• تور زمینی کاشان ویژه زمستان (97)


تاریخ شروع 1398/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/12
کاشان
زمینی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/21
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کاشان 3 شب
ردیف 2
به کاشان
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
سیاح

BB
1,285,000 تومان
1,499,000 تومان
1,224,000 تومان
امیر کبیر

BB
1,346,000 تومان
1,622,000 تومان
1,255,000 تومان
خانه رز

BB
1,362,000 تومان
1,652,000 تومان
1,285,000 تومان
احسان

BB
1,545,000 تومان
2,020,000 تومان
1,316,000 تومان
نگارستان

BB
1,591,000 تومان
2,111,000 تومان
1,377,000 تومان
مهینستان راهب

BB
1,622,000 تومان
1,744,000 تومان
1,530,000 تومان
عامری ها

BB
1,747,000 تومان
1,958,000 تومان
1,683,000 تومان
نام هتل سیاح

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,499,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,224,000 تومان
توضیحات
نام هتل امیر کبیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,346,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,622,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,255,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه رز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,362,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,652,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل احسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,316,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگارستان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,591,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,111,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,377,000 تومان
توضیحات
نام هتل مهینستان راهب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,622,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,744,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل عامری ها

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,747,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,958,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,683,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل شناسنامه
نیلوفر طیاری (مسئول تور)


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 1 فروردین , 00:00 جمعه 16 فروردین , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کاسپین
3 شب

تور اهواز ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,569,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور یزد ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,436,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور ارومیه ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,449,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 18 فروردین (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/18
قیمت از : 2,319,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور مشهد 7 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,553,000 تومان
ثبت پرسش