• /

    تور آنتالیا ویژه نوروز 97


تاریخ شروع 1397/01/08
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/01/08
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/01/03
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تاریخ رفت : 8و9 فروردین و تاریخ برگشت 16و17 فروردین می باشد.
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 8و9 فروردین و تاریخ برگشت 16و17 فروردین می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Dinc

ALL
2,295,000 تومان
2,795,000 تومان
2,145,000 تومان
1,745,000 تومان
Sarp

ALL
2,795,000 تومان
3,495,000 تومان
2,395,000 تومان
1,745,000 تومان
the sense deluxe hotel side

ALL
2,795,000 تومان
3,495,000 تومان
2,395,000 تومان
1,745,000 تومان
استخر روباز آب گرم
Orange County Resort Alanya

UALL
2,845,000 تومان
379,000 تومان
2,495,000 تومان
1,745,000 تومان
پارک آبی آب گرم
Adonis

ALL
2,895,000 تومان
3,545,000 تومان
2,395,000 تومان
1,745,000 تومان
Side Star Resort

ALL
2,995,000 تومان
3,695,000 تومان
2,445,000 تومان
1,745,000 تومان
ASKA LARA RIVER SUIT

UALL
2,995,000 تومان
4,145,000 تومان
2,545,000 تومان
1,745,000 تومان
استخر روباز آب گرم
Side Star Elegance

ALL
3,095,000 تومان
3,695,000 تومان
2,445,000 تومان
1,745,000 تومان
Mega Saray Belek

ALL
3,195,000 تومان
4,295,000 تومان
2,645,000 تومان
1,745,000 تومان
پارک آبی آب گرم
Grand Park Lara

UALL
3,195,000 تومان
4,295,000 تومان
2,645,000 تومان
1,745,000 تومان
ASKA LARA

UALL
3,545,000 تومان
4,895,000 تومان
2,845,000 تومان
1,745,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
3,645,000 تومان
4,795,000 تومان
2,795,000 تومان
1,745,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
4,195,000 تومان
5,595,000 تومان
2,995,000 تومان
1,745,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
4,545,000 تومان
5,995,000 تومان
3,195,000 تومان
1,745,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
4,595,000 تومان
6,595,000 تومان
3,345,000 تومان
1,745,000 تومان
Royal Wings

UALL
4,695,000 تومان
6,495,000 تومان
3,395,000 تومان
1,745,000 تومان
Ela Quality Resort

UALL
4,795,000 تومان
6,295,000 تومان
3,245,000 تومان
1,745,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
4,895,000 تومان
6,695,000 تومان
3,295,000 تومان
1,745,000 تومان
Royal Holiday Hotel

UALL
4,895,000 تومان
6,895,000 تومان
3,495,000 تومان
1,745,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
4,895,000 تومان
6,895,000 تومان
3,495,000 تومان
1,745,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
5,495,000 تومان
7,595,000 تومان
3,795,000 تومان
1,745,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
5,545,000 تومان
7,845,000 تومان
3,745,000 تومان
1,745,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
5,795,000 تومان
7,945,000 تومان
3,745,000 تومان
1,745,000 تومان
Regnum Carya

UALL
7,495,000 تومان
10,595,000 تومان
4,595,000 تومان
1,745,000 تومان
نام هتل Lara Dinc

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sarp

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل the sense deluxe hotel side

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات استخر روباز آب گرم
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 379,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات پارک آبی آب گرم
نام هتل Adonis

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Side Star Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA RIVER SUIT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات استخر روباز آب گرم
نام هتل Side Star Elegance

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mega Saray Belek

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات پارک آبی آب گرم
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3

آنتالیا از شهرهای مهم و توریستی در ترکیه و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و تفریحی در این کشور است. از این رو، اماکن اقامتی متعددی در آنتالیا وجود دارند که بهتر است قبل از سفر در مورد آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید برای کسب اطلاعات میتوانید با مشاوران مجرب الماس نشان تماس بگیرید 

نرخ کودک زیر 2سال 290 هزار تومان می باشد

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

کمیسیون هتل ها 4 درصد و هتل های گارانتی شامل اورنج کانتی آلانیا، گرانادا بلک و اسکالارا 5 درصد می باشد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه 23 دی 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/23
قیمت از : 6,245,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه 19 دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/19
قیمت از : 5,963,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 8,529,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/20
قیمت از : 2,204,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ثبت پرسش