• ������ ������������������ �������� 4 �� 5 ���������� 97


تاریخ شروع 1397/05/23
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/05/22
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/05/08
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Preslav Hotel

BB
4,555,000 تومان
5,455,000 تومان
2,855,000 تومان
1,655,000 تومان
Tintyava Park Hotel

BB
5,355,000 تومان
6,755,000 تومان
-970,000 تومان
-970,000 تومان
Hotel Estreya Palace

HB
5,655,000 تومان
7,355,000 تومان
3,455,000 تومان
1,655,000 تومان
Gladiola

BB
5,855,000 تومان
7,355,000 تومان
3,555,000 تومان
1,655,000 تومان
Gladiola Star

BB
6,355,000 تومان
8,355,000 تومان
3,755,000 تومان
1,655,000 تومان
Hotel Excelsior

ALL
7,055,000 تومان
8,155,000 تومان
4,155,000 تومان
1,655,000 تومان
Marina Sunny Day

ALL
7,355,000 تومان
9,455,000 تومان
4,355,000 تومان
1,655,000 تومان
Parkhotel Golden Beach

ALL
7,355,000 تومان
10,555,000 تومان
4,355,000 تومان
1,655,000 تومان
Admiral Hotel

BB
7,555,000 تومان
11,955,000 تومان
4,755,000 تومان
1,655,000 تومان
SEA VIEW
Admiral Hotel

HB
8,555,000 تومان
13,055,000 تومان
4,855,000 تومان
1,655,000 تومان
SEA VIEW
Astor Garden Hotel

UALL
9,855,000 تومان
13,855,000 تومان
5,555,000 تومان
1,655,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
10,155,000 تومان
14,355,000 تومان
5,755,000 تومان
1,655,000 تومان
PARK VIEW
Astor Garden Hotel

UALL
10,455,000 تومان
14,555,000 تومان
5,855,000 تومان
1,655,000 تومان
SEA VIEW ROOM
Melia Grand Hermitage

ALL
10,655,000 تومان
14,755,000 تومان
5,955,000 تومان
1,655,000 تومان
SIDE SEA VIEW
Astor Garden Hotel

UALL
10,755,000 تومان
19,455,000 تومان
5,955,000 تومان
1,655,000 تومان
FAMILY ROOM
Melia Grand Hermitage

ALL
13,455,000 تومان
17,555,000 تومان
7,255,000 تومان
1,655,000 تومان
LEVEL ROOM
Melia Grand Hermitage

ALL
15,755,000 تومان
29,655,000 تومان
7,255,000 تومان
1,655,000 تومان
LEVEL JONIUR SUITE
نام هتل Preslav Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tintyava Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) -970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Estreya Palace

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gladiola

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gladiola Star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Excelsior

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marina Sunny Day

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Parkhotel Golden Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Admiral Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Astor Garden Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات PARK VIEW
نام هتل Astor Garden Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات SEA VIEW ROOM
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات SIDE SEA VIEW
نام هتل Astor Garden Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات FAMILY ROOM
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات LEVEL ROOM
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,655,000 تومان
توضیحات LEVEL JONIUR SUITE

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )

نرخ کودک زیر 2 سال 500 تومان می باشد 

علاوه بر هزینه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین بالای 55 سال مبلغ 60 تومان مازاد دریافت خواهد شد 

پرداخت 50درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

شهر وارنا بدلیل جذایبت های فوق العاده و آب و هوای دل انگیز سالانه مقصد هزاران هزار توریست شده است و این دلیلی بر انتخاب آن برای یک سفر به یاد ماندنی برای شما خواهد بود 

با الماس نشان یک سفر حرفه ای تجربه کنید.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 23 مرداد , 06:00 سه شنبه 30 مرداد , 09:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 4 شب

تور کیش 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,233,000 تومان
ایرلاین : تابان
مدت اقامت 5 شب

تور ارمنستان 5 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 3,550,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
مدت اقامت 4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,224,000 تومان
ایرلاین : آتا
مدت اقامت 5 شب

تور کوش آداسی ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 4,895,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور ارمنستان 5 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 3,835,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 3 شب

تور گرجستان 3 شب ویژه 6 اسفند 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/06
قیمت از : 1,300,000 تومان
عبدالرضا میرزایی

در مورد تور بلغارستان راهنمایی می خواستم.

مهدی معتمد

با سلام و احترام لطفا شماره تماس بفرمایید بتوانیم خدمتگذار باشیم ضمن اینکه در سایت میتوانید از قسمت جاذبه های گرشگری بلغارستان کلیه اطلاعات را مطالعه فرمایید https://www.almasneshantour.com/AttractionList/23/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

ثبت پرسش