• تور کوالالامپور ویژه فروردین و اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/02/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/20
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب تاریخ رفت: 17 و 19 و 21 اردیبهشت ساعت رفت: 22:30 و تاریخ برگشت: 25 و 27 و 29 ساعت برگشت: 23:15 می باشد.
2 تهران 0 شب
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت: 17 و 19 و 21 اردیبهشت ساعت رفت: 22:30 و تاریخ برگشت: 25 و 27 و 29 ساعت برگشت: 23:15 می باشد.
ردیف 4
به تهران
مدت اقامت 0
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arena Hotel Kuala Lumpur

BB
2,100,000 تومان
2,560,000 تومان
2,070,000 تومان
1,925,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

BB
2,230,000 تومان
2,875,000 تومان
2,200,000 تومان
2,000,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
2,345,000 تومان
3,110,000 تومان
2,375,000 تومان
2,070,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
2,580,000 تومان
3,460,000 تومان
2,520,000 تومان
2,140,000 تومان
SUN WAY PUTRA

BB
2,720,000 تومان
3,830,000 تومان
2,275,000 تومان
2,215,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

BB
2,725,000 تومان
3,785,000 تومان
2,670,000 تومان
2,200,000 تومان
Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

BB
2,750,000 تومان
3,830,000 تومان
2,690,000 تومان
2,230,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

BB
2,850,000 تومان
4,000,000 تومان
2,790,000 تومان
2,270,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

BB
3,110,000 تومان
4,460,000 تومان
3,050,000 تومان
2,350,000 تومان
delux
Istana Kuala Lumpur City Centre

BB
3,140,000 تومان
4,605,000 تومان
3,080,000 تومان
3,005,000 تومان
Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection

BB
3,200,000 تومان
4,685,000 تومان
3,140,000 تومان
2,410,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
3,200,000 تومان
4,755,000 تومان
3,140,000 تومان
2,410,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
3,320,000 تومان
4,845,000 تومان
3,260,000 تومان
2,455,000 تومان
Pullman Hotel Kuala Lumpur

BB
3,440,000 تومان
5,265,000 تومان
3,315,000 تومان
2,505,000 تومان
Westin Hotel Kuala lumpur

BB
3,440,000 تومان
5,145,000 تومان
3,410,000 تومان
2,505,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

BB
3,530,000 تومان
5,475,000 تومان
3,470,000 تومان
2,385,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
3,620,000 تومان
5,775,000 تومان
3,560,000 تومان
2,575,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

BB
4,455,000 تومان
7,095,000 تومان
4,395,000 تومان
2,910,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

BB
4,695,000 تومان
7,870,000 تومان
3,065,000 تومان
3,005,000 تومان
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,925,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,350,000 تومان
توضیحات delux
نام هتل SUN WAY PUTRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,215,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,005,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,005,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,385,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,505,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Westin Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,505,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,910,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 گشت شهری
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد

کوالالامپور و لنکاوی تور ترکیبی مالزی که مدرن و سنتی را در کنار هم در یک سفر خواهید دید شهری چون کوالالامپور که یک شبه به شهر آسمان خراش ها مبدل شد و در کنارش لنکاوی یک منطقه سنتی که طبیعت هنوز بدست بشر ویران نشده اینجاست که همه چیز واقعی میشود نه مجازی و آهنی در کنار هم بودن کوالالامپور و لنکاوی در یک سفر لذت شما را چندین برابر میکند

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست

بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل تغییر و استرداد میباشد

نرخ نوزاد 350.000 تومان می باشد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی شمشک ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 700,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
5 شب

تور ترکیبی کیش و قشم ویژه زمستان ( 97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/02
قیمت از : 1,127,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ثبت پرسش