• /

    تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه 25 آذر 97


تاریخ شروع 1397/09/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/25
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/18
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب
2 لنکاوی 3 شب
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 4
به لنکاوی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arena Hotel Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

BB
BB
6,950,000 تومان
8,410,000 تومان
6,830,000 تومان
5,895,000 تومان
Bela Vista Hotel

Star Points Kuala Lumpur

BB
BB
6,950,000 تومان
8,410,000 تومان
6,830,000 تومان
5,895,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

BB
BB
7,000,000 تومان
8,500,000 تومان
6,880,000 تومان
5,920,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Favehotel Cenang Beach Langkawi

BB
BB
7,255,000 تومان
9,015,000 تومان
7,135,000 تومان
6,020,000 تومان
Favehotel Cenang Beach Langkawi

COSMO HOTEL

BB
BB
7,400,000 تومان
9,310,000 تومان
7,280,000 تومان
6,080,000 تومان
Favehotel Cenang Beach Langkawi

COSMO HOTEL

BB
BB
7,450,000 تومان
9,405,000 تومان
7,330,000 تومان
6,100,000 تومان
Favehotel Cenang Beach Langkawi

Holiday inn express

BB
BB
7,550,000 تومان
9,600,000 تومان
7,425,000 تومان
6,140,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

Federal Villa Beach Resort

BB
BB
7,610,000 تومان
10,910,000 تومان
0 تومان
5,860,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

ASEANIA RESORT LANGKAWI

BB
BB
7,705,000 تومان
9,915,000 تومان
7,585,000 تومان
6,200,000 تومان
Aseania Resort

Tamu

BB
BB
7,800,000 تومان
10,110,000 تومان
7,680,000 تومان
6,235,000 تومان
CENTURY BEACH

Novotel Kuala Lumpur City Centre

BB
BB
8,095,000 تومان
10,690,000 تومان
7,975,000 تومان
6,360,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

Holiday villa

BB
BB
8,165,000 تومان
10,835,000 تومان
0 تومان
6,385,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
8,300,000 تومان
12,320,000 تومان
0 تومان
6,675,000 تومان
CENTURY BEACH

Aseania Resort

BB
BB
8,335,000 تومان
11,175,000 تومان
8,215,000 تومان
6,455,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

CENTURY BEACH

BB
BB
8,860,000 تومان
12,220,000 تومان
87,360,000 تومان
6,660,000 تومان
BERJIYA TIMES

Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

BB
BB
8,910,000 تومان
12,235,000 تومان
0 تومان
6,555,000 تومان
Berjaya Times Square Hotel

Berjaya Beach Resort

BB
BB
9,245,000 تومان
1,300,000 تومان
0 تومان
6,820,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
9,245,000 تومان
14,020,000 تومان
0 تومان
6,570,000 تومان
Istana Hotel Kuala lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
9,295,000 تومان
13,095,000 تومان
0 تومان
6,830,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
9,540,000 تومان
13,580,000 تومان
0 تومان
6,930,000 تومان
Meritus Pelangi

Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
BB
10,520,000 تومان
15,545,000 تومان
10,400,000 تومان
7,330,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Meritus Pelangi

BB
BB
10,910,000 تومان
16,325,000 تومان
10,790,000 تومان
7,475,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

Meritus Pelangi

BB
BB
10,960,000 تومان
16,420,000 تومان
10,835,000 تومان
7,500,000 تومان
Intercontinental Hotel

Meritus Pelangi

BB
BB
11,000,000 تومان
16,520,000 تومان
10,885,000 تومان
7,525,000 تومان
TRADERS KUALA

Westin Hotel

BB
BB
11,565,000 تومان
17,635,000 تومان
11,445,000 تومان
7,740,000 تومان
JW Marriott Hotel

THE ANDAMIN

BB
BB
11,760,000 تومان
18,025,000 تومان
11,640,000 تومان
7,815,000 تومان
Shangri-La

THE ANDAMIN

BB
BB
11,955,000 تومان
18,410,000 تومان
0 تومان
7,900,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

the andaman

BB
BB
12,050,000 تومان
18,605,000 تومان
11,930,000 تومان
7,935,000 تومان
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bela Vista Hotel

Star Points Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Favehotel Cenang Beach Langkawi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل Favehotel Cenang Beach Langkawi

COSMO HOTEL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Favehotel Cenang Beach Langkawi

COSMO HOTEL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Favehotel Cenang Beach Langkawi

Holiday inn express

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

ASEANIA RESORT LANGKAWI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aseania Resort

Tamu

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,235,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTURY BEACH

Novotel Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

Holiday villa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,385,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 87,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,675,000 تومان
توضیحات
نام هتل BERJIYA TIMES

Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTURY BEACH

Aseania Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Hotel

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Meritus Pelangi

Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,475,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

Federal Villa Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott Hotel

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

the andaman

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,935,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سمیرا قندچی (مسئول تور)

کوالالامپور و لنکاوی تور ترکیبی مالزی که مدرن و سنتی را در کنار هم در یک سفر خواهید دید شهری چون کوالالامپور که یک شبه به شهر آسمان خراش ها مبدل شد و در کنارش لنکاوی یک منطقه سنتی که طبیعت هنوز بدست بشر ویران نشده اینجاست که همه چیز واقعی میشود نه مجازی و آهنی در کنار هم بودن کوالالامپور و لنکاوی در یک سفر لذت شما را چندین برابر میکند

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست

 بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل تغییر و استرداد میباشد

نرخ نوزاد 350.000 تومان می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 25 آذر , 22:30 دوشنبه 3 دی , 23:15 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 22:30، مدت پرواز 08:00 می باشد. مدت اقامت در کوالالامپور4 شب می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی لنکاوی ساعت پرواز: 14:50، مدت پرواز 01:10 می باشد. مدت اقامت درلنکاوی 5 شب می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی لنکاوی به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 17:30، مدت پرواز 01:10 می باشد. مدت ترانزیت در کوالالامپور 03:00 ساعت می باشد. حرکت از به فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 23:15، مدت پرواز 08:00می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 22 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/22
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/20
قیمت از : 2,447,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 6,404,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/16
قیمت از : 2,690,000 تومان
ثبت پرسش