• تور کوالالامپور ویژه 23 دی(97)


تاریخ شروع 1398/03/22
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/12
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 1 شب
تاریخ انتشار : 1398/02/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 1 شب
ردیف 2
به کوالالامپور
مدت اقامت 1
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
grand mutiara hotel

BB
4,484,000 تومان
4,923,000 تومان
4,469,000 تومان
4,059,000 تومان
Sandpiper Hotel kuala lumpur

BB
4,806,000 تومان
5,552,000 تومان
4,791,000 تومان
4,352,000 تومان
Pacific Express Kuala Lumpur

BB
4,864,000 تومان
5,962,000 تومان
4,849,000 تومان
4,527,000 تومان
Arena Hotel Kuala Lumpur

BB
4,864,000 تومان
5,962,000 تومان
4,849,000 تومان
4,513,000 تومان
metropol

BB
4,864,000 تومان
5,962,000 تومان
4,849,000 تومان
4,527,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

BB
5,025,000 تومان
6,255,000 تومان
5,011,000 تومان
4,586,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
5,347,000 تومان
6,928,000 تومان
5,333,000 تومان
4,718,000 تومان
dlx
Holiday inn express

BB
5,523,000 تومان
7,279,000 تومان
5,376,000 تومان
4,791,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
5,552,000 تومان
7,338,000 تومان
5,537,000 تومان
4,718,000 تومان
Tamu

BB
5,889,000 تومان
8,011,000 تومان
4,059,000 تومان
4,937,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

BB
5,889,000 تومان
8,011,000 تومان
5,874,000 تومان
4,937,000 تومان
Royal Kuala Lumpur

BB
5,962,000 تومان
8,157,000 تومان
5,947,000 تومان
4,967,000 تومان
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

BB
5,962,000 تومان
8,157,000 تومان
5,947,000 تومان
4,967,000 تومان
Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

BB
6,035,000 تومان
8,304,000 تومان
5,889,000 تومان
4,996,000 تومان
dlx
Impiana KLCC Kuala Lumpur

BB
6,328,000 تومان
8,889,000 تومان
6,255,000 تومان
5,113,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
6,533,000 تومان
4,059,000 تومان
6,518,000 تومان
5,201,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

BB
6,767,000 تومان
9,768,000 تومان
6,752,000 تومان
5,289,000 تومان
Berjaya Times Square Kuala Lumpur

BB
6,767,000 تومان
9,768,000 تومان
4,059,000 تومان
5,289,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
6,913,000 تومان
10,060,000 تومان
6,796,000 تومان
5,347,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
7,352,000 تومان
10,938,000 تومان
7,309,000 تومان
5,523,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

BB
7,426,000 تومان
11,085,000 تومان
7,411,000 تومان
5,552,000 تومان
PARKROYAL

BB
7,470,000 تومان
11,173,000 تومان
7,030,000 تومان
5,567,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

BB
7,938,000 تومان
12,109,000 تومان
7,821,000 تومان
5,757,000 تومان
dlx
Intercontinental Hotel

BB
8,084,000 تومان
12,402,000 تومان
7,938,000 تومان
5,816,000 تومان
Westin Hotel Kuala lumpur

BB
8,231,000 تومان
12,695,000 تومان
8,523,000 تومان
5,874,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

BB
9,402,000 تومان
15,037,000 تومان
8,816,000 تومان
6,342,000 تومان
dlx
JW Marriott

BB
9,548,000 تومان
15,037,000 تومان
9,255,000 تومان
6,342,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

BB
9,694,000 تومان
15,622,000 تومان
4,059,000 تومان
6,460,000 تومان
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,864,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,849,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,527,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,011,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,586,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandpiper Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,806,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,552,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,791,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,352,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,347,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,928,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,333,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,718,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Holiday inn express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,523,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,279,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,376,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,791,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,913,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,796,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,347,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tamu

