• تور کوالالامپور ویژه 29 بهمن (97)


تاریخ شروع 1398/04/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/12
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/02/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب مدت اقامت 7شب و 8 روز می باشد.
ردیف 2
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات مدت اقامت 7شب و 8 روز می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
grand mutiara hotel

BB
7,090,000 تومان
9,990,000 تومان
7,000,000 تومان
4,300,000 تومان
Sandpiper Hotel kuala lumpur

BB
9,220,000 تومان
14,130,000 تومان
9,120,000 تومان
6,230,000 تومان
Pacific Express Kuala Lumpur

BB
9,600,000 تومان
16,830,000 تومان
9,500,000 تومان
7,380,000 تومان
Arena Hotel Kuala Lumpur

BB
9,600,000 تومان
16,830,000 تومان
9,500,000 تومان
7,290,000 تومان
metropol

BB
9,600,000 تومان
16,830,000 تومان
9,500,000 تومان
7,380,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

BB
10,660,000 تومان
18,760,000 تومان
10,560,000 تومان
7,770,000 تومان
Holiday inn express

BB
13,940,000 تومان
25,510,000 تومان
12,970,000 تومان
9,120,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
14,130,000 تومان
25,890,000 تومان
14,030,000 تومان
8,640,000 تومان
dlx
COSMO HOTEL

BB
14,130,000 تومان
25,890,000 تومان
14,030,000 تومان
8,640,000 تومان
Tamu

BB
16,350,000 تومان
30,320,000 تومان
4,300,000 تومان
10,080,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

BB
16,350,000 تومان
30,320,000 تومان
16,250,000 تومان
10,080,000 تومان
Royal Kuala Lumpur

BB
16,830,000 تومان
31,290,000 تومان
16,730,000 تومان
10,280,000 تومان
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

BB
16,830,000 تومان
31,290,000 تومان
16,730,000 تومان
10,280,000 تومان
Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

BB
17,310,000 تومان
32,250,000 تومان
16,350,000 تومان
10,470,000 تومان
dlx
Impiana KLCC Kuala Lumpur

BB
19,240,000 تومان
36,110,000 تومان
18,760,000 تومان
11,240,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
20,590,000 تومان
4,300,000 تومان
20,490,000 تومان
11,820,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

BB
22,130,000 تومان
41,890,000 تومان
22,040,000 تومان
12,400,000 تومان
Berjaya Times Square Kuala Lumpur

BB
22,130,000 تومان
41,890,000 تومان
4,300,000 تومان
12,400,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
23,100,000 تومان
43,820,000 تومان
22,320,000 تومان
12,780,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
25,990,000 تومان
49,600,000 تومان
25,700,000 تومان
13,940,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

BB
26,470,000 تومان
50,570,000 تومان
26,370,000 تومان
14,130,000 تومان
PARKROYAL

BB
26,760,000 تومان
51,140,000 تومان
23,870,000 تومان
14,230,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

BB
29,840,000 تومان
57,310,000 تومان
29,070,000 تومان
15,480,000 تومان
dlx
Intercontinental Hotel

BB
30,810,000 تومان
59,240,000 تومان
29,840,000 تومان
15,870,000 تومان
Westin Hotel Kuala lumpur

BB
31,770,000 تومان
61,170,000 تومان
33,700,000 تومان
16,250,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

BB
39,480,000 تومان
76,590,000 تومان
35,630,000 تومان
19,340,000 تومان
dlx
JW Marriott

BB
40,450,000 تومان
76,590,000 تومان
38,520,000 تومان
19,340,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

BB
41,410,000 تومان
80,450,000 تومان
4,300,000 تومان
20,110,000 تومان
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandpiper Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,640,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Holiday inn express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tamu

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,470,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Royal Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,480,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,340,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل JW Marriott

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 80,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARKROYAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل metropol

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل Westin Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل grand mutiara hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,300,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی
سمیه پیرهادی (سرپرست تور) پوریا پارسا (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور )
مالزی یکی از مدرن ‌ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی است و تنوع فرهنگی زیادی دارد. پایتخت آن نیز  کوالالامپور است.شهر زیبای کوالالامپور در ساحل غربی شبه جزیره مالزی واقع شده است. این شهر تلفیقی از فرهنگ و سنت قدیمی و بافت مدرن شهری است و بیش از 40 خط هوایی و همچنین بندری نیز به نام Klong در فاصله 41 کیلومتر مرکز شهر دارد. این شهر، سرویس حمل و نقل داخل و بیرون شهری خوبی دارد و می توان از انواع وسایل نقلیه همچون مترو، اتوبوس، قطار یا تاکسی استفاده کرد. کوالالامپور یکی از دیدنی ترین شهرهای دنیا به شمار می رود. با مسافرت به کوالالامپور می توان از هر ساعت اقامت خود در آن شهر زیبا لذت برد. محله چینی ها، روستای فرانسوی، پارک دریاچه، موزه ملی،  برج های دوقلوی پتروناس و ... همه جاذبه های بسیار زیبای این شهر هستند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 7 تیر , 22:30 شنبه 15 تیر , 23:35
2 یکشنبه 9 تیر , 22:30 دوشنبه 17 تیر , 23:35
3 دوشنبه 10 تیر , 22:30 سه شنبه 18 تیر , 23:35
4 جمعه 14 تیر , 22:30 شنبه 22 تیر , 23:35
5 دوشنبه 17 تیر , 22:30 سه شنبه 25 تیر , 23:35
6 چهارشنبه 19 تیر , 22:30 پنج شنبه 27 تیر , 23:35
7 جمعه 21 تیر , 22:30 شنبه 29 تیر , 23:35
8 یکشنبه 23 تیر , 22:30 دوشنبه 31 تیر , 23:35
9 دوشنبه 24 تیر , 22:30 سه شنبه 1 مرداد , 23:35
10 جمعه 28 تیر , 22:30 شنبه 5 مرداد , 23:35
11 یکشنبه 30 تیر , 22:30 دوشنبه 7 مرداد , 23:35

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه شهریور98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/23
قیمت از : 7,452,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 17و24مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/17
قیمت از : 7,452,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب دیدیم ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 6,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/07
قیمت از : 6,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 2و9و16 مرداد98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/02
قیمت از : 7,452,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 7و14 شهریور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/07
قیمت از : 7,452,000 تومان
ثبت پرسش