• ������ ���������������������� �� ���������� �������� ������ 97


تاریخ شروع 1397/04/24
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/04/24
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/04/03
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب
2 پنانگ 3 شب
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 4
به پنانگ
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arena Hotel Kuala Lumpur

NEO HOTEL

BB
BB
3,240,000 تومان
4,505,000 تومان
3,100,000 تومان
2,535,000 تومان
Arena Hotel Kuala Lumpur

central Sea View Hotel

BB
BB
3,285,000 تومان
4,600,000 تومان
3,145,000 تومان
2,490,000 تومان
COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

BB
BB
3,495,000 تومان
4,975,000 تومان
3,350,000 تومان
2,585,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

BB
BB
3,640,000 تومان
5,260,000 تومان
3,540,000 تومان
2,635,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Flamingo By The Beach

BB
BB
3,830,000 تومان
5,645,000 تومان
3,735,000 تومان
2,700,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

Flamingo By The Beach

BB
BB
4,035,000 تومان
6,100,000 تومان
3,945,000 تومان
2,825,000 تومان
Tamu

Holiday Inn

BB
BB
4,210,000 تومان
6,315,000 تومان
4,115,000 تومان
2,855,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

For Point Sheraton

BB
BB
4,585,000 تومان
7,210,000 تومان
4,485,000 تومان
3,025,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

For Point Sheraton

BB
BB
4,680,000 تومان
7,210,000 تومان
4,585,000 تومان
3,075,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

BB
BB
4,975,000 تومان
7,795,000 تومان
4,875,000 تومان
3,200,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
5,655,000 تومان
9,160,000 تومان
5,555,000 تومان
3,415,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Park Royal

BB
BB
5,850,000 تومان
9,645,000 تومان
5,850,000 تومان
3,510,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Park Royal Hotel

BB
BB
6,240,000 تومان
10,230,000 تومان
6,140,000 تومان
3,510,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Park Royal Hotel

BB
BB
6,335,000 تومان
10,525,000 تومان
6,120,000 تومان
3,805,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

Shangri-La

BB
BB
6,920,000 تومان
11,690,000 تومان
6,825,000 تومان
3,950,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

Shangri-La

BB
BB
7,310,000 تومان
12,375,000 تومان
7,210,000 تومان
4,095,000 تومان
JW Marriott

Shangri-La

BB
BB
7,700,000 تومان
12,570,000 تومان
7,600,000 تومان
4,290,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Shangri-La

BB
BB
7,795,000 تومان
13,445,000 تومان
7,700,000 تومان
4,390,000 تومان
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

NEO HOTEL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,535,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

central Sea View Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,585,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,635,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,825,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tamu

Holiday Inn

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,075,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,415,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Park Royal

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,805,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,390,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
نازنین محمودی (مسئول تور )

جزیره پنانگ یکی از نقاط گردشگری اصلی مالزی به حساب می‌آید. وسعت این جزیره ۱۰۳۱ کیلومترمربع است و در شمال غربی شبه‌جزیره مالزی قرار دارد  . پنانگ به دلیل غذاهای لذیذ و تفریحات متنوع، یکی از جزایر محبوب گردشگران در مالزی استغذ‌ا‌های جزیره پنانگ به‌تنهایی می‌توانند دلیل کافی برای جذب گردشگران باشند، اما علاوه بر آن کارهای زیادی هستند که  گردشگران می‌توانند در این جزیره انجام دهند . شاید بیشتر از یک هفته نیاز باشد تا بتوان در سراسر این جزیره سرک کشید و همه‌جای آن را دید. سفر کردن به این جزیره از تمام نقاط مالزی آسان است و در داخل جزیره نیز انواع وسایل حمل‌ونقل عمومی موجود است. می‌توان گفت پنانگ بهترین غذاهای خیابانی آسیا را دارد و یکی از دلایلی که از محبوب‌ترین مکان‌های دیدنی مالزی به‌حساب می‌آید، همین است.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 24 تیر , 22:30 دوشنبه 1 مرداد , 23:15 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 22:30، مدت پرواز 07:00 می باشد. مدت اقامت در کوالالامپور4 شب می باشد. مدت زمان ترانسفر زمینی از ترمینال کوالالامپور به ترمینال پنانگ 04:30 می باشد و ساعت حرکت: 11:00 می باشد. مدت اقامت درپنانگ 3 شب می باشد. مدت زمان ترانسفر زمینی از ترمینال پنانگ به ترمینال کوالالامپور 04:30 می باشد . برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 23:15، مدت پرواز 07:00می باشد.
2 دوشنبه 25 تیر , 22:30 سه شنبه 2 مرداد , 23:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور دیدیم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 4,195,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور آنتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 3,995,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور استانبول 3 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 3,860,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور بیروت 4 شب ویژه اردیبهشت 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/02/10
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور باکو 3 شب ویژه 20 فروردین

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/20
قیمت از : 3,041,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
0 شب

تور آنکارا 3 شب ویژه 18 فروردین

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/18
قیمت از : 2,046,000 تومان
ثبت پرسش