تاریخ شروع 1397/02/21
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/20
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/09
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تاریخ رفت : 21 اردیبهشت ساعت: 01:15 و تاریخ برگشت: 28 اردیبهشت ساعت: 19:05 می باشد.
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 21 اردیبهشت ساعت: 01:15 و تاریخ برگشت: 28 اردیبهشت ساعت: 19:05 می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Hadrianus

ALL
2,880,000 تومان 3,170,000 تومان 2,590,000 تومان 2,295,000 تومان
ARES HOTEL ANTALIYA

ALL
2,755,000 تومان 2,985,000 تومان 2,525,000 تومان 2,295,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
3,175,000 تومان 3,615,000 تومان 2,735,000 تومان 2,295,000 تومان
Karmir Resort Kemer

ALL
3,450,000 تومان 4,260,000 تومان 2,875,000 تومان 2,295,000 تومان
Grand Ring

ALL
3,305,000 تومان 3,810,000 تومان 2,800,000 تومان 2,295,000 تومان
Amara Prestige Elite

ALL
3,550,000 تومان 4,180,000 تومان 2,925,000 تومان 2,295,000 تومان
Grand Park Kemer Hotel

ALL
3,630,000 تومان 4,430,000 تومان 2,965,000 تومان 2,295,000 تومان
Grand Park Lara Hotel

ALL
3,825,000 تومان 4,745,000 تومان 3,060,000 تومان 2,295,000 تومان
Crystal water word

UALL
3,860,000 تومان 4,640,000 تومان 3,080,000 تومان 2,295,000 تومان
CRYSTAL TAT BEACH

UALL
4,070,000 تومان 4,960,000 تومان 3,185,000 تومان 2,295,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
4,100,000 تومان 5,005,000 تومان 3,200,000 تومان 2,295,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
4,165,000 تومان 5,095,000 تومان 3,230,000 تومان 2,295,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
4,470,000 تومان 5,555,000 تومان 3,385,000 تومان 2,295,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
4,745,000 تومان 5,970,000 تومان 3,520,000 تومان 2,295,000 تومان
Trendy Lara

ALL
4,775,000 تومان 6,015,000 تومان 3,535,000 تومان 2,295,000 تومان
Delphin Diva Hotel

UALL
4,775,000 تومان 6,015,000 تومان 3,535,000 تومان 2,295,000 تومان
Royal Wings Hotel

UALL
4,900,000 تومان 6,200,000 تومان 3,600,000 تومان 2,295,000 تومان
Delphin Palace Hotel

UALL
4,930,000 تومان 6,245,000 تومان 3,615,000 تومان 2,295,000 تومان
AMARA DOLCE VITA

UALL
4,930,000 تومان 6,245,000 تومان 3,615,000 تومان 2,295,000 تومان
RIXSOS LAND OF LEGEND

BB
5,130,000 تومان 6,545,000 تومان 3,715,000 تومان 2,295,000 تومان
DELPHIN BE GRAND

UALL
5,355,000 تومان 6,885,000 تومان 3,825,000 تومان 2,295,000 تومان
Woyag Belk

UALL
5,355,000 تومان 7,195,000 تومان 3,825,000 تومان 2,295,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
5,420,000 تومان 6,980,000 تومان 3,860,000 تومان 2,295,000 تومان
Limak Lara

UALL
5,030,000 تومان 6,400,000 تومان 3,665,000 تومان 2,295,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
5,295,000 تومان 6,795,000 تومان 3,795,000 تومان 2,295,000 تومان
Barut Lara Hotel

UALL
5,785,000 تومان 7,530,000 تومان 4,040,000 تومان 2,295,000 تومان
SUSESI

UALL
6,490,000 تومان 8,585,000 تومان 4,395,000 تومان 2,295,000 تومان
Rixos Premium

UALL
6,275,000 تومان 8,265,000 تومان 4,285,000 تومان 2,295,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
6,120,000 تومان 8,035,000 تومان 4,210,000 تومان 2,295,000 تومان
GLORIYA SERENITY

UALL
6,200,000 تومان 8,150,000 تومان 4,250,000 تومان 2,295,000 تومان
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARES HOTEL ANTALIYA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort Kemer

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Ring

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige Elite

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Kemer Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal water word

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL TAT BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Trendy Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA DOLCE VITA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXSOS LAND OF LEGEND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHIN BE GRAND

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Woyag Belk

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUSESI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIYA SERENITY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3

آنتالیا از شهرهای مهم و توریستی در ترکیه و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و تفریحی در این کشور است. از این رو، اماکن اقامتی متعددی در آنتالیا وجود دارند که بهتر است قبل از سفر در مورد آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید برای کسب اطلاعات میتوانید با مشاوران مجرب الماس نشان تماس بگیرید 

نرخ کودک زیر 2سال 200 هزار تومان می باشد

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

کمیسیون هتل ها 4 درصد و هتل های گارانتی شامل اورنج کانتی آلانیا، گرانادا بلک و اسکالارا 5 درصد می باشد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ثبت پرسش