تاریخ شروع 1397/02/21
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/25
پاتایا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب تاریخ رفت: 21 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 اردیبهشت / تاریخ برگشت : 29 و 31 اردیبهشت و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 خردادمی باشد
2 تهران 0 شب
ردیف 3
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت: 21 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 اردیبهشت / تاریخ برگشت : 29 و 31 اردیبهشت و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 خردادمی باشد
ردیف 4
به تهران
مدت اقامت 0
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Yes Boutique

BB
2,340,000 تومان
2,770,000 تومان
0 تومان
2,180,000 تومان
SeaShore

BB
2,455,000 تومان
2,860,000 تومان
0 تومان
2,195,000 تومان
The Sun Resort & Spa

BB
2,500,000 تومان
2,945,000 تومان
0 تومان
2,210,000 تومان
CHAPLIN INN

BB
2,500,000 تومان
2,945,000 تومان
2,435,000 تومان
2,210,000 تومان
ROYAL TYCOON

BB
2,545,000 تومان
3,035,000 تومان
2,470,000 تومان
2,210,000 تومان
PIYADA RESIDENCE

BB
2,545,000 تومان
3,035,000 تومان
2,470,000 تومان
2,225,000 تومان
Pattaya Garden

BB
2,635,000 تومان
3,215,000 تومان
0 تومان
2,255,000 تومان
Hotel Zing

BB
2,680,000 تومان
3,305,000 تومان
2,585,000 تومان
2,270,000 تومان
Mind Resort

BB
2,680,000 تومان
3,305,000 تومان
2,585,000 تومان
2,270,000 تومان
Welcome Plazza

BB
2,770,000 تومان
3,485,000 تومان
2,665,000 تومان
2,305,000 تومان
SUNSHINE HIP

BB
2,815,000 تومان
3,575,000 تومان
2,700,000 تومان
2,320,000 تومان
SUNSHINE VISTA

BB
2,860,000 تومان
3,665,000 تومان
2,735,000 تومان
2,335,000 تومان
Manita Boutique

BB
2,860,000 تومان
3,665,000 تومان
2,735,000 تومان
2,335,000 تومان
Mike Hotel

BB
2,870,000 تومان
3,640,000 تومان
2,750,000 تومان
2,365,000 تومان
Mark Land Boutique

BB
2,905,000 تومان
3,750,000 تومان
2,775,000 تومان
2,350,000 تومان
Golden Beach

BB
2,915,000 تومان
3,735,000 تومان
2,790,000 تومان
2,380,000 تومان
ibis pattaya

BB
3,000,000 تومان
3,915,000 تومان
2,815,000 تومان
2,410,000 تومان
The Sun Exclusive

BB
3,005,000 تومان
3,915,000 تومان
2,815,000 تومان
2,410,000 تومان
Garden Sea View

BB
3,185,000 تومان
4,280,000 تومان
2,965,000 تومان
2,475,000 تومان
Balihai Bay

BB
3,325,000 تومان
4,555,000 تومان
3,080,000 تومان
2,455,000 تومان
A One Royal Cruise

BB
3,325,000 تومان
4,555,000 تومان
3,080,000 تومان
2,525,000 تومان
Imperial

BB
3,370,000 تومان
4,280,000 تومان
3,115,000 تومان
2,540,000 تومان
CENTRA PATTAYA

BB
3,415,000 تومان
4,735,000 تومان
3,155,000 تومان
2,555,000 تومان
vista

BB
3,415,000 تومان
4,735,000 تومان
3,155,000 تومان
2,555,000 تومان
Mercure Hotel Pattaya

BB
3,460,000 تومان
4,825,000 تومان
3,195,000 تومان
2,570,000 تومان
Sunbeam Hotel Pattaya

BB
3,460,000 تومان
4,825,000 تومان
3,195,000 تومان
2,570,000 تومان
long beach

BB
3,620,000 تومان
5,105,000 تومان
3,395,000 تومان
2,655,000 تومان
season five

BB
3,710,000 تومان
5,290,000 تومان
3,475,000 تومان
2,685,000 تومان
Amari Residence

