• تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)


تاریخ شروع 1398/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/12
کاشان
زمینی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/21
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کاشان 3 شب
ردیف 2
به کاشان
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
سیاح

BB
1,285,000 تومان
1,499,000 تومان
1,224,000 تومان
امیر کبیر

BB
1,346,000 تومان
1,622,000 تومان
1,255,000 تومان
خانه رز

BB
1,362,000 تومان
1,652,000 تومان
1,285,000 تومان
احسان

BB
1,545,000 تومان
2,020,000 تومان
1,316,000 تومان
نگارستان

BB
1,591,000 تومان
2,111,000 تومان
1,377,000 تومان
مهینستان راهب

BB
1,622,000 تومان
1,744,000 تومان
1,530,000 تومان
عامری ها

BB
1,747,000 تومان
1,958,000 تومان
1,683,000 تومان
نام هتل سیاح

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,499,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,224,000 تومان
توضیحات
نام هتل امیر کبیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,346,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,622,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,255,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه رز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,362,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,652,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل احسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,316,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگارستان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,591,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,111,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,377,000 تومان
توضیحات
نام هتل مهینستان راهب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,622,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,744,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل عامری ها

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,747,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,958,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,683,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل شناسنامه
نیلوفر طیاری (مسئول تور)


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 1 فروردین , 00:00 جمعه 16 فروردین , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی اراک ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,392,000 تومان
ایرلاین : معراج
3 شب

تور شیراز ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,375,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور اصفهان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,404,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور ارمنستان 4 شب ویژه 21 فروردین (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/21
قیمت از : 2,527,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور تبریز ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,465,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور بیروت 3 شب ویژه اردیبهشت 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/02/14
قیمت از : 2,250,000 تومان
ثبت پرسش