• /

    تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آبان 97


تاریخ شروع 1397/09/03
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/07
پنانگ
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/08/22
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران به فرودگاه بین المللی کوالالامپور مستقیم میباشد
2 پنانگ 3 شب سفر از کوالالامپور به پنانگ با اتوبوس اانجام میشود .
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران به فرودگاه بین المللی کوالالامپور مستقیم میباشد
ردیف 4
به پنانگ
مدت اقامت 3
توضیحات سفر از کوالالامپور به پنانگ با اتوبوس اانجام میشود .
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arena Hotel Kuala Lumpur

Capthorn Orchid

BB
BB
5,510,000 تومان
7,340,000 تومان
5,370,000 تومان
4,155,000 تومان
Capthorn Orchid

Star Points Kuala Lumpur

BB
BB
5,510,000 تومان
7,340,000 تومان
5,370,000 تومان
4,155,000 تومان
COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

BB
BB
5,855,000 تومان
7,875,000 تومان
5,650,000 تومان
4,295,000 تومان
COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

BB
BB
5,855,000 تومان
7,990,000 تومان
5,710,000 تومان
4,310,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

BB
BB
5,855,000 تومان
7,960,000 تومان
5,695,000 تومان
4,310,000 تومان
Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

BB
BB
6,245,000 تومان
8,765,000 تومان
6,100,000 تومان
4,470,000 تومان
Holiday inn express

Holiday Inn Resort Penang

BB
BB
6,400,000 تومان
9,085,000 تومان
6,260,000 تومان
4,525,000 تومان
NOVOTEL(SUPERIOR

Flamingo By The Beach

BB
BB
6,470,000 تومان
6,255,000 تومان
6,325,000 تومان
4,585,000 تومان
Holiday Inn Resort Penang

TAMU HOTEL & SUITS

BB
BB
6,575,000 تومان
9,430,000 تومان
6,430,000 تومان
4,600,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

RAINBOW PARADISO

BB
BB
6,640,000 تومان
9,595,000 تومان
6,495,000 تومان
4,655,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

For Point Sheraton

BB
BB
6,890,000 تومان
10,900,000 تومان
0 تومان
4,730,000 تومان
Sunway Putra

The Bayview Beach Resort

BB
BB
6,935,000 تومان
10,150,000 تومان
6,790,000 تومان
4,745,000 تومان
For Point Sheraton

NOVOTEL(SUPERIOR

BB
BB
7,030,000 تومان
10,310,000 تومان
6,885,000 تومان
4,805,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

For Point Sheraton

BB
BB
7,105,000 تومان
10,455,000 تومان
6,960,000 تومان
4,835,000 تومان
Istana Hotel Kuala lumpur

Evergrin Lorel

BB
BB
7,555,000 تومان
11,355,000 تومان
7,410,000 تومان
5,010,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Evergrin Lorel

BB
BB
7,675,000 تومان
11,590,000 تومان
7,525,000 تومان
5,065,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
8,110,000 تومان
12,465,000 تومان
7,965,000 تومان
5,240,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
8,195,000 تومان
13,410,000 تومان
8,050,000 تومان
5,270,000 تومان
Park Royal Hotel

Royale Chulan

BB
BB
8,315,000 تومان
12,870,000 تومان
8,170,000 تومان
5,315,000 تومان
LEXIS SUITES

Renaissance Hotel Kuala Lumpur

BB
BB
8,370,000 تومان
12,985,000 تومان
8,225,000 تومان
5,345,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Park Royal Hotel

BB
BB
8,370,000 تومان
12,985,000 تومان
8,225,000 تومان
5,345,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Park Royal

BB
BB
8,665,000 تومان
13,585,000 تومان
8,435,000 تومان
5,460,000 تومان
Park Royal Hotel

Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
BB
8,720,000 تومان
13,685,000 تومان
8,575,000 تومان
5,475,000 تومان
Intercontinental Hotel

Park Royal Hotel

BB
BB
8,780,000 تومان
13,800,000 تومان
8,550,000 تومان
5,505,000 تومان
TRADERS KUALA

Golden Sands Resort

BB
BB
9,275,000 تومان
14,790,000 تومان
9,130,000 تومان
5,720,000 تومان
JW Marriott Hotel

Golden Sands Resort

BB
BB
9,505,000 تومان
15,260,000 تومان
9,360,000 تومان
5,795,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
9,740,000 تومان
15,725,000 تومان
0 تومان
5,880,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
9,855,000 تومان
15,680,000 تومان
9,710,000 تومان
5,940,000 تومان
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

Capthorn Orchid

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل Capthorn Orchid

Star Points Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday inn express

Holiday Inn Resort Penang

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVOTEL(SUPERIOR

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,585,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

RAINBOW PARADISO

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Resort Penang

TAMU HOTEL & SUITS

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra

The Bayview Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

Evergrin Lorel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Evergrin Lorel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل For Point Sheraton

NOVOTEL(SUPERIOR

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,805,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEXIS SUITES

Renaissance Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Royal Hotel

Royale Chulan

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,315,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Royal Hotel

Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,475,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Park Royal

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,505,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott Hotel

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,940,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سمیرا قندچی (مسئول تور)
جزیره پنانگ یکی از نقاط گردشگری اصلی مالزی به حساب می‌آید. وسعت این جزیره ۱۰۳۱ کیلومترمربع است و در شمال غربی شبه‌جزیره مالزی قرار دارد  . پنانگ به دلیل غذاهای لذیذ و تفریحات متنوع، یکی از جزایر محبوب گردشگران در مالزی است. 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 3 آذر , 22:30 یکشنبه 11 آذر , 23:15
2 پنج شنبه 8 آذر , 22:30 جمعه 16 آذر , 23:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/03
قیمت از : 5,510,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور باکو 7 شب ویژه 30 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/30
قیمت از : 3,756,000 تومان
ثبت پرسش