• /

    تور مالزی سنگاپور ویژه اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/02/24
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/25
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب تاریخ رفت: 21 و 24 و 26 و 28 اردیبهشت ساعت: 22:00 و تاریخ برگشت : 29 اردیبهشت و 1 و 3 و 5 خرداد ساعت: 23:30 می باشد.
2 سنگاپور 3 شب
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات تاریخ رفت: 21 و 24 و 26 و 28 اردیبهشت ساعت: 22:00 و تاریخ برگشت : 29 اردیبهشت و 1 و 3 و 5 خرداد ساعت: 23:30 می باشد.
ردیف 4
به سنگاپور
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arenaa Star Hotel

FERAGRANCE

BB
BB
3,160,000 تومان
4,430,000 تومان
3,095,000 تومان
2,360,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Valiue Hotel

BB
BB
3,415,000 تومان
4,880,000 تومان
3,350,000 تومان
2,415,000 تومان
COSMO HOTEL

chancellor orchad

BB
BB
3,605,000 تومان
5,200,000 تومان
3,540,000 تومان
2,485,000 تومان
COSMO HOTEL

PARC SOVEREIGN

BB
BB
3,610,000 تومان
5,200,000 تومان
3,540,000 تومان
2,485,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

PARC SOVEREIGN

BB
BB
3,935,000 تومان
5,695,000 تومان
3,770,000 تومان
2,605,000 تومان
Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

QUEEN SINGAPOUR

BB
BB
4,065,000 تومان
6,020,000 تومان
3,935,000 تومان
2,700,000 تومان
NOVOTEL(SUPERIOR

Orchard Perad

BB
BB
4,110,000 تومان
6,195,000 تومان
4,020,000 تومان
2,725,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

Copthorne King's Hotel Singapore

BB
BB
4,130,000 تومان
6,215,000 تومان
4,065,000 تومان
2,730,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

DORSET SINGAPORE

BB
BB
4,520,000 تومان
69,950,000 تومان
4,390,000 تومان
2,895,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

FOR POINT

BB
BB
4,715,000 تومان
7,450,000 تومان
4,780,000 تومان
3,025,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

INTERCONTINENTAL

BB
BB
4,970,000 تومان
7,970,000 تومان
4,910,000 تومان
3,055,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Grand Park Orchad

BB
BB
5,170,000 تومان
8,360,000 تومان
5,105,000 تومان
3,155,000 تومان
Intercontinental Hotel

INTERCONTINENTAL

BB
BB
5,365,000 تومان
8,555,000 تومان
5,235,000 تومان
3,220,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

INTERCONTINENTAL

BB
BB
5,535,000 تومان
8,785,000 تومان
5,405,000 تومان
3,345,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Sheraton

BB
BB
5,560,000 تومان
8,815,000 تومان
5,430,000 تومان
3,285,000 تومان
The Majestic Hotel kuala lumpur

Sheraton

BB
BB
5,800,000 تومان
9,650,000 تومان
5,735,000 تومان
3,415,000 تومان
TRADERS KUALA

Hilton

BB
BB
5,835,000 تومان
9,610,000 تومان
5,715,000 تومان
3,440,000 تومان
DLX
TRADERS KUALA

Grand Hyatt

BB
BB
6,860,000 تومان
11,705,000 تومان
6,795,000 تومان
3,875,000 تومان
DLX
Shangri La Hotel kuala lumpur

Shangri-La

BB
BB
7,130,000 تومان
11,770,000 تومان
6,795,000 تومان
4,000,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

MARINA BAY SANDS

BB
BB
7,515,000 تومان
13,205,000 تومان
6,675,000 تومان
4,095,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Ritz Carlton Hotel Singapur

BB
BB
7,755,000 تومان
12,610,000 تومان
7,095,000 تومان
3,980,000 تومان
نام هتل Arenaa Star Hotel

FERAGRANCE

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Valiue Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,415,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

PARC SOVEREIGN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

chancellor orchad

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

PARC SOVEREIGN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,605,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

QUEEN SINGAPOUR

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

Copthorne King's Hotel Singapore

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVOTEL(SUPERIOR

Orchard Perad

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,725,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

DORSET SINGAPORE

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

FOR POINT

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Grand Park Orchad

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

INTERCONTINENTAL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,055,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

INTERCONTINENTAL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

INTERCONTINENTAL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Majestic Hotel kuala lumpur

Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,415,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

Hilton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,440,000 تومان
توضیحات DLX
نام هتل TRADERS KUALA

Grand Hyatt

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,875,000 تومان
توضیحات DLX
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Ritz Carlton Hotel Singapur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

MARINA BAY SANDS

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,095,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 ویزا
3 سیم کارت
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

اگرچه امروزه هر کس برای تعطیلات سال نو خود برنامه وژه ای دارد اما تورهای ترکیبی نیز جایگاه ویژه ای در بین برنامه سفر دوستان دارند یکی از این ترکیبی های جذاب تور ترکیبی مالزی و سنگاپور میباشد. سنگاپور شهری مدرن و زیبا در کنار مالزی شهری با معماری فوق مدرن ترکیب جذابی است که شما میتوانید آن را با آژانس الماس نشان مجری تورهای ترکیبی مالزی به بهترین نحو تجربه کنید

نرخ کودک زیر 2 سال 590 تومان می باشد   

پرداخت 50 درصدهزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 4,482,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,333,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور گرجستان 7 شب ویژه 29آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/29
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 1 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 1,490,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 871,000 تومان
ثبت پرسش