تاریخ شروع 1397/05/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/05/13
پوکت
هوایی
امارات
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/04/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Brother residence

BB
4,820,000 تومان
5,335,000 تومان
0 تومان
4,485,000 تومان
Natural Resort

BB
4,880,000 تومان
5,455,000 تومان
4,795,000 تومان
4,505,000 تومان
At Home Boutique

BB
4,935,000 تومان
5,560,000 تومان
4,840,000 تومان
4,525,000 تومان
Royal Crown

BB
4,995,000 تومان
5,680,000 تومان
0 تومان
4,545,000 تومان
Belayer

BB
4,995,000 تومان
5,680,000 تومان
0 تومان
4,545,000 تومان
Baramee Hip

BB
5,105,000 تومان
5,910,000 تومان
4,985,000 تومان
4,585,000 تومان
Ibis Patong

BB
5,340,000 تومان
6,375,000 تومان
0 تومان
4,665,000 تومان
THE AIM PATONG

BB
5,340,000 تومان
6,375,000 تومان
5,185,000 تومان
4,665,000 تومان
aspira prime

BB
5,505,000 تومان
6,620,000 تومان
0 تومان
4,780,000 تومان
Andakira

BB
5,565,000 تومان
6,615,000 تومان
5,390,000 تومان
4,710,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
5,620,000 تومان
6,850,000 تومان
0 تومان
4,725,000 تومان
royal paradise

BB
5,735,000 تومان
7,085,000 تومان
5,430,000 تومان
4,765,000 تومان
Paradise Wings
Best Western

BB
5,795,000 تومان
7,205,000 تومان
5,480,000 تومان
4,880,000 تومان
Ashlee Hotel

BB
5,795,000 تومان
7,205,000 تومان
5,480,000 تومان
4,880,000 تومان
Ashlee height

BB
5,795,000 تومان
7,205,000 تومان
5,480,000 تومان
4,880,000 تومان
sleep with me

BB
5,905,000 تومان
7,425,000 تومان
5,570,000 تومان
4,920,000 تومان
royal paradise

BB
5,915,000 تومان
7,440,000 تومان
5,575,000 تومان
4,830,000 تومان
Royal Wings
Patong Resort

BB
5,915,000 تومان
7,440,000 تومان
5,575,000 تومان
4,920,000 تومان
DEEVANA PATONG RESORT

BB
6,025,000 تومان
7,660,000 تومان
5,670,000 تومان
4,960,000 تومان
Deevana Plaza

BB
6,150,000 تومان
7,410,000 تومان
5,775,000 تومان
5,005,000 تومان
THE CHARM RESORT

BB
6,205,000 تومان
8,025,000 تومان
5,820,000 تومان
5,025,000 تومان
See Sun Resort

BB
6,265,000 تومان
8,145,000 تومان
5,870,000 تومان
5,045,000 تومان
Centra Blue Marin

BB
6,315,000 تومان
8,245,000 تومان
5,910,000 تومان
5,065,000 تومان
Fisherman

BB
6,375,000 تومان
8,365,000 تومان
5,965,000 تومان
5,085,000 تومان
Duangjitt resort

BB
6,560,000 تومان
8,730,000 تومان
6,235,000 تومان
5,150,000 تومان
Ramada Deevana

BB
6,685,000 تومان
8,900,000 تومان
6,355,000 تومان
5,245,000 تومان
Thavorn Beach Village

BB
6,975,000 تومان
9,560,000 تومان
6,585,000 تومان
5,295,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
7,030,000 تومان
9,670,000 تومان
6,635,000 تومان
5,310,000 تومان
PHUKET GRACELAND

BB
7,165,000 تومان
9,855,000 تومان
6,760,000 تومان
5,415,000 تومان
NOVOTEL VINTAGE

BB
7,165,000 تومان
9,855,000 تومان
6,760,000 تومان
5,415,000 تومان
PATONG BAYHILL

BB
7,280,000 تومان
10,090,000 تومان
6,860,000 تومان
5,455,000 تومان
Millennium Resort

BB
7,335,000 تومان
10,090,000 تومان
6,860,000 تومان
5,475,000 تومان
Diamond Cliff Resort

BB
7,460,000 تومان
10,450,000 تومان
7,015,000 تومان
5,520,000 تومان
WYNDHAM GRAND PHUKET

BB
7,575,000 تومان
10,675,000 تومان
7,110,000 تومان
5,555,000 تومان
Grand Mercure

BB
7,690,000 تومان
10,910,000 تومان
7,210,000 تومان
5,600,000 تومان
MOVENPICK

BB
8,175,000 تومان
11,880,000 تومان
7,620,000 تومان
5,770,000 تومان
Avista Hideaway

BB
8,830,000 تومان
13,185,000 تومان
8,175,000 تومان
5,995,000 تومان
amari phuket

BB
9,250,000 تومان
14,035,000 تومان
8,535,000 تومان
6,145,000 تومان
Centara Grand Beach

BB
9,320,000 تومان
14,170,000 تومان
8,595,000 تومان
6,170,000 تومان
La Flora Patong

BB
10,130,000 تومان
15,785,000 تومان
9,280,000 تومان
6,450,000 تومان
نام هتل Brother residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل Natural Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,505,000 تومان
توضیحات
نام هتل At Home Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Crown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belayer

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baramee Hip

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,585,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,665,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE AIM PATONG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,665,000 تومان
توضیحات
نام هتل aspira prime

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andakira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,725,000 تومان
توضیحات
نام هتل royal paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,765,000 تومان
توضیحات Paradise Wings
نام هتل royal paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,830,000 تومان
توضیحات Royal Wings
نام هتل Best Western

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee height

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل sleep with me

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANA PATONG RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,005,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE CHARM RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل See Sun Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,045,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centra Blue Marin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fisherman

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Deevana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thavorn Beach Village

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHUKET GRACELAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,415,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVOTEL VINTAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,415,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG BAYHILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,475,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل WYNDHAM GRAND PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOVENPICK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل La Flora Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,450,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 گشت شهری
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
6 ویزا
7 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 پرینت حساب بانکی با حداقل 3 میلیون موجودی
سهام الدین سهامی (تور خارجی)

نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 750 هزار تومان میباشد 

پرواز و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

پرداخت 50درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

پوکت یکی از شهرهای زیبای کشور تایند که سالانه مشتاقان زیادی برای لذت بردن از آب و هوا و طبیعت دل انگیز آن به این شهر مسافرت میکنند لذا تورهای پوکت از جمله تورهای پرطرفدار آژانس الماس نشان در تمامی فصول سال است اگر شما هم میخواهید این سفر دل انگیز را تجربه کنید با الماس نشان همراه شوید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 7 مرداد , 21:45 دوشنبه 15 مرداد , 23:35 تاریخ رفت: 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 و 17 مرداد می باشد/ برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی دبی ساعت پرواز 19:10 ، مدت پرواز 01:50 می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی دبی به فرودگاه بین المللی پوکت ساعت پرواز: 22:00، مدت پرواز 09:20 می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی پوکت به فرودگاه بین المللی دبی ساعت پرواز: 09:10، مدت پرواز 03:10 می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی دبی به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 15:55، مدت پرواز02:40 می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه18 و 19 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/18
قیمت از : 5,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور دبی ویژه مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/01
قیمت از : 1,755,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان ویژه 4 و 5 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/04
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور اربیل 3 شب ویژه تیر و مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/26
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : Aegean
مدت اقامت 6 شب

تور آتن و سانتورینی ویژه مرداد و شهریور 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/20
قیمت از : 8,030,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 24 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/24
قیمت از : 1,340,000 تومان
ثبت پرسش