• تور پوکت ویژه اردیبهشت97


تاریخ شروع 1397/09/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/18
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Natural Resort

BB
6,039,000 تومان
6,882,000 تومان
5,955,000 تومان
5,534,000 تومان
Patong Holiday by Tuana Group

BB
6,039,000 تومان
6,882,000 تومان
5,197,000 تومان
5,534,000 تومان
Sharaya Residence

BB
6,123,000 تومان
7,050,000 تومان
6,039,000 تومان
5,871,000 تومان
At Home Boutique

BB
6,123,000 تومان
7,050,000 تومان
5,955,000 تومان
5,534,000 تومان
APK Resort And Spa

BB
6,123,000 تومان
7,050,000 تومان
5,197,000 تومان
5,534,000 تومان
Royal Crown

BB
6,208,000 تومان
7,219,000 تومان
5,955,000 تومان
5,534,000 تومان
Bel Aire Patong

BB
6,208,000 تومان
7,219,000 تومان
6,123,000 تومان
5,534,000 تومان
Pj Patong Resortel

BB
6,208,000 تومان
7,219,000 تومان
6,123,000 تومان
5,534,000 تومان
The Three By APK

BB
6,292,000 تومان
7,387,000 تومان
5,197,000 تومان
5,618,000 تومان
Baramee Hip

BB
6,376,000 تومان
7,556,000 تومان
6,039,000 تومان
5,618,000 تومان
Ansino Bukit

BB
6,376,000 تومان
7,556,000 تومان
6,292,000 تومان
5,618,000 تومان
The Crib patong

BB
6,460,000 تومان
7,724,000 تومان
5,197,000 تومان
5,618,000 تومان
Patong Buri Resort

BB
6,460,000 تومان
7,724,000 تومان
6,376,000 تومان
5,618,000 تومان
Art Patong Residence

BB
6,460,000 تومان
7,724,000 تومان
6,376,000 تومان
6,123,000 تومان
Mirage Express Patong Phuket Hotel

BB
6,460,000 تومان
7,724,000 تومان
5,197,000 تومان
5,618,000 تومان
Colora Hotel

BB
6,545,000 تومان
7,893,000 تومان
5,197,000 تومان
5,702,000 تومان
Amber Residence

BB
6,545,000 تومان
7,893,000 تومان
6,376,000 تومان
5,702,000 تومان
Hallo Patong Hotel

BB
6,545,000 تومان
7,893,000 تومان
6,376,000 تومان
5,702,000 تومان
Chill Patong

BB
6,629,000 تومان
8,061,000 تومان
6,460,000 تومان
5,702,000 تومان
Tri Trang Beach Resort

BB
6,629,000 تومان
8,061,000 تومان
6,460,000 تومان
5,702,000 تومان
Ibis Patong

BB
6,713,000 تومان
8,230,000 تومان
6,460,000 تومان
5,702,000 تومان
THE AIM PATONG

BB
6,713,000 تومان
8,230,000 تومان
6,545,000 تومان
5,702,000 تومان
Amata Patong

BB
6,713,000 تومان
8,230,000 تومان
6,545,000 تومان
5,702,000 تومان
Andatel Grande Patong Phuket

BB
6,713,000 تومان
8,230,000 تومان
6,545,000 تومان
5,702,000 تومان
Bayshore Ocean View

BB
6,713,000 تومان
8,230,000 تومان
6,545,000 تومان
5,702,000 تومان
Phoenix Grand Hotel

BB
6,713,000 تومان
8,230,000 تومان
6,545,000 تومان
5,702,000 تومان
aspira prime

BB
6,797,000 تومان
8,398,000 تومان
6,629,000 تومان
5,786,000 تومان
Rayaburi Hotel, Patong

BB
6,797,000 تومان
8,398,000 تومان
6,629,000 تومان
5,786,000 تومان
The Frutta Boutique

