• تور گوا ویژه پاییز (97)


تاریخ شروع 1397/11/18
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/11/11
گوا
هوایی
عمان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/11/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوا 6 شب جهت کسب اطلاع بیشتر با کانتر هماهنگ شود
ردیف 2
به گوا
مدت اقامت 6
توضیحات جهت کسب اطلاع بیشتر با کانتر هماهنگ شود
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Julie Jolly Resort

BB
7,530,000 تومان
9,170,000 تومان
6,670,000 تومان
5,460,000 تومان
Treebo La Portugesa

BB
7,745,000 تومان
9,600,000 تومان
6,815,000 تومان
5,460,000 تومان
Baga Residency

BB
7,915,000 تومان
9,955,000 تومان
6,930,000 تومان
5,460,000 تومان
Treebo Zeebo Suites

BB
8,100,000 تومان
10,315,000 تومان
7,030,000 تومان
5,460,000 تومان
NA GOA GRAND

BB
8,655,000 تومان
11,230,000 تومان
7,385,000 تومان
5,460,000 تومان
Sun Village Hotel

BB
8,815,000 تومان
11,530,000 تومان
7,385,000 تومان
5,460,000 تومان
Sandalwood Hotel

BB
8,815,000 تومان
1,153,000 تومان
0 تومان
5,460,000 تومان
Chances Resort

BB
8,885,000 تومان
11,725,000 تومان
7,985,000 تومان
5,460,000 تومان
Fortune Miramar Goa

BB
9,815,000 تومان
13,600,000 تومان
8,030,000 تومان
5,460,000 تومان
NA GOA GRAND

ALL
9,815,000 تومان
13,570,000 تومان
8,300,000 تومان
5,460,000 تومان
PARK REGIS GOA

BB
10,030,000 تومان
13,955,000 تومان
8,245,000 تومان
5,460,000 تومان
Sun Village Hotel

ALL
10,170,000 تومان
14,310,000 تومان
8,300,000 تومان
5,460,000 تومان
Country Inn & Suites by Radisson Goa Candolim

BB
10,315,000 تومان
14,555,000 تومان
7,885,000 تومان
5,460,000 تومان
Sandalwood Hotel

ALL
10,315,000 تومان
14,555,000 تومان
0 تومان
5,460,000 تومان
Fortune Miramar Goa

ALL
11,030,000 تومان
16,025,000 تومان
8,955,000 تومان
5,460,000 تومان
Chances Resort

ALL
11,155,000 تومان
16,255,000 تومان
9,455,000 تومان
5,460,000 تومان
HARD ROCK

BB
11,415,000 تومان
16,770,000 تومان
8,670,000 تومان
5,460,000 تومان
Cidade De Goa hotel

BB
11,885,000 تومان
17,955,000 تومان
8,115,000 تومان
5,460,000 تومان
Country Inn & Suites by Radisson Goa Candolim

ALL
11,885,000 تومان
17,740,000 تومان
9,030,000 تومان
5,460,000 تومان
Grand Hyatt

BB
13,240,000 تومان
20,455,000 تومان
8,885,000 تومان
5,460,000 تومان
Caravela Beach Resort

BB
13,315,000 تومان
20,580,000 تومان
9,100,000 تومان
5,460,000 تومان
HARD ROCK

ALL
14,455,000 تومان
22,880,000 تومان
10,385,000 تومان
5,460,000 تومان
Cidade De Goa hotel

ALL
14,740,000 تومان
23,665,000 تومان
10,170,000 تومان
5,460,000 تومان
نام هتل Treebo Zeebo Suites

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Treebo La Portugesa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Julie Jolly Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baga Residency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل NA GOA GRAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Village Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandalwood Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,153,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cidade De Goa hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Chances Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Country Inn & Suites by Radisson Goa Candolim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل HARD ROCK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK REGIS GOA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Miramar Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Caravela Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل NA GOA GRAND

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Village Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandalwood Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cidade De Goa hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Chances Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Country Inn & Suites by Radisson Goa Candolim

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل HARD ROCK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Miramar Goa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ویزا
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 گشت شهری
5 بیمه مسافرتی
6 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس رنگی با زمینه سفید
3 کپی شناسنامه
سنا کباری (مسئول تور )
یکی از بخشهای زمین که از آن بعنوان تکه ای از بهشت یاد میشود جز گواست آب و هوای لطیف و لذت بخش گوا همراه با طبیعت جذاب آن این سرزمین را به یک مقصد پر طرفدار گردشگری مبدل ساخته همراه سایر عوامل گردشگری آژانس الماس نشان نیز سعی کرده با استفاده از کارشناسان مجرب و تجربیات سالیان خود بهترین تورهای گوا را برای شما سفر دوستان ارائه دهد جهت بهره مندی از سفر با تورهای گوا با ما همراه باشیدپرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست بلیط و هتل چارتر و گارانتی و غیر قابل تعویض و استاندارد میباشد نرخ کودک زیر 2 سال 790,000 تومان می باشد داشتن گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است
هزینه انگشت نگاری 130.000 تومان می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 18 بهمن , 17:55 چهارشنبه 24 بهمن , 20:40

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور صربستان ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 6,355,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور فنلاند ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/07
قیمت از : 8,450,000 تومان
ایرلاین : نورد ویند
7 شب

تور مسکو و سنت پترزبورگ ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/17
قیمت از : 7,975,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و پوکت ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/25
قیمت از : 7,501,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک پوکت با پرواز ماهان ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/18
قیمت از : 6,942,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پوکت ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/18
قیمت از : 6,679,000 تومان
ثبت پرسش