• تور پاتایا ویژه اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/05/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/06/01
پاتایا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/05/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب پکیج در تاریخ 29 مرداد 175.000 تومان و در تاریخ 31 مرداد 30.000 تومان و در تاریخ 1 و 5 شهریور 25.000 تومان و در تاریخ 2 و 3 شهریور 100.000 تومان کاهش قیمت دارد.
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات پکیج در تاریخ 29 مرداد 175.000 تومان و در تاریخ 31 مرداد 30.000 تومان و در تاریخ 1 و 5 شهریور 25.000 تومان و در تاریخ 2 و 3 شهریور 100.000 تومان کاهش قیمت دارد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
The Sun Resort & Spa

BB
4,360,000 تومان
5,150,000 تومان
175,000 تومان
3,845,000 تومان
Royal Tycoon Place

BB
4,395,000 تومان
5,225,000 تومان
175,000 تومان
3,855,000 تومان
zing

BB
4,530,000 تومان
5,495,000 تومان
4,385,000 تومان
3,905,000 تومان
Mind Resort

BB
4,670,000 تومان
5,770,000 تومان
4,505,000 تومان
3,855,000 تومان
Welcome Plaza

BB
4,670,000 تومان
5,770,000 تومان
4,505,000 تومان
3,950,000 تومان
Mike

BB
4,670,000 تومان
5,770,000 تومان
4,505,000 تومان
3,950,000 تومان
Manita Boutique

BB
4,740,000 تومان
5,915,000 تومان
4,565,000 تومان
3,975,000 تومان
A One Star

BB
4,740,000 تومان
5,915,000 تومان
175,000 تومان
3,975,000 تومان
Sunshine Hip

BB
4,820,000 تومان
6,075,000 تومان
4,630,000 تومان
4,005,000 تومان
Golden Beach

BB
4,875,000 تومان
6,190,000 تومان
4,680,000 تومان
4,025,000 تومان
The Mark Land Boutique

BB
4,875,000 تومان
6,190,000 تومان
4,680,000 تومان
4,025,000 تومان
Sunshine Vista

BB
4,950,000 تومان
6,335,000 تومان
4,740,000 تومان
4,050,000 تومان
Ibis Pattaya

BB
4,950,000 تومان
6,335,000 تومان
175,000 تومان
4,050,000 تومان
The Sun Exclusive

BB
5,115,000 تومان
6,600,000 تومان
4,895,000 تومان
4,150,000 تومان
Garden Sea View

BB
5,230,000 تومان
6,895,000 تومان
175,000 تومان
4,150,000 تومان
Pattaya Sea View

BB
5,370,000 تومان
7,170,000 تومان
5,095,000 تومان
4,195,000 تومان
Mercure Pattaya

BB
5,440,000 تومان
7,315,000 تومان
5,160,000 تومان
4,220,000 تومان
Balihai Bay Pattaya

BB
5,440,000 تومان
7,315,000 تومان
5,160,000 تومان
4,220,000 تومان
Nova Platinum

BB
5,540,000 تومان
7,455,000 تومان
5,160,000 تومان
4,300,000 تومان
A-One The Royal Cruise Pattaya

BB
5,540,000 تومان
7,455,000 تومان
5,160,000 تومان
4,300,000 تومان
new wings
Vista

BB
5,675,000 تومان
7,720,000 تومان
5,270,000 تومان
4,345,000 تومان
Page 10

BB
5,675,000 تومان
7,720,000 تومان
5,270,000 تومان
4,345,000 تومان
CENTARA PATTAYA

BB
5,675,000 تومان
7,720,000 تومان
5,270,000 تومان
4,345,000 تومان
Sunbeam Pattaya

BB
5,750,000 تومان
7,260,000 تومان
5,330,000 تومان
4,370,000 تومان
season five

BB
5,750,000 تومان
7,260,000 تومان
5,330,000 تومان
4,370,000 تومان
long beach

BB
5,815,000 تومان
7,995,000 تومان
5,385,000 تومان
4,395,000 تومان
Amari Residence