BB
6,797,000 تومان
8,398,000 تومان
6,629,000 تومان
5,786,000 تومان
Ashlee Plaza

BB
6,797,000 تومان
8,398,000 تومان
6,629,000 تومان
5,786,000 تومان
Andakira

BB
6,882,000 تومان
8,567,000 تومان
6,713,000 تومان
5,786,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
6,966,000 تومان
8,735,000 تومان
5,197,000 تومان
5,786,000 تومان
Araya Beach Patong

BB
6,966,000 تومان
8,735,000 تومان
6,797,000 تومان
5,786,000 تومان
The Lunar Patong

BB
6,966,000 تومان
8,735,000 تومان
6,797,000 تومان
5,786,000 تومان
Bauman Residence

BB
7,050,000 تومان
8,904,000 تومان
6,882,000 تومان
5,955,000 تومان
The Royal Paradise

BB
7,134,000 تومان
9,072,000 تومان
6,966,000 تومان
5,955,000 تومان
Paradise Wings
The Royal Paradise

BB
7,134,000 تومان
9,072,000 تومان
6,966,000 تومان
5,955,000 تومان
Royal Wings
The Marina Phuket Hotel

BB
7,134,000 تومان
9,072,000 تومان
6,966,000 تومان
5,955,000 تومان
Best Western Patong Beach

BB
7,219,000 تومان
9,241,000 تومان
7,050,000 تومان
5,871,000 تومان
Ashlee Hub Patong

BB
7,219,000 تومان
9,241,000 تومان
7,050,000 تومان
5,871,000 تومان
Ashlee Heights

BB
7,219,000 تومان
9,241,000 تومان
7,050,000 تومان
5,871,000 تومان
Paripas Patong Resort

BB
7,219,000 تومان
9,241,000 تومان
7,050,000 تومان
5,871,000 تومان
Shanaya Beach Resort & Spa Phuket

BB
7,219,000 تومان
9,241,000 تومان
7,050,000 تومان
5,871,000 تومان
Seaview Patong Hotel

BB
7,219,000 تومان
9,241,000 تومان
7,050,000 تومان
5,871,000 تومان
ZEN Premium Patong

BB
7,219,000 تومان
9,241,000 تومان
5,197,000 تومان
5,955,000 تومان
sleep with me

BB
7,387,000 تومان
9,578,000 تومان
7,134,000 تومان
5,955,000 تومان
Patong Resort

BB
7,387,000 تومان
9,578,000 تومان
7,134,000 تومان
5,955,000 تومان
The Gig Hotel

BB
7,387,000 تومان
9,578,000 تومان
7,134,000 تومان
5,955,000 تومان
Dinso Resort

BB
7,471,000 تومان
9,746,000 تومان
7,219,000 تومان
6,039,000 تومان
DEEVANA PATONG RESORT

BB
7,556,000 تومان
9,915,000 تومان
7,303,000 تومان
6,039,000 تومان
Pimnara Boutique Hotel

BB
7,556,000 تومان
9,915,000 تومان
7,303,000 تومان
6,039,000 تومان
Sun Set Beach Resort

BB
7,640,000 تومان
10,083,000 تومان
7,387,000 تومان
6,039,000 تومان
Deevana Plaza

BB
7,724,000 تومان
10,252,000 تومان
9,746,000 تومان
6,123,000 تومان
The Charm Resort

BB
7,808,000 تومان
10,420,000 تومان
7,556,000 تومان
6,123,000 تومان
hyatt palace

BB
7,808,000 تومان
10,420,000 تومان
7,556,000 تومان
6,123,000 تومان
See Sun Sand Resort

BB
7,893,000 تومان
10,589,000 تومان
7,640,000 تومان
6,123,000 تومان
Centara Blue Marine Resort and Spa Phuket