BB
3,710,000 تومان
5,290,000 تومان
3,475,000 تومان
2,685,000 تومان
THE ZIGN

BB
3,900,000 تومان
5,660,000 تومان
3,635,000 تومان
2,750,000 تومان
garden cliff

BB
3,900,000 تومان
5,660,000 تومان
3,635,000 تومان
2,750,000 تومان
MERCURE PATTAYA OCEAN

BB
4,035,000 تومان
5,940,000 تومان
3,750,000 تومان
2,800,000 تومان
the bayview

BB
4,175,000 تومان
6,220,000 تومان
3,870,000 تومان
2,850,000 تومان
Pullman Pattaya

BB
4,685,000 تومان
7,240,000 تومان
4,305,000 تومان
3,025,000 تومان
dusit thani

BB
4,735,000 تومان
7,335,000 تومان
4,345,000 تومان
3,045,000 تومان
amari ocean pattaya

BB
4,825,000 تومان
7,520,000 تومان
4,420,000 تومان
3,075,000 تومان
Siam Bayshore

BB
4,920,000 تومان
7,705,000 تومان
4,500,000 تومان
3,110,000 تومان
AVANI RESORT

BB
4,920,000 تومان
7,705,000 تومان
4,500,000 تومان
3,110,000 تومان
royal cliff

BB
4,920,000 تومان
7,705,000 تومان
4,500,000 تومان
3,110,000 تومان
Centara Grand Mirage

BB
5,940,000 تومان
9,750,000 تومان
5,350,000 تومان
3,465,000 تومان
Intercontinental

BB
6,360,000 تومان
10,585,000 تومان
5,725,000 تومان
3,610,000 تومان
نام هتل Yes Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل SeaShore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل CHAPLIN INN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL TYCOON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل PIYADA RESIDENCE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,225,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,255,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Zing

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mind Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plazza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,305,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUNSHINE HIP

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,365,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUNSHINE VISTA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manita Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mark Land Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Exclusive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,475,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل A One Royal Cruise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRA PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunbeam Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل long beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل season five

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,685,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,685,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE ZIGN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل garden cliff

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE PATTAYA OCEAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل the bayview

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل dusit thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,045,000 تومان
توضیحات
نام هتل amari ocean pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,075,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siam Bayshore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل royal cliff

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,465,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,610,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 سیم کارت
3 تورلیدر فارسی زبان
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 ویزا
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

نرخ کودک زیر 2 سال550 تومان می باشد 

پرداخت 50 درصدهزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد 

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

پاتایا جذاب ترین مقصد توریستی در تایلند است، واقع در مرکز شبه جزیره هندوچین در جنوب شرقی آسیا. آن به عنوان یکی از مقصدهای ساحلی محبوب هرساله انبوهی از گردشگران اروپا و همچنین آسیا را جذب میکند. پاتایا ارائه می دهد فرصت های بزرگ سرگرمی و خرید و همچنین گردشگران از امکانات رستوران ها، کافی ها و غذاهای خوشمزه دریایی تایلندی، و شب زنده داری ها در مناطق اطراف ساحل لذت میبرند .پاتایا محبوب است برای بار ها، ماساژ تایلندی و درمان های آب گرم آن، جاذبه های دیگر پاتایا دهکده فیل، بازار شناور باور نکردنی و باغ وحش ببر است.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان ویژه 4 و 5 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/04
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 24 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/24
قیمت از : 1,340,000 تومان
ایرلاین : Aegean
مدت اقامت 6 شب

تور آتن و سانتورینی ویژه مرداد و شهریور 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/20
قیمت از : 8,030,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه18 و 19 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/18
قیمت از : 5,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور دبی ویژه مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/01
قیمت از : 1,755,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور اربیل 3 شب ویژه تیر و مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/26
قیمت از : 1,680,000 تومان
ثبت پرسش