• /

    تور آنتالیا ویژه 28اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/04/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/04/08
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/03/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Nazar Beach Hotel

ALL
4,020,000 تومان
4,565,000 تومان
3,475,000 تومان
2,990,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
4,095,000 تومان
4,680,000 تومان
3,510,000 تومان
2,990,000 تومان
TOKAY

ALL
4,290,000 تومان
5,245,000 تومان
3,610,000 تومان
2,990,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
4,370,000 تومان
5,090,000 تومان
3,650,000 تومان
2,990,000 تومان
PALMET RESORT

ALL
5,425,000 تومان
7,170,000 تومان
4,175,000 تومان
2,990,000 تومان
KARMIR RESORT

UALL
5,540,000 تومان
7,370,000 تومان
4,235,000 تومان
2,990,000 تومان
Grand Park Lara Hotel

ALL
5,655,000 تومان
7,295,000 تومان
4,290,000 تومان
2,990,000 تومان
Daima Biz Otel

ALL
6,045,000 تومان
7,605,000 تومان
4,485,000 تومان
2,990,000 تومان
Crystal water word

UALL
6,085,000 تومان
9,245,000 تومان
4,505,000 تومان
2,990,000 تومان
ramada plaza

UALL
6,280,000 تومان
8,630,000 تومان
4,605,000 تومان
2,990,000 تومان
Amara Prestige Elite

UALL
6,400,000 تومان
8,135,000 تومان
4,660,000 تومان
2,990,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
6,750,000 تومان
8,660,000 تومان
4,840,000 تومان
2,990,000 تومان
Fame Residence

UALL
7,060,000 تومان
9,540,000 تومان
4,995,000 تومان
2,990,000 تومان
SHERWOOD DREAMS

UALL
7,140,000 تومان
9,245,000 تومان
5,035,000 تومان
2,990,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
7,295,000 تومان
9,480,000 تومان
5,110,000 تومان
2,990,000 تومان
Papillon Ayscha Hotel

UALL
7,410,000 تومان
11,000,000 تومان
5,170,000 تومان
2,990,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
7,450,000 تومان
11,975,000 تومان
5,190,000 تومان
2,990,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
7,605,000 تومان
9,945,000 تومان
5,265,000 تومان
2,990,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
7,605,000 تومان
9,945,000 تومان
5,265,000 تومان
2,990,000 تومان
Shewrood Berizes Resort

UALL
7,605,000 تومان
9,945,000 تومان
5,265,000 تومان
2,990,000 تومان
Belconti Resort

UALL
7,960,000 تومان
11,480,000 تومان
5,440,000 تومان
2,990,000 تومان
Rixos Downtown

BB
8,075,000 تومان
11,680,000 تومان
5,500,000 تومان
2,990,000 تومان
Delphin Palace Hotel

UALL
8,310,000 تومان
11,000,000 تومان
5,620,000 تومان
2,990,000 تومان
Belis Deluxe

UALL
8,350,000 تومان
12,415,000 تومان
5,635,000 تومان
2,990,000 تومان
Delphin Diva Hotel

UALL
8,505,000 تومان
11,290,000 تومان
5,715,000 تومان
2,990,000 تومان
GLORIA VERDE

UALL
8,775,000 تومان
11,700,000 تومان
5,850,000 تومان
2,990,000 تومان
AMARA DOLCE VITA

UALL
8,855,000 تومان
11,820,000 تومان
5,890,000 تومان
2,990,000 تومان
Royal Wings Hotel

UALL
8,970,000 تومان
11,995,000 تومان
5,950,000 تومان
2,990,000 تومان
DELPHIN BE GRAND

UALL
9,285,000 تومان
12,460,000 تومان
6,105,000 تومان
2,990,000 تومان
CORNELIA DIAMOND

UALL
9,360,000 تومان
12,580,000 تومان
6,145,000 تومان
2,990,000 تومان
Barut Lara Hotel

UALL
9,440,000 تومان
12,695,000 تومان
6,185,000 تومان
2,990,000 تومان
GLORIA GOLF RESORT

UALL
9,480,000 تومان
12,755,000 تومان
6,205,000 تومان
2,990,000 تومان
Adam Eve

UALL
9,555,000 تومان
12,870,000 تومان
6,240,000 تومان
2,990,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
9,910,000 تومان
13,400,000 تومان
6,415,000 تومان
2,990,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
9,945,000 تومان
13,455,000 تومان
6,435,000 تومان
2,990,000 تومان
Spice

UALL
10,140,000 تومان
15,190,000 تومان
6,535,000 تومان
2,990,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
11,585,000 تومان
15,915,000 تومان
7,255,000 تومان
2,990,000 تومان
Rixos Premium

UALL
11,820,000 تومان
18,045,000 تومان
7,375,000 تومان
2,990,000 تومان
نام هتل Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل TOKAY

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALMET RESORT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KARMIR RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Daima Biz Otel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal water word

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige Elite

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD DREAMS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Papillon Ayscha Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shewrood Berizes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belconti Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIA VERDE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA DOLCE VITA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHIN BE GRAND

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل CORNELIA DIAMOND

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIA GOLF RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adam Eve

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
سنا کباری (مسئول تور )

آنتالیا از شهرهای مهم و توریستی در ترکیه و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و تفریحی در این کشور است. از این رو، اماکن اقامتی متعددی در آنتالیا وجود دارند که بهتر است قبل از سفر در مورد آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید برای کسب اطلاعات میتوانید با مشاوران مجرب الماس نشان تماس بگیرید 

نرخ کودک زیر 2سال 200 هزار تومان می باشد

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 7 تیر , 01:20 چهارشنبه 13 تیر , 19:15
2 جمعه 8 تیر , 01:20 پنج شنبه 14 تیر , 19:15
3 شنبه 9 تیر , 01:20 جمعه 15 تیر , 19:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 6,570,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 3 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 9,322,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 6,555,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 5,223,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 3 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 5,495,000 تومان
ثبت پرسش