BB
5,885,000 تومان
8,145,000 تومان
175,000 تومان
4,420,000 تومان
The Bayview Pattaya

BB
5,955,000 تومان
8,275,000 تومان
175,000 تومان
4,420,000 تومان
Mercure Pattaya Ocean Resort

BB
6,430,000 تومان
9,165,000 تومان
6,020,000 تومان
4,655,000 تومان
zign

BB
6,430,000 تومان
9,165,000 تومان
6,020,000 تومان
4,655,000 تومان
Garden Cliff Resort And Spa

BB
6,650,000 تومان
9,600,000 تومان
6,205,000 تومان
4,730,000 تومان
A-One The Royal Cruise Pattaya

BB
6,865,000 تومان
10,100,000 تومان
6,260,000 تومان
4,765,000 تومان
cruise
Siam Bayshore Resort Pattaya

BB
7,075,000 تومان
10,455,000 تومان
6,570,000 تومان
4,880,000 تومان
Pullman Pattaya Hotel G

BB
7,650,000 تومان
11,605,000 تومان
7,060,000 تومان
5,080,000 تومان
Dusit Thani Pattaya

BB
7,720,000 تومان
11,740,000 تومان
7,115,000 تومان
5,105,000 تومان
Royal Cliff Beach

BB
7,800,000 تومان
11,905,000 تومان
7,185,000 تومان
5,135,000 تومان
Amari ocean pattaya

BB
7,870,000 تومان
12,040,000 تومان
7,245,000 تومان
5,155,000 تومان
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

BB
9,600,000 تومان
12,040,000 تومان
7,245,000 تومان
5,155,000 تومان
نام هتل The Sun Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Tycoon Place

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل zing

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,905,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mind Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manita Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل A One Star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Hip

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,005,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Mark Land Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Exclusive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Platinum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل A-One The Royal Cruise Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,300,000 تومان
توضیحات new wings
نام هتل A-One The Royal Cruise Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,765,000 تومان
توضیحات cruise
نام هتل Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Page 10

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunbeam Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل season five

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل long beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Bayview Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya Ocean Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل zign

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Cliff Resort And Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siam Bayshore Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Pattaya Hotel G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,105,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari ocean pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,155,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 سیم کارت
3 تورلیدر فارسی زبان
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 ویزا
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس4*6 با زمینه سفید
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سهام الدین سهامی (تور خارجی)

نرخ کودک زیر 2 سال550 تومان می باشد 

پرداخت 50 درصدهزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد 

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

پاتایا جذاب ترین مقصد توریستی در تایلند است، واقع در مرکز شبه جزیره هندوچین در جنوب شرقی آسیا. آن به عنوان یکی از مقصدهای ساحلی محبوب هرساله انبوهی از گردشگران اروپا و همچنین آسیا را جذب میکند. پاتایا ارائه می دهد فرصت های بزرگ سرگرمی و خرید و همچنین گردشگران از امکانات رستوران ها، کافی ها و غذاهای خوشمزه دریایی تایلندی، و شب زنده داری ها در مناطق اطراف ساحل لذت میبرند .پاتایا محبوب است برای بار ها، ماساژ تایلندی و درمان های آب گرم آن، جاذبه های دیگر پاتایا دهکده فیل، بازار شناور باور نکردنی و باغ وحش ببر است.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 27 مرداد , 21:45 دوشنبه 12 شهریور , 21:45 27 مرداد الی 5 شهریور ماه می باشد/برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه سوارنابومی بانکوک ساعت پرواز: 21:45، مدت پرواز 07:00 می باشد. مدت ترانزیت در بانکوک 1 ساعت می باشد. برنامه سفر برگشت: ترانسفر بین پاتایا و بانکوک بصورت زمینی و با اتوبوس می باشد. حرکت از فرودگاه سوارنابومی بانکوک به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 22:35، مدت پرواز 07:00می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی شمشک ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 700,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
5 شب

تور ترکیبی کیش و قشم ویژه زمستان ( 97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/02
قیمت از : 1,127,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ثبت پرسش