• تور آنتالیا ویژه 31 فروردین 97


تاریخ شروع 1397/02/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/06
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تاریخ رفت : 7 اردیبهشت و تاریخ برگشت: 13 اردیبهشت می باشد.
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 7 اردیبهشت و تاریخ برگشت: 13 اردیبهشت می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ARES HOTEL ANTALIYA

ALL
2,565,000 تومان
2,770,000 تومان
2,355,000 تومان
2,145,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
2,675,000 تومان
2,940,000 تومان
2,410,000 تومان
2,145,000 تومان
Nazar Beach Hotel

ALL
2,695,000 تومان
2,970,000 تومان
2,420,000 تومان
2,145,000 تومان
Maya World

ALL
2,785,000 تومان
3,110,000 تومان
2,465,000 تومان
2,145,000 تومان
PALMET RESORT

ALL
2,910,000 تومان
3,445,000 تومان
2,525,000 تومان
2,145,000 تومان
Daima Biz Otel

ALL
2,940,000 تومان
3,340,000 تومان
2,540,000 تومان
2,145,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
2,970,000 تومان
3,385,000 تومان
2,560,000 تومان
2,145,000 تومان
Karmir Resort & Spa

UALL
3,030,000 تومان
3,655,000 تومان
2,590,000 تومان
2,145,000 تومان
Grand Ring

ALL
3,095,000 تومان
3,565,000 تومان
2,620,000 تومان
2,145,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
3,215,000 تومان
3,750,000 تومان
2,680,000 تومان
2,145,000 تومان
Amara Prestige Elite

UALL
3,245,000 تومان
3,795,000 تومان
2,695,000 تومان
2,145,000 تومان
Limak Lara De Luxe

ALL
3,245,000 تومان
3,795,000 تومان
2,695,000 تومان
2,145,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
3,370,000 تومان
4,105,000 تومان
2,450,000 تومان
2,145,000 تومان
KREMLIN

UALL
3,460,000 تومان
4,120,000 تومان
2,800,000 تومان
2,145,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
3,705,000 تومان
4,485,000 تومان
2,925,000 تومان
2,145,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
3,825,000 تومان
4,670,000 تومان
2,985,000 تومان
2,145,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
4,000,000 تومان
4,930,000 تومان
3,075,000 تومان
2,145,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
4,135,000 تومان
5,130,000 تومان
3,140,000 تومان
2,145,000 تومان
Delphin Diva Hotel

UALL
4,625,000 تومان
5,860,000 تومان
3,385,000 تومان
2,145,000 تومان
Belis Deluxe

UALL
4,730,000 تومان
6,025,000 تومان
3,435,000 تومان
2,145,000 تومان
Royal Wings

UALL
4,745,000 تومان
6,045,000 تومان
3,445,000 تومان
2,145,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
4,745,000 تومان
6,045,000 تومان
3,445,000 تومان
2,145,000 تومان
Delphin Palace

UALL
4,775,000 تومان
6,090,000 تومان
3,460,000 تومان
2,145,000 تومان
Voyage Belek Golf & Spa

UALL
5,075,000 تومان
6,835,000 تومان
3,610,000 تومان
2,145,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
5,205,000 تومان
6,735,000 تومان
3,675,000 تومان
2,145,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
5,265,000 تومان
6,825,000 تومان
3,705,000 تومان
2,145,000 تومان
Adam & Eve

UALL
5,355,000 تومان
6,965,000 تومان
3,750,000 تومان
2,145,000 تومان
Rixos Premium

UALL
5,815,000 تومان
7,650,000 تومان
3,980,000 تومان
2,145,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
6,275,000 تومان
8,340,000 تومان
4,210,000 تومان
2,145,000 تومان
Regnum Carya

UALL
8,880,000 تومان
14,270,000 تومان
5,510,000 تومان
2,145,000 تومان
Max Royal

UALL
11,115,000 تومان
15,610,000 تومان
6,630,000 تومان
2,145,000 تومان
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARES HOTEL ANTALIYA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maya World

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALMET RESORT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Daima Biz Otel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Ring

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige Elite

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Lara De Luxe

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل KREMLIN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Golf & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adam & Eve

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3

آنتالیا از شهرهای مهم و توریستی در ترکیه و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و تفریحی در این کشور است. از این رو، اماکن اقامتی متعددی در آنتالیا وجود دارند که بهتر است قبل از سفر در مورد آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید برای کسب اطلاعات میتوانید با مشاوران مجرب الماس نشان تماس بگیرید 

نرخ کودک زیر 2سال 200 هزار تومان می باشد

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

کمیسیون هتل ها 4 درصد و هتل های گارانتی شامل اورنج کانتی آلانیا، گرانادا بلک و اسکالارا 5 درصد می باشد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و چیانگ مای ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,660,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور دیدیم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 4,195,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و چیانگ مای ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,690,000 تومان
ثبت پرسش