• تور دبی ویژه اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/05/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/06/25
دبی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/05/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SUN&SANDSDOWN TOWN

BB
3,345,000 تومان
3,795,000 تومان
3,260,000 تومان
1,300,000 تومان
PHONIX

HB
3,440,000 تومان
4,000,000 تومان
3,425,000 تومان
1,300,000 تومان
Signature inn

HB
3,530,000 تومان
4,170,000 تومان
3,505,000 تومان
1,300,000 تومان
Dubai Palm

BB
3,550,000 تومان
4,205,000 تومان
3,530,000 تومان
1,300,000 تومان
Fortune Pearl Hotel

BB
3,630,000 تومان
4,365,000 تومان
3,615,000 تومان
1,300,000 تومان
ST.George

BB
3,755,000 تومان
4,615,000 تومان
3,710,000 تومان
1,300,000 تومان
Fortune Grand Hotel

HB
3,875,000 تومان
4,860,000 تومان
3,835,000 تومان
1,300,000 تومان
Coral Dubai Deira

BB
4,040,000 تومان
5,185,000 تومان
3,960,000 تومان
1,300,000 تومان
Abjar Grand

BB
4,040,000 تومان
5,185,000 تومان
4,000,000 تومان
1,300,000 تومان
Raintree

BB
4,285,000 تومان
5,760,000 تومان
4,245,000 تومان
1,300,000 تومان
Moscow Hotel

BB
4,410,000 تومان
5,895,000 تومان
4,370,000 تومان
1,300,000 تومان
avenue

BB
4,535,000 تومان
6,145,000 تومان
4,490,000 تومان
1,300,000 تومان
City Seasons Towers Hotel Bur Dubai

BB
4,615,000 تومان
6,285,000 تومان
4,575,000 تومان
1,300,000 تومان
rove city center

BB
4,700,000 تومان
6,500,000 تومان
4,660,000 تومان
1,300,000 تومان
Atana

BB
4,785,000 تومان
6,620,000 تومان
4,700,000 تومان
1,300,000 تومان
Gloria Hotel

BB
4,950,000 تومان
6,955,000 تومان
4,910,000 تومان
1,300,000 تومان
Crowne Plaza Dubai Deira

BB
5,035,000 تومان
7,120,000 تومان
5,000,000 تومان
1,300,000 تومان
SHANGRI LA DUBAI

BB
5,120,000 تومان
7,290,000 تومان
5,070,000 تومان
1,300,000 تومان
Millennium Plaza

BB
5,200,000 تومان
7,455,000 تومان
5,160,000 تومان
1,300,000 تومان
Grand Millennium

BB
5,285,000 تومان
7,620,000 تومان
5,235,000 تومان
1,300,000 تومان
Swissotel Al Ghurair Dubai

BB
5,370,000 تومان
7,790,000 تومان
5,325,000 تومان
1,300,000 تومان
Nassima Royal

BB
5,535,000 تومان
8,125,000 تومان
5,510,000 تومان
1,300,000 تومان
Sheraton Mall of the Emirates

BB
5,955,000 تومان
8,955,000 تومان
5,900,000 تومان
1,300,000 تومان
TAJ HOTEL

BB
6,370,000 تومان
97,490,000 تومان
6,285,000 تومان
1,300,000 تومان
Roda Al Murooj

BB
6,455,000 تومان
9,960,000 تومان
6,370,000 تومان
1,300,000 تومان
نام هتل SUN&SANDSDOWN TOWN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHONIX

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Signature inn

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dubai Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Pearl Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل ST.George

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Abjar Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Raintree

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moscow Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل avenue

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Seasons Towers Hotel Bur Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل rove city center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gloria Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHANGRI LA DUBAI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel Al Ghurair Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nassima Royal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAJ HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 97,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Roda Al Murooj

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
نازنین محمودی (مسئول تور )

هزینه ی تور برای نوزاد 450 هزار تومان است

تور و پرواز چارتر میباشد وهزینه تور غیر قابل استرداد می بیاشد

پرداخت 50 درصد تور در زمان ثبت نام الزامی است

دبی را امروزه بدون هیچ تردیدی می‌توان یکی از قطب‌های گردشگری در جهان نامید. شهری که فصل خاصی برای شلوغی خود نمی‌شناسد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 27 مرداد , 11:40 شنبه 31 شهریور , 20:45

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کیش ایر
5 شب

تور ترکیبی کیش و قشم ویژه زمستان ( 97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/02
قیمت از : 1,127,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی شمشک ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 700,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ثبت پرسش