• تور آنتالیا ویژه 31 فروردین 97


تاریخ شروع 1397/04/22
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/04/21
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/04/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Dinc

ALL
2,975,000 تومان
3,965,000 تومان
2,095,000 تومان
1,595,000 تومان
Sarp

UALL
3,595,000 تومان
4,625,000 تومان
2,395,000 تومان
1,595,000 تومان
Laren Family

ALL
4,045,000 تومان
5,295,000 تومان
2,625,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
Ramada Resort Side

UALL
4,225,000 تومان
5,575,000 تومان
2,725,000 تومان
1,595,000 تومان
Grand Miramur

UALL
4,295,000 تومان
5,685,000 تومان
2,755,000 تومان
1,595,000 تومان
Maya World

ALL
4,375,000 تومان
5,775,000 تومان
2,785,000 تومان
1,595,000 تومان
Grand Ring

ALL
4,995,000 تومان
6,715,000 تومان
3,115,000 تومان
1,595,000 تومان
TRANS ATLANTIK

UALL
5,025,000 تومان
6,745,000 تومان
3,125,000 تومان
1,595,000 تومان
CATAMARAN

UALL
5,365,000 تومان
7,245,000 تومان
3,285,000 تومان
1,595,000 تومان
MHOLIDAY

UALL
5,365,000 تومان
7,245,000 تومان
3,285,000 تومان
1,595,000 تومان
Karmir Resort & Spa

UALL
5,575,000 تومان
7,575,000 تومان
3,385,000 تومان
1,595,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
5,695,000 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
Daima Biz Otel

ALL
5,845,000 تومان
7,975,000 تومان
3,525,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
THE SENSE

ALL
5,995,000 تومان
8,225,000 تومان
3,595,000 تومان
1,595,000 تومان
ramada plaza

ALL
6,025,000 تومان
8,235,000 تومان
3,595,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
GRANADA LUXURY ALANYA

UALL
6,235,000 تومان
8,565,000 تومان
3,715,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
Kervansaray Kundu Hotel

UALL
6,275,000 تومان
8,625,000 تومان
3,735,000 تومان
1,595,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
6,275,000 تومان
8,625,000 تومان
3,735,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
Grand Park Kemer

ALL
6,445,000 تومان
8,875,000 تومان
3,825,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
Grand Park Lara

UALL
6,445,000 تومان
8,875,000 تومان
3,825,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
Fame Residence Lara & Spa

ALL
6,455,000 تومان
8,885,000 تومان
3,825,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
Kervansaray Kundu Hotel

UALL
6,565,000 تومان
9,045,000 تومان
3,875,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
6,595,000 تومان
9,075,000 تومان
3,885,000 تومان
1,595,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
7,025,000 تومان
9,725,000 تومان
4,095,000 تومان
1,595,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
7,615,000 تومان
10,615,000 تومان
4,395,000 تومان
1,595,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
8,095,000 تومان
11,335,000 تومان
4,645,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
Fame Residence Lara & Spa

ALL
8,215,000 تومان
11,495,000 تومان
4,695,000 تومان
1,595,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
8,465,000 تومان
11,895,000 تومان
4,825,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
Sherwood Breezes Resort

UALL
8,895,000 تومان
12,545,000 تومان
5,045,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
Adalya Elite Lara

UALL
9,065,000 تومان
12,815,000 تومان
5,155,000 تومان
1,595,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
10,385,000 تومان
14,765,000 تومان
5,785,000 تومان
1,595,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
11,825,000 تومان
16,895,000 تومان
6,495,000 تومان
1,595,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
11,985,000 تومان
17,145,000 تومان
6,575,000 تومان
1,595,000 تومان
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Lara Dinc

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sarp

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren Family

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Ramada Resort Side

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Miramur

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maya World

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Ring

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل CATAMARAN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل MHOLIDAY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 0 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 0 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Daima Biz Otel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل THE SENSE

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل GRANADA LUXURY ALANYA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Grand Park Kemer

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,595,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد.

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )

آنتالیا از شهرهای مهم و توریستی در ترکیه و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و تفریحی در این کشور است. از این رو، اماکن اقامتی متعددی در آنتالیا وجود دارند که بهتر است قبل از سفر در مورد آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید برای کسب اطلاعات میتوانید با مشاوران مجرب الماس نشان تماس بگیرید 

نرخ کودک زیر 2سال 200 هزار تومان می باشد

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 22 تیر , 02:55 جمعه 29 تیر , 06:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و چیانگ مای ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,660,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور دیدیم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 4,195,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و چیانگ مای ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,690,000 تومان
ثبت پرسش