• تور بلغارستان ویژه بهار 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اروپا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/08/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/31
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/07/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب پکیج فاقد اعتبار می باشد.
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات پکیج فاقد اعتبار می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Blue Sky Hotel

ALL
5,395,000 تومان
7,795,000 تومان
3,595,000 تومان
2,295,000 تومان
SHIPKA

BB
5,695,000 تومان
7,395,000 تومان
3,795,000 تومان
2,295,000 تومان
Royal Hotel

ALL
5,895,000 تومان
7,695,000 تومان
3,895,000 تومان
2,295,000 تومان
Perunika

BB
5,995,000 تومان
7,695,000 تومان
3,895,000 تومان
2,495,000 تومان
Double Tree By Hilton

BB
6,095,000 تومان
8,995,000 تومان
3,995,000 تومان
2,295,000 تومان
Central

ALL
6,195,000 تومان
8,395,000 تومان
3,995,000 تومان
2,295,000 تومان
Joya Park

BB
6,295,000 تومان
8,195,000 تومان
4,095,000 تومان
2,495,000 تومان
Gladiola

BB
6,395,000 تومان
7,895,000 تومان
4,095,000 تومان
2,495,000 تومان
Atlas

UALL
6,695,000 تومان
8,895,000 تومان
4,295,000 تومان
2,295,000 تومان
Ambassador

BB
6,795,000 تومان
8,295,000 تومان
4,395,000 تومان
2,495,000 تومان
Gladiola Star

BB
6,895,000 تومان
8,895,000 تومان
4,295,000 تومان
2,495,000 تومان
Admiral Hotel

BB
6,995,000 تومان
10,495,000 تومان
4,495,000 تومان
2,295,000 تومان
Hotel Excelsior

ALL
7,595,000 تومان
8,695,000 تومان
4,695,000 تومان
2,495,000 تومان
Lilia

BB
7,795,000 تومان
11,095,000 تومان
4,395,000 تومان
2,495,000 تومان
Parkhotel Golden Beach

ALL
7,895,000 تومان
11,095,000 تومان
4,895,000 تومان
2,495,000 تومان
Astera

UALL
7,995,000 تومان
10,895,000 تومان
-50,500 تومان
2,295,000 تومان
Admiral Hotel

HB
7,995,000 تومان
11,495,000 تومان
5,495,000 تومان
2,295,000 تومان
Astera

UALL
8,395,000 تومان
11,195,000 تومان
5,095,000 تومان
2,295,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
9,995,000 تومان
13,695,000 تومان
5,995,000 تومان
2,295,000 تومان
نام هتل Blue Sky Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Double Tree By Hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -50,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perunika

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Joya Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gladiola

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassador

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gladiola Star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Excelsior

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Parkhotel Golden Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 سیم کارت
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (مسئول تور )
وارنا شهری است ساحلی که در کشور بلغارستان قرار دارد. این شهر با پیشرفت روزافزون خود، به یکی از مناسب‌ترین مقاصد گردشگری سفرهای تابستانی در اروپای شرقی تبدیل شده است. وارنا علاوه‌بر جاذبه‌های طبیعی خود، به واسطه‌ی برخورداری از سواحل شنی و طلایی بسیار زیبا، از جاذبه‌های تاریخی متعددی نیز بهره می‌برد. از طرفی با فرا رسیدن فصل گرما، بسیاری از هموطنان عزیزمان نیز کوله‌بار خود را برای سفر به این شهر می‌بندند.
نرخ نوزاد 900.000 تومان می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 1 آبان , 21:00 جمعه 7 دی , 00:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز کاپادوکیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 5,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب پوکت ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 6,460,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و7روز دیدیم ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/30
قیمت از : 5,995,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور استانبول ویژه تابستان 98(3شب تابان ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 4,400,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول ویژه تابستان 98(4شب قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 4,340,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز بلغارستان ویژه تابستان98(قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/31
قیمت از : 6,590,000 تومان
علی فرخی

با سلام لطفاً بفرمایئد که از جند روز قبل از شروع تور با توجه به زمان اخذ ویزا باید اقدام کنیم؟ بعبارت دیکه اگر امروز تصمیم به رفتن به وارنا رو بگیریم جند روز طول میکشه که ویزا حاضر بشه و صلاحیت رفتن پیدا کنیم .و اینکه آیا خودتان ویزا رو میگیرید و نیازی به مدارک و یا حضور ما در سفارت هست؟

ثبت پرسش