• /

    تور کوالالامپور و پنانگ ویژه 25 آذر 97


تاریخ شروع 1397/10/23
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/10/22
پنانگ
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران به فرودگاه بین المللی کوالالامپور مستقیم میباشد
2 پنانگ 3 شب سفر از کوالالامپور به پنانگ با اتوبوس اانجام میشود .
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران به فرودگاه بین المللی کوالالامپور مستقیم میباشد
ردیف 4
به پنانگ
مدت اقامت 3
توضیحات سفر از کوالالامپور به پنانگ با اتوبوس اانجام میشود .
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arena Hotel Kuala Lumpur

Capthorn Orchid

BB
BB
5,300,000 تومان
6,800,000 تومان
5,185,000 تومان
4,190,000 تومان
Capthorn Orchid

Star Points Kuala Lumpur

BB
BB
5,300,000 تومان
6,800,000 تومان
5,190,000 تومان
4,190,000 تومان
COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

BB
BB
5,535,000 تومان
7,180,000 تومان
5,375,000 تومان
4,270,000 تومان
COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

BB
BB
5,535,000 تومان
7,275,000 تومان
5,420,000 تومان
4,280,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

BB
BB
5,535,000 تومان
7,250,000 تومان
5,410,000 تومان
4,280,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Flamingo By The Beach

BB
BB
5,855,000 تومان
7,905,000 تومان
5,735,000 تومان
4,410,000 تومان
Holiday inn express

Holiday Inn Resort Penang

BB
BB
5,985,000 تومان
8,165,000 تومان
5,865,000 تومان
4,460,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

Flamingo By The Beach

BB
BB
6,090,000 تومان
8,375,000 تومان
5,970,000 تومان
450,500 تومان
Holiday Inn Resort Penang

Tamu

BB
BB
6,940,000 تومان
9,345,000 تومان
6,820,000 تومان
5,280,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

RAINBOW PARADISO

BB
BB
7,050,000 تومان
9,565,000 تومان
6,930,000 تومان
5,325,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

BB
BB
7,210,000 تومان
10,580,000 تومان
0 تومان
5,385,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

The Bayview Beach Resort

BB
BB
7,245,000 تومان
9,950,000 تومان
7,125,000 تومان
5,400,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

For Point Sheraton

BB
BB
7,330,000 تومان
10,120,000 تومان
7,210,000 تومان
5,435,000 تومان
Istana Hotel Kuala lumpur

Evergrin Lorel

BB
BB
7,705,000 تومان
10,870,000 تومان
7,585,000 تومان
5,580,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Evergrin Lorel

BB
BB
7,800,000 تومان
11,065,000 تومان
7,680,000 تومان
5,630,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Royale Chulan Bukit Bintang

BB
BB
8,230,000 تومان
12,220,000 تومان
8,100,000 تومان
5,605,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
8,240,000 تومان
12,585,000 تومان
8,120,000 تومان
5,800,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
8,385,000 تومان
12,235,000 تومان
8,265,000 تومان
5,860,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Swiss Inn Hotel

BB
BB
8,385,000 تومان
12,335,000 تومان
81,650,000 تومان
5,640,000 تومان
Park Royal Hotel

Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

BB
BB
8,625,000 تومان
12,935,000 تومان
8,460,000 تومان
5,745,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Park Royal

BB
BB
8,630,000 تومان
12,730,000 تومان
8,505,000 تومان
596,000 تومان
Intercontinental Hotel

Park Royal Hotel

BB
BB
8,640,000 تومان
13,045,000 تومان
8,520,000 تومان
5,780,000 تومان
PARKROYAL

Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
BB
8,675,000 تومان
12,335,000 تومان
8,165,000 تومان
5,640,000 تومان
PARKROYAL

Intercontinental Hotel

BB
BB
8,725,000 تومان
12,915,000 تومان
8,600,000 تومان
5,995,000 تومان
TRADERS KUALA

Golden Sands Resort

BB
BB
9,070,000 تومان
13,915,000 تومان
8,955,000 تومان
5,970,000 تومان
JW Marriott Hotel

Golden Sands Resort

BB
BB
9,330,000 تومان
14,320,000 تومان
9,160,000 تومان
6,035,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
9,525,000 تومان
14,750,000 تومان
0 تومان
6,110,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
9,625,000 تومان
14,480,000 تومان
9,500,000 تومان
6,360,000 تومان
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

Capthorn Orchid

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Capthorn Orchid

Star Points Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday inn express

Holiday Inn Resort Penang

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 450,500 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

RAINBOW PARADISO

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,325,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Resort Penang

Tamu

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,385,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

The Bayview Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,435,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

Evergrin Lorel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Evergrin Lorel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Swiss Inn Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 81,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARKROYAL

Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,605,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARKROYAL

Intercontinental Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Royal Hotel

Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Park Royal

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 596,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott Hotel

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,360,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سمیرا قندچی (مسئول تور)
جزیره پنانگ یکی از نقاط گردشگری اصلی مالزی به حساب می‌آید. وسعت این جزیره ۱۰۳۱ کیلومترمربع است و در شمال غربی شبه‌جزیره مالزی قرار دارد  . پنانگ به دلیل غذاهای لذیذ و تفریحات متنوع، یکی از جزایر محبوب گردشگران در مالزی است. 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 23 دی , 22:30 یکشنبه 30 دی , 23:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/16
قیمت از : 2,690,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه 16 دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/16
قیمت از : 6,098,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 6,404,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 22 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/22
قیمت از : 1,595,000 تومان
ثبت پرسش