• تور آنتالیا ویژه 31 فروردین 97


تاریخ شروع 1397/02/14
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/13
آنتالیا
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تاریخ رفت : 14 اردیبهشت ساعت: 00:30 و تاریخ برگشت: 21 ساعت: 03:20 اردیبهشت می باشد.
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 14 اردیبهشت ساعت: 00:30 و تاریخ برگشت: 21 ساعت: 03:20 اردیبهشت می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

ALL
1,950,000 تومان
2,250,000 تومان
1,250,000 تومان
1,090,000 تومان
ARMAS BELEK

ALL
2,190,000 تومان
2,690,000 تومان
1,390,000 تومان
1,090,000 تومان
MAX HOLIDAY

UALL
2,290,000 تومان
2,790,000 تومان
1,490,000 تومان
1,090,000 تومان
Grand Ring

UALL
2,390,000 تومان
2,890,000 تومان
1,650,000 تومان
1,090,000 تومان
Lara Family Club

UALL
2,490,000 تومان
3,150,000 تومان
1,790,000 تومان
1,090,000 تومان
Kervansaray Kundu Hotel

UALL
2,550,000 تومان
3,250,000 تومان
1,850,000 تومان
1,090,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
2,590,000 تومان
3,290,000 تومان
1,890,000 تومان
1,090,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
2,690,000 تومان
3,450,000 تومان
1,950,000 تومان
1,090,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
2,750,000 تومان
3,550,000 تومان
1,950,000 تومان
1,090,000 تومان
Daima Biz Otel

UALL
2,950,000 تومان
3,790,000 تومان
1,990,000 تومان
1,090,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
3,090,000 تومان
4,090,000 تومان
2,050,000 تومان
1,090,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
3,290,000 تومان
4,350,000 تومان
2,090,000 تومان
1,090,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
3,350,000 تومان
4,390,000 تومان
2,150,000 تومان
1,090,000 تومان
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

UALL
3,390,000 تومان
4,450,000 تومان
2,190,000 تومان
1,090,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
3,450,000 تومان
4,590,000 تومان
2,250,000 تومان
1,090,000 تومان
Club Sera

UALL
3,450,000 تومان
4,590,000 تومان
2,250,000 تومان
1,090,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
3,650,000 تومان
4,850,000 تومان
2,350,000 تومان
1,090,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
3,790,000 تومان
5,090,000 تومان
2,450,000 تومان
1,090,000 تومان
Belis Deluxe

UALL
3,890,000 تومان
5,250,000 تومان
2,550,000 تومان
1,090,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
4,050,000 تومان
5,490,000 تومان
2,650,000 تومان
1,090,000 تومان
Delphin Diva Hotel

UALL
4,190,000 تومان
5,690,000 تومان
2,750,000 تومان
1,090,000 تومان
Royal Wings

UALL
4,350,000 تومان
5,890,000 تومان
2,850,000 تومان
1,090,000 تومان
Delphin Palace

UALL
4,390,000 تومان
5,950,000 تومان
2,890,000 تومان
1,090,000 تومان
Ela Quality Resort

UALL
4,490,000 تومان
5,990,000 تومان
2,990,000 تومان
1,090,000 تومان
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS BELEK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAX HOLIDAY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Ring

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Daima Biz Otel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3

آنتالیا از شهرهای مهم و توریستی در ترکیه و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و تفریحی در این کشور است. از این رو، اماکن اقامتی متعددی در آنتالیا وجود دارند که بهتر است قبل از سفر در مورد آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید برای کسب اطلاعات میتوانید با مشاوران مجرب الماس نشان تماس بگیرید 

نرخ کودک زیر 2سال 290 هزار تومان می باشد

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و چیانگ مای ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,660,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور دیدیم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 4,195,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و چیانگ مای ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,690,000 تومان
ثبت پرسش