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,889,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,011,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,059,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,937,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,889,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,011,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,874,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,937,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,304,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,889,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,996,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Royal Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,962,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,157,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,947,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,967,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,328,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,889,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,113,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,767,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,768,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,752,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,289,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,767,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,768,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,059,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,289,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,533,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,059,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,518,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,201,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,426,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,411,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,552,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,938,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,109,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,821,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,757,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,352,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,938,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,309,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,523,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,084,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,402,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,938,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,816,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,402,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,037,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,816,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,342,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل JW Marriott

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,548,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,037,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,342,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,694,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,622,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,059,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARKROYAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,173,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,567,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,962,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,157,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,947,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,967,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,864,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,849,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,513,000 تومان
توضیحات
نام هتل metropol

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,864,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,849,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,527,000 تومان
توضیحات
نام هتل Westin Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,231,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,523,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,874,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,552,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,338,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,537,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,718,000 تومان
توضیحات
نام هتل grand mutiara hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,484,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,923,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,469,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,059,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سمیرا قندچی (مسئول تور)
مالزی یکی از مدرن ‌ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی است و تنوع فرهنگی زیادی دارد. پایتخت آن نیز  کوالالامپور است.شهر زیبای کوالالامپور در ساحل غربی شبه جزیره مالزی واقع شده است. این شهر تلفیقی از فرهنگ و سنت قدیمی و بافت مدرن شهری است و بیش از 40 خط هوایی و همچنین بندری نیز به نام Klong در فاصله 41 کیلومتر مرکز شهر دارد. این شهر، سرویس حمل و نقل داخل و بیرون شهری خوبی دارد و می توان از انواع وسایل نقلیه همچون مترو، اتوبوس، قطار یا تاکسی استفاده کرد. کوالالامپور یکی از دیدنی ترین شهرهای دنیا به شمار می رود. با مسافرت به کوالالامپور می توان از هر ساعت اقامت خود در آن شهر زیبا لذت برد. محله چینی ها، روستای فرانسوی، پارک دریاچه، موزه ملی،  برج های دوقلوی پتروناس و ... همه جاذبه های بسیار زیبای این شهر هستند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 22 خرداد , 00:00 پنج شنبه 30 خرداد , 00:00
2 جمعه 24 خرداد , 00:00 شنبه 1 تیر , 00:00 30000 تومان کاهش نرخ
3 یکشنبه 26 خرداد , 00:00 دوشنبه 3 تیر , 00:00 30000 تومان کاهش نرخ
4 چهارشنبه 29 خرداد , 00:00 پنج شنبه 6 تیر , 00:00 110000 تومان افزایش نرخ
5 جمعه 31 خرداد , 00:00 شنبه 8 تیر , 00:00 30000 تومان کاهش نرخ
6 پنج شنبه 2 خرداد , 00:00 دوشنبه 10 تیر , 00:00 30000 تومان کاهش نرخ
7 دوشنبه 3 تیر , 00:00 سه شنبه 11 تیر , 00:00 270000 تومان افزایش نرخ
8 چهارشنبه 5 تیر , 00:00 پنج شنبه 13 تیر , 00:00 110000 تومان افزایش نرخ
9 جمعه 7 تیر , 00:00 شنبه 15 تیر , 00:00 110000 تومان افزایش نرخ
10 یکشنبه 9 تیر , 00:00 دوشنبه 17 تیر , 00:00 30000 تومان کاهش نرخ
11 دوشنبه 10 تیر , 00:00 سه شنبه 18 تیر , 00:00 110000 تومان افزایش نرخ
12 چهارشنبه 12 تیر , 00:00 پنج شنبه 20 تیر , 00:00 270000 تومان افزایش نرخ

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس ویژه 5 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/05
قیمت از : 3,250,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور قبرس شمالی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 5,665,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور بدروم ویژه 3 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/03
قیمت از : 5,195,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
6 شب

تور آلانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 4,530,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور باتومی 4 شب اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/22
قیمت از : 3,880,000 تومان
ثبت پرسش