BB
7,977,000 تومان
10,757,000 تومان
7,724,000 تومان
6,208,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
8,061,000 تومان
10,926,000 تومان
7,808,000 تومان
6,208,000 تومان
The Senses Resort Patong Beach Phuket

BB
8,061,000 تومان
10,926,000 تومان
7,808,000 تومان
6,208,000 تومان
Swiisotel Resort Patong

BB
8,061,000 تومان
10,926,000 تومان
7,808,000 تومان
6,208,000 تومان
Holiday Inn Express

BB
8,145,000 تومان
11,094,000 تومان
7,893,000 تومان
6,208,000 تومان
Ramada Deevana

BB
8,314,000 تومان
11,431,000 تومان
7,977,000 تومان
6,292,000 تومان
Duangjitt resort

BB
8,314,000 تومان
11,431,000 تومان
7,977,000 تومان
6,292,000 تومان
Swissotel Resort Phuket Kamala Beach Suites

BB
8,314,000 تومان
11,431,000 تومان
7,977,000 تومان
6,292,000 تومان
Princess Seaview Resort & Spa

BB
8,482,000 تومان
11,768,000 تومان
8,145,000 تومان
6,376,000 تومان
Thavorn Palm Beach Resort Phuket

BB
8,904,000 تومان
12,611,000 تومان
8,567,000 تومان
6,460,000 تومان
Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket

BB
8,904,000 تومان
12,611,000 تومان
8,567,000 تومان
6,460,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
8,988,000 تومان
14,464,000 تومان
9,409,000 تومان
6,797,000 تومان
PHUKET GRACELAND

BB
8,988,000 تومان
12,779,000 تومان
8,651,000 تومان
6,545,000 تومان
Novotel Phuket Vintage

BB
8,988,000 تومان
12,779,000 تومان
5,197,000 تومان
6,545,000 تومان
Patong Bay Hill Resort

BB
9,156,000 تومان
13,116,000 تومان
8,735,000 تومان
6,545,000 تومان
Patong Bay Hill Resort

BB
9,156,000 تومان
13,116,000 تومان
8,735,000 تومان
6,545,000 تومان
Millennium Resort

BB
9,241,000 تومان
13,285,000 تومان
5,197,000 تومان
6,629,000 تومان
Crest Resort & Pool Villas

BB
9,241,000 تومان
13,285,000 تومان
8,819,000 تومان
6,629,000 تومان
Diamond Cliff Resort

BB
9,409,000 تومان
13,622,000 تومان
8,988,000 تومان
6,713,000 تومان
Wyndham Grand Kalim

BB
9,578,000 تومان
13,959,000 تومان
9,156,000 تومان
6,713,000 تومان
patong merlin

BB
9,662,000 تومان
14,127,000 تومان
9,241,000 تومان
6,797,000 تومان
Grand Mercure

BB
9,746,000 تومان
14,296,000 تومان
9,325,000 تومان
6,797,000 تومان
Kalima Resort and Spa

BB
9,999,000 تومان
14,801,000 تومان
9,493,000 تومان
6,882,000 تومان
Movenpick Resort & Spa

BB
10,420,000 تومان
15,644,000 تومان
9,915,000 تومان
7,050,000 تومان
Avista Hideaway

BB
11,347,000 تومان
17,497,000 تومان
10,757,000 تومان
7,387,000 تومان
Amari phuket

BB
11,937,000 تومان
18,677,000 تومان
11,263,000 تومان
7,556,000 تومان
le meridien

BB
12,105,000 تومان
19,014,000 تومان
11,431,000 تومان
7,640,000 تومان
Centara Grand Beach

BB
12,190,000 تومان
19,182,000 تومان
11,516,000 تومان
7,640,000 تومان
La Flora Patong

BB
13,116,000 تومان
21,036,000 تومان
12,358,000 تومان
7,977,000 تومان
نام هتل Sharaya Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,123,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,039,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,871,000 تومان
توضیحات
نام هتل At Home Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,123,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Crown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,208,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,219,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bel Aire Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,208,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,219,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,123,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baramee Hip

