• /

    تور تفلیس و باتومی ویژه 21 آبان (97)


تاریخ شروع 1397/08/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/08/24
تفلیس
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/08/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4 شب
2 باتومی 3 شب
ردیف 3
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 4
به باتومی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Like

Mari

BB
BB
3,137,000 تومان
5,408,000 تومان
3,266,000 تومان
2,366,000 تومان
Grand Hotel Tbilisi

Prime

BB
BB
3,480,000 تومان
4,522,000 تومان
3,523,000 تومان
2,366,000 تومان
BATUNI

Marina

BB
BB
3,980,000 تومان
5,836,000 تومان
3,880,000 تومان
2,366,000 تومان
Like

Legend

BB
BB
4,037,000 تومان
6,693,000 تومان
3,780,000 تومان
2,366,000 تومان
ASTERION PALACE

Prime

BB
BB
4,337,000 تومان
6,179,000 تومان
4,322,000 تومان
2,366,000 تومان
DREAM HOTEL

ALIK

BB
BB
4,808,000 تومان
7,207,000 تومان
4,708,000 تومان
2,366,000 تومان
GNG

GRAND GEORGIAN

BB
BB
4,979,000 تومان
7,535,000 تومان
4,108,000 تومان
2,366,000 تومان
L PLAZA

Legasy Hotel

BB
BB
5,187,000 تومان
7,883,000 تومان
4,235,000 تومان
2,389,000 تومان
Vilton Hotel

Sputnik

BB
BB
6,167,000 تومان
9,844,000 تومان
4,941,000 تومان
2,389,000 تومان
Colombi

Best Western Batumi

BB
BB
6,167,000 تومان
9,844,000 تومان
4,941,000 تومان
2,389,000 تومان
AMERI

Best Western Batumi

BB
BB
6,686,000 تومان
11,459,000 تومان
5,980,000 تومان
2,389,000 تومان
GALLERY PALACE

Intourist

BB
BB
7,191,000 تومان
11,777,000 تومان
5,619,000 تومان
2,389,000 تومان
Preference Hualing Tbilisi

Castello Mare

BB
BB
7,451,000 تومان
12,512,000 تومان
5,792,000 تومان
2,389,000 تومان
RAMADA ENCORE

EUPHORIA

BB
BB
7,667,000 تومان
12,887,000 تومان
6,787,000 تومان
2,389,000 تومان
CITY CENTER

Sheraton

BB
BB
8,431,000 تومان
14,415,000 تومان
8,330,000 تومان
2,389,000 تومان
Mercure

EUPHORIA

BB
BB
8,532,000 تومان
14,675,000 تومان
6,499,000 تومان
2,389,000 تومان
Holiday Inn hotel

SKY TOWER

BB
BB
9,686,000 تومان
16,506,000 تومان
6,773,000 تومان
2,389,000 تومان
Bilt More

EUPHORIA

BB
BB
11,352,000 تومان
19,302,000 تومان
8,367,000 تومان
2,412,000 تومان
RADINSON BLU

Radisson Blue Hotel

BB
BB
11,920,000 تومان
21,326,000 تومان
8,717,000 تومان
2,412,000 تومان
نام هتل Grand Hotel Tbilisi

Prime

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,522,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,523,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل BATUNI

Marina

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,836,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

Legend

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,037,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,693,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

GRAND GEORGIAN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,979,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,108,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل L PLAZA

Legasy Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,187,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,883,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,389,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton Hotel

Sputnik

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,167,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,844,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,941,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,389,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

Best Western Batumi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,167,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,844,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,941,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,389,000 تومان
توضیحات
نام هتل GALLERY PALACE

Intourist

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,191,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,777,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,619,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,389,000 تومان
توضیحات
نام هتل Preference Hualing Tbilisi

Castello Mare

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,451,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,512,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,792,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,389,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure

EUPHORIA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,532,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,389,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn hotel

SKY TOWER

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,686,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,506,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,773,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,389,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADINSON BLU

Radisson Blue Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,326,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,717,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,412,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bilt More

EUPHORIA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,352,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,302,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,367,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,412,000 تومان
توضیحات
نام هتل DREAM HOTEL

ALIK

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,808,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,207,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,708,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASTERION PALACE

Prime

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,337,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,179,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,322,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMERI

Best Western Batumi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,686,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,459,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,389,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA ENCORE

EUPHORIA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,667,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,887,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,787,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,389,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITY CENTER

Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,431,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,389,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

Mari

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,137,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,408,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,266,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,366,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)

هزینه تور برای نوزاد 390 هزار تومان است

پرداخت50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی ست 

پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد 

در صورت کنسلی هزینه تور  سوخت خواهد شد

پرواز رفت و برگشت از تفلیس می باشد

گرجستان کشوری که همه معتقدند خاک آن تکه ای از بهشت است و زمانی که برای سفر در آن هستیم انگار در دنیایی دیگر سیر میکنیم تغییرات زیبای هوا و طبیعت و هم خوانی طبیعت با هر سلیقه ای از ویژگی های انحصاری گرجستان است برای خلق سفری خاطره انگیز برای خود و همراهانتان آژانس الماس نشان پیشنهادات متنوعی در خصوص تور گرجستان به همراه دارد 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 25 آبان , 08:00 جمعه 2 آذر , 23:00 ترانسفر بین تفلیس و باتومی زمینی و با اتوبوس می باشد/ پرواز رفت و پرواز برگشت از تفلیس می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور باکو 7 شب ویژه 30 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/30
قیمت از : 3,756,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/03
قیمت از : 5,510,000 تومان
ثبت پرسش