• تور بلغارستان ویژه پاییز 97


تاریخ شروع 1397/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/31
بلغارستان
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/06/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب پکیج فاقد اعتبار می باشد.
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات پکیج فاقد اعتبار می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Perla Hotel

BB
5,195,000 تومان
5,595,000 تومان
4,195,000 تومان
3,695,000 تومان
Perunika

BB
5,595,000 تومان
6,495,000 تومان
4,495,000 تومان
3,695,000 تومان
Preslav Hotel

BB
5,695,000 تومان
5,895,000 تومان
4,395,000 تومان
3,695,000 تومان
Palma Hotel

BB
5,795,000 تومان
5,895,000 تومان
4,995,000 تومان
3,695,000 تومان
Bonita Hotel

BB
5,795,000 تومان
5,895,000 تومان
4,495,000 تومان
3,695,000 تومان
Ambassador

BB
5,895,000 تومان
6,395,000 تومان
4,595,000 تومان
3,695,000 تومان
Joya Park

BB
5,995,000 تومان
6,095,000 تومان
4,595,000 تومان
3,695,000 تومان
SHIPKA

BB
6,195,000 تومان
7,295,000 تومان
4,695,000 تومان
3,695,000 تومان
Gladiola Star

BB
6,495,000 تومان
7,395,000 تومان
4,895,000 تومان
3,695,000 تومان
Blue Sky Hotel

ALL
6,595,000 تومان
8,895,000 تومان
4,895,000 تومان
3,695,000 تومان
Central

ALL
7,195,000 تومان
8,895,000 تومان
5,195,000 تومان
3,695,000 تومان
Hotel Excelsior

ALL
7,495,000 تومان
7,495,000 تومان
5,295,000 تومان
3,695,000 تومان
Royal Hotel

ALL
7,595,000 تومان
9,495,000 تومان
5,495,000 تومان
3,695,000 تومان
Double Tree By Hilton

BB
7,595,000 تومان
10,295,000 تومان
5,495,000 تومان
3,695,000 تومان
Arena Mar Hotel

ALL
7,695,000 تومان
8,795,000 تومان
5,495,000 تومان
3,695,000 تومان
Palm Beach

ALL
7,695,000 تومان
8,195,000 تومان
5,495,000 تومان
3,695,000 تومان
Elena Hotel

ALL
8,095,000 تومان
9,895,000 تومان
5,695,000 تومان
3,695,000 تومان
Atlas

UALL
8,395,000 تومان
10,695,000 تومان
5,895,000 تومان
3,695,000 تومان
Admiral Hotel

BB
8,895,000 تومان
12,895,000 تومان
6,095,000 تومان
3,695,000 تومان
Kaliakra Palace

UALL
9,295,000 تومان
11,995,000 تومان
6,295,000 تومان
3,695,000 تومان
Kaliakra Palace

UALL
9,695,000 تومان
12,595,000 تومان
6,495,000 تومان
3,695,000 تومان
Azalia

UALL
9,795,000 تومان
13,395,000 تومان
6,495,000 تومان
3,695,000 تومان
Astera

UALL
9,995,000 تومان
12,595,000 تومان
6,595,000 تومان
3,695,000 تومان
Admiral Hotel

HB
10,095,000 تومان
14,095,000 تومان
6,695,000 تومان
3,695,000 تومان
Astera

UALL
10,395,000 تومان
13,395,000 تومان
6,795,000 تومان
3,695,000 تومان
Azalia

UALL
10,495,000 تومان
14,095,000 تومان
6,895,000 تومان
3,695,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
10,695,000 تومان
13,695,000 تومان
6,995,000 تومان
3,695,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
11,295,000 تومان
14,195,000 تومان
7,195,000 تومان
3,695,000 تومان
Astor Garden Hotel

UALL
11,395,000 تومان
15,095,000 تومان
7,395,000 تومان
3,695,000 تومان
Astor Garden Hotel

UALL
11,995,000 تومان
15,595,000 تومان
7,695,000 تومان
3,695,000 تومان
Astor Garden Hotel

UALL
12,195,000 تومان
20,695,000 تومان
7,795,000 تومان
3,695,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
13,695,000 تومان
16,395,000 تومان
8,495,000 تومان
3,695,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
15,595,000 تومان
27,495,000 تومان
9,395,000 تومان
3,695,000 تومان
نام هتل Perla Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perunika

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Preslav Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palma Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassador

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Joya Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gladiola Star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Sky Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Excelsior

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Double Tree By Hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Mar Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elena Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astor Garden Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astor Garden Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astor Garden Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 کپی شناسنامه
4 گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی به زبان انگلیسی ( ذکر سمت و میزان حقوق الزامیست)
سنا کباری (مسئول تور )
وارنا شهری است ساحلی که در کشور بلغارستان قرار دارد. این شهر با پیشرفت روزافزون خود، به یکی از مناسب‌ترین مقاصد گردشگری سفرهای تابستانی در اروپای شرقی تبدیل شده است. وارنا علاوه‌بر جاذبه‌های طبیعی خود، به واسطه‌ی برخورداری از سواحل شنی و طلایی بسیار زیبا، از جاذبه‌های تاریخی متعددی نیز بهره می‌برد. از طرفی با فرا رسیدن فصل گرما، بسیاری از هموطنان عزیزمان نیز کوله‌بار خود را برای سفر به این شهر می‌بندند.
در صورت کنسلی تور مبلغ 50 درصد تور سوخت می شود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 1 مهر , 06:00 جمعه 30 آذر , 09:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کرالا سواحل جنوبی هند ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/07
قیمت از : 5,690,000 تومان
ایرلاین : کاسپین
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 3,945,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
4 شب

تور ازمیر ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/01
قیمت از : 4,020,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور باتومی 7 شب فروردین 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/10
قیمت از : 5,270,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا ویژه اردیبهشت 98 پرواز سان اکسپرس

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/13
قیمت از : 4,380,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/18
قیمت از : 6,048,000 تومان
امیررضاکمالی

شغل ازاد هستم و سن ۲۳ با پاسپورت سفید. امکان پذیرهست؟

ثبت پرسش