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,376,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,556,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,039,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,618,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,713,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,702,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE AIM PATONG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,713,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,702,000 تومان
توضیحات
نام هتل aspira prime

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,797,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,398,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,629,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,786,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andakira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,882,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,567,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,713,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,786,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,966,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,786,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Royal Paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,134,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,072,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,966,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان
توضیحات Paradise Wings
نام هتل The Royal Paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,134,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,072,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,966,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان
توضیحات Royal Wings
نام هتل Best Western Patong Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,219,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,241,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,871,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hub Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,219,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,241,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,871,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,219,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,241,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,871,000 تومان
توضیحات
نام هتل sleep with me

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,387,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,578,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,134,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,387,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,578,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,134,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANA PATONG RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,556,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,303,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,039,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,724,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,252,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,746,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,123,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Charm Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,808,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,556,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,123,000 تومان
توضیحات
نام هتل See Sun Sand Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,893,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,589,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,123,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Blue Marine Resort and Spa Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,977,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,757,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,724,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,208,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,061,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,926,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,808,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,208,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Deevana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,314,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,431,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,977,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,292,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,314,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,431,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,977,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,292,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thavorn Palm Beach Resort Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,904,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,611,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,567,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,988,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,464,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,409,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,797,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHUKET GRACELAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,988,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,779,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,651,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Bay Hill Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,156,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,116,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,241,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,629,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,409,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,622,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,988,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,713,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wyndham Grand Kalim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,578,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,959,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,156,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,713,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,746,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,296,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,797,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,644,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,347,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,497,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,757,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,387,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,937,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,677,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,263,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,556,000 تومان
توضیحات
نام هتل le meridien

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,014,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,431,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل La Flora Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,116,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,036,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,358,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,977,000 تومان
توضیحات
نام هتل Natural Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,039,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,882,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Holiday by Tuana Group

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,039,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,882,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل APK Resort And Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,123,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pj Patong Resortel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,208,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,219,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,123,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,534,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Three By APK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,292,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,387,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,618,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ansino Bukit

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,376,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,556,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,292,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,618,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Crib patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,724,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,618,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Buri Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,724,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,376,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,618,000 تومان
توضیحات
نام هتل Art Patong Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,724,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,376,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,123,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mirage Express Patong Phuket Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,724,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,618,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colora Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,893,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,702,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amber Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,893,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,376,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,702,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hallo Patong Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,893,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,376,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,702,000 تومان
توضیحات
نام هتل Chill Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,629,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,702,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rayaburi Hotel, Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,797,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,398,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,629,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,786,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Frutta Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,797,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,398,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,629,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,786,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tri Trang Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,629,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,702,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amata Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,713,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,702,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andatel Grande Patong Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,713,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,702,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bayshore Ocean View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,713,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,702,000 تومان
توضیحات
نام هتل Phoenix Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,713,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,702,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,797,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,398,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,629,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,786,000 تومان
توضیحات
نام هتل Araya Beach Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,966,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,797,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,786,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Lunar Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,966,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,797,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,786,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bauman Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,904,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,882,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marina Phuket Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,134,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,072,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,966,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان
توضیحات
نام هتل Paripas Patong Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,219,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,241,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,871,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shanaya Beach Resort & Spa Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,219,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,241,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,871,000 تومان
توضیحات
نام هتل Seaview Patong Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,219,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,241,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,871,000 تومان
توضیحات
نام هتل ZEN Premium Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,219,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,241,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Gig Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,387,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,578,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,134,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,955,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dinso Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,471,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,746,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,219,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,039,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pimnara Boutique Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,556,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,303,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,039,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Set Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,083,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,387,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,039,000 تومان
توضیحات
نام هتل hyatt palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,808,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,556,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,123,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Senses Resort Patong Beach Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,061,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,926,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,808,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,208,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Express