• تور بالی ویژه اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/02/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/23
بالی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب تاریخ رفت: 26و 28 و 31 اردیبهشت و تاریخ برگشت 3 و 5 و 8 خرداد می باشد.
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت: 26و 28 و 31 اردیبهشت و تاریخ برگشت 3 و 5 و 8 خرداد می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Neo Kuta Jelantik

BB
4,055,000 تومان
5,360,000 تومان
3,350,000 تومان
3,785,000 تومان
Champlung Mas Legian

BB
4,120,000 تومان
6,030,000 تومان
4,285,000 تومان
3,950,000 تومان
The Jayakarta

BB
4,590,000 تومان
5,760,000 تومان
4,490,000 تومان
4,050,000 تومان
Bali Rani

BB
4,865,000 تومان
6,235,000 تومان
4,110,000 تومان
3,950,000 تومان
Aston Kuta

BB
5,140,000 تومان
6,785,000 تومان
4,795,000 تومان
3,950,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
5,210,000 تومان
6,920,000 تومان
4,970,000 تومان
4,150,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
5,585,000 تومان
7,745,000 تومان
4,145,000 تومان
4,110,000 تومان
Holiday Inn Resort Bali Benoa

BB
5,825,000 تومان
8,225,000 تومان
5,140,000 تومان
4,215,000 تومان
Ramada Bintang Bali Resort

BB
5,835,000 تومان
8,195,000 تومان
4,515,000 تومان
4,110,000 تومان
The Anvaya Beach Resort Bali

BB
6,100,000 تومان
8,700,000 تومان
5,175,000 تومان
4,215,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

BB
6,180,000 تومان
8,820,000 تومان
5,485,000 تومان
3,950,000 تومان
Melia Bali

BB
6,250,000 تومان
8,960,000 تومان
6,110,000 تومان
4,155,000 تومان
Nusa Dua Beach Hotel

BB
6,390,000 تومان
9,235,000 تومان
5,280,000 تومان
4,515,000 تومان
Pullman Bali Legian Beach

BB
6,390,000 تومان
9,235,000 تومان
5,210,000 تومان
4,270,000 تومان
Hilton Bali Resort

BB
6,530,000 تومان
9,515,000 تومان
5,835,000 تومان
4,305,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
6,670,000 تومان
9,930,000 تومان
6,180,000 تومان
4,515,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
7,155,000 تومان
10,765,000 تومان
5,280,000 تومان
4,515,000 تومان
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

BB
7,295,000 تومان
10,765,000 تومان
5,485,000 تومان
4,515,000 تومان
Padma Hotel Bandung

BB
7,315,000 تومان
11,040,000 تومان
5,550,000 تومان
4,515,000 تومان
THE LAGUNA

BB
7,500,000 تومان
11,735,000 تومان
6,180,000 تومان
4,515,000 تومان
Fairmont Sanur Beach Bali

BB
8,405,000 تومان
13,540,000 تومان
6,215,000 تومان
4,555,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
9,030,000 تومان
14,620,000 تومان
6,190,000 تومان
4,520,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

BB
9,690,000 تومان
17,290,000 تومان
6,390,000 تومان
4,655,000 تومان
W Bali - Seminyak Resort

BB
12,850,000 تومان
22,155,000 تومان
7,155,000 تومان
4,950,000 تومان
نام هتل Neo Kuta Jelantik

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Champlung Mas Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aston Kuta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Resort Bali Benoa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,215,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nusa Dua Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bali Legian Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,305,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bali Rani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,215,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Bintang Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Hotel Bandung

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Sanur Beach Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل W Bali - Seminyak Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,950,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 گشت شهری
4 ویزا
5 اقامت در هتل با صبحانه
6 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی
5 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
، بهشت افسانهای و زیباترین جزیره اندونزی تنها گوشهای از القاب جزیرهای است که در گوشهای از اندونزی جا خوش کرده است: بالی.صفاتی که البته باز هم گویای ویژگیهای شگفت انگیز آن نیست. در حقیقت بالی یکی از 17 هزار و 500 جزیره اندونزی است که در میان همسایگان خود به زیبایی میدرخشد و سرسبزی و طبیعت آن با دیگر جزایر این کشور قابل مقایسه نیست. بالی بخشی از مثلث مرجانی است که بالاترین تنوع گونههای دریایی و صخرههای مرجانی را در خود جای داده و چشم اندازهای دیدنی آن هر توریستی را بهت زده خواهد کرد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و چیانگ مای ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,660,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور دیدیم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 4,195,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و چیانگ مای ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,690,000 تومان
ثبت پرسش