• تور باکو 3 شب ویژه 24 دی 97


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های باکو است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/11/23
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/11/23
باکو
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/11/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 باکو 3 شب
ردیف 2
به باکو
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Istanbul Gold

BB
2,190,000 تومان
2,495,000 تومان
2,180,000 تومان
1,595,000 تومان
Asena

BB
2,295,000 تومان
2,595,000 تومان
2,285,000 تومان
1,595,000 تومان
Lake Palace Baku

BB
2,385,000 تومان
2,785,000 تومان
2,375,000 تومان
1,595,000 تومان
Jireh

BB
2,395,000 تومان
2,695,000 تومان
2,385,000 تومان
1,595,000 تومان
ATROPAT

BB
2,525,000 تومان
2,895,000 تومان
2,515,000 تومان
1,595,000 تومان
CrownHotel

BB
2,525,000 تومان
2,895,000 تومان
2,515,000 تومان
1,595,000 تومان
Askar

BB
2,575,000 تومان
2,895,000 تومان
2,565,000 تومان
1,595,000 تومان
GOLDEN SHINE

BB
2,595,000 تومان
3,095,000 تومان
2,585,000 تومان
1,595,000 تومان
Anatolia

BB
2,645,000 تومان
3,125,000 تومان
2,635,000 تومان
1,595,000 تومان
Days Inn

BB
2,695,000 تومان
3,195,000 تومان
2,685,000 تومان
1,595,000 تومان
Azcot

BB
2,795,000 تومان
3,295,000 تومان
2,785,000 تومان
1,595,000 تومان
Ganjali Plaza

BB
2,995,000 تومان
3,295,000 تومان
2,985,000 تومان
1,595,000 تومان
Sapphire Inn

BB
3,395,000 تومان
4,395,000 تومان
3,385,000 تومان
1,595,000 تومان
Shah Palace

BB
3,595,000 تومان
4,695,000 تومان
3,585,000 تومان
1,595,000 تومان
Excelsior & Spa Baku

BB
3,795,000 تومان
4,995,000 تومان
3,695,000 تومان
1,595,000 تومان
QafQaz city

BB
3,895,000 تومان
5,195,000 تومان
3,885,000 تومان
1,595,000 تومان
Qafqaz Sport

BB
3,995,000 تومان
5,295,000 تومان
3,895,000 تومان
1,595,000 تومان
Inn Tourist

BB
4,175,000 تومان
5,595,000 تومان
4,165,000 تومان
1,595,000 تومان
Boulevard Baku Autograph Collection

BB
4,195,000 تومان
5,595,000 تومان
4,185,000 تومان
1,595,000 تومان
Hyatt Regency

BB
4,295,000 تومان
5,595,000 تومان
4,285,000 تومان
1,595,000 تومان
Pullman Baku

BB
4,395,000 تومان
5,595,000 تومان
4,385,000 تومان
1,595,000 تومان
Fairmont Baku Flame Towers

BB
4,995,000 تومان
7,195,000 تومان
4,985,000 تومان
1,595,000 تومان
Hilton Baku

BB
5,995,000 تومان
9,995,000 تومان
5,985,000 تومان
1,595,000 تومان
نام هتل Istanbul Gold

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asena

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lake Palace Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jireh

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل ATROPAT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل CrownHotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Askar

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN SHINE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Anatolia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Days Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azcot

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ganjali Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sapphire Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shah Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Excelsior & Spa Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل QafQaz city

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Qafqaz Sport

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Inn Tourist

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Boulevard Baku Autograph Collection

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Baku Flame Towers

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور)

باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور است. این شهر بر ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره آب‌شوران قرار دارد و یکی از مناطق نفت‌خیز جهان می‌باشد. باکو پر جمعیت‌ترین و یکی از زیباترین شهرهای قفقاز است. وجود تعداد بسیاری از پارک‌های ساحلی و برگزاری برنامه‌های متعدد هنری از جمله موسیقی، تئاتر و اپرا جذبه خاصی به این شهر داده‌است. بخش قدیمی شهر باکو ، همراه با برج و حصار قلعه شهر به خوبی از سده‌های میانه بجا مانده و یکی از آثار ثبت شده در یونسکو به عنوان میراث فرهنگ جهانی است جمعیت شهری در ابتدای سال ۲۰۰۹ حدود ۲٫۰۴ میلیون نفر برآورد شده است. در ابتدای سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۵۳ هزار نفر از آوارگان داخلی (ناشی از جنگ قره باغ) و هچنین ۹۴ هزار نفر پناهنده خارجی در این شهر علاوه بر جمعیت اصلی وجود داشته اند.

 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 23 بهمن , 15:15 جمعه 26 بهمن , 18:50

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول ویژه تیر 98(4شب قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/10
قیمت از : 3,290,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 2,980,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/28
قیمت از : 895,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5 روز چابهار ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 999,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز تفلیس ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/09
قیمت از : 2,585,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز یزد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 1,076,000 تومان
ثبت پرسش