• /

    تور آنتالیا ویژه 28 اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/03/31
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/04/01
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/03/27
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Nazar Beach Hotel

ALL
3,980,000 تومان
5,090,000 تومان
3,040,000 تومان
2,990,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
4,145,000 تومان
5,350,000 تومان
3,125,000 تومان
2,990,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
4,355,000 تومان
5,680,000 تومان
3,230,000 تومان
2,990,000 تومان
PALMET RESORT

ALL
5,155,000 تومان
7,405,000 تومان
3,630,000 تومان
2,990,000 تومان
Daima Biz Otel

ALL
5,155,000 تومان
6,920,000 تومان
3,630,000 تومان
2,990,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
5,530,000 تومان
7,790,000 تومان
3,815,000 تومان
2,990,000 تومان
Karmir Resort & Spa

UALL
5,615,000 تومان
8,220,000 تومان
3,860,000 تومان
2,990,000 تومان
ramada plaza

UALL
5,910,000 تومان
9,700,000 تومان
4,005,000 تومان
2,990,000 تومان
Topkapi Palace

UALL
6,035,000 تومان
9,295,000 تومان
4,070,000 تومان
2,990,000 تومان
Amara Prestige Elite

UALL
6,035,000 تومان
8,290,000 تومان
4,070,000 تومان
2,990,000 تومان
Rixos Downtown

BB
6,370,000 تومان
9,550,000 تومان
4,235,000 تومان
2,990,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
6,580,000 تومان
11,095,000 تومان
4,340,000 تومان
2,990,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
7,170,000 تومان
10,050,000 تومان
4,635,000 تومان
2,990,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

UALL
7,210,000 تومان
10,570,000 تومان
4,655,000 تومان
2,990,000 تومان
Belconti Resort

UALL
7,420,000 تومان
11,400,000 تومان
4,760,000 تومان
2,990,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
7,505,000 تومان
10,570,000 تومان
4,805,000 تومان
2,990,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
7,505,000 تومان
10,570,000 تومان
4,805,000 تومان
2,990,000 تومان
Papillon Ayscha Resort & Spa

UALL
7,630,000 تومان
12,270,000 تومان
4,865,000 تومان
2,990,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
7,840,000 تومان
11,095,000 تومان
4,970,000 تومان
2,990,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
7,840,000 تومان
11,095,000 تومان
4,970,000 تومان
2,990,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
7,840,000 تومان
11,095,000 تومان
4,970,000 تومان
2,990,000 تومان
Rixos Premium

UALL
8,390,000 تومان
11,260,000 تومان
5,525,000 تومان
2,655,000 تومان
Delphin Palace

UALL
8,515,000 تومان
12,140,000 تومان
5,310,000 تومان
2,990,000 تومان
Belis Deluxe

UALL
8,650,000 تومان
13,850,000 تومان
5,370,000 تومان
2,990,000 تومان
Delphin Diva Hotel

UALL
8,730,000 تومان
12,470,000 تومان
5,415,000 تومان
2,990,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
9,145,000 تومان
13,115,000 تومان
5,625,000 تومان
2,990,000 تومان
AMARA DOLCE VITA

UALL
9,185,000 تومان
13,180,000 تومان
5,645,000 تومان
2,990,000 تومان
Ela Quality Resort

UALL
9,270,000 تومان
13,315,000 تومان
5,685,000 تومان
2,990,000 تومان
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

UALL
9,480,000 تومان
13,640,000 تومان
5,790,000 تومان
2,990,000 تومان
Royal Wings

UALL
9,520,000 تومان
13,705,000 تومان
5,810,000 تومان
2,990,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
9,650,000 تومان
13,900,000 تومان
5,875,000 تومان
2,990,000 تومان
Barut Lara

UALL
9,815,000 تومان
14,160,000 تومان
5,960,000 تومان
2,990,000 تومان
Spice

UALL
10,150,000 تومان
16,205,000 تومان
6,125,000 تومان
2,990,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
10,195,000 تومان
14,750,000 تومان
6,150,000 تومان
2,990,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
10,360,000 تومان
16,575,000 تومان
6,230,000 تومان
2,990,000 تومان
Adam & Eve

UALL
10,530,000 تومان
15,270,000 تومان
6,315,000 تومان
2,990,000 تومان
Max Royal

UALL
11,615,000 تومان
18,780,000 تومان
7,135,000 تومان
2,655,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
12,295,000 تومان
18,010,000 تومان
7,200,000 تومان
2,990,000 تومان
Rixos Premium

UALL
12,380,000 تومان
20,125,000 تومان
7,240,000 تومان
2,990,000 تومان
نام هتل Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALMET RESORT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Daima Biz Otel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige Elite

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belconti Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Papillon Ayscha Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA DOLCE VITA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adam & Eve

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )

آنتالیا از شهرهای مهم و توریستی در ترکیه و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و تفریحی در این کشور است. از این رو، اماکن اقامتی متعددی در آنتالیا وجود دارند که بهتر است قبل از سفر در مورد آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید برای کسب اطلاعات میتوانید با مشاوران مجرب الماس نشان تماس بگیری

نرخ کودک زیر 2سال 200 هزار تومان می باشد

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 31 خرداد , 00:00 چهارشنبه 6 تیر , 00:00
2 جمعه 1 تیر , 00:00 پنج شنبه 7 تیر , 00:00
3 شنبه 2 تیر , 00:00 جمعه 8 تیر , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه نوروز 1398

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 5,980,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,775,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 6 شب

تور گوا ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 9,245,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,656,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 7 شب

تور ترکیبی بمبئی و گوا ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/03
قیمت از : 6,595,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 7,322,000 تومان
ثبت پرسش