تاریخ شروع 1397/02/14
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/03/24
کاشان
زمینی
مدت اقامت : 0 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کاشان 0 شب حرکت هر جمعه ساعت: 04:00 می باشد
ردیف 2
به کاشان
مدت اقامت 0
توضیحات حرکت هر جمعه ساعت: 04:00 می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) توضیحات
90,000 تومان قیمت برای هر نفر95000تومان میباشد
نام هتل
خدمت
قیمت 2 تخته (هرنفر) 90,000 تومان
توضیحات قیمت برای هر نفر95000تومان میباشد

ردیف خدمات توضیحات
1 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل شناسنامه
 گشتها: آبشار نیاسر، حمام و باغ فین کاشان، بازدید مراسم گلابگیری گل های تازه

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور فرانسه ویژه اردیبهشت و خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/02/28
قیمت از : 8,910,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ثبت پرسش