• تور ترکیبی سنگاپور و بالی ویژه اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/03/18
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/03/08
بالی
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 4 شب جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید .
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 4
توضیحات جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید .
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Bali Rani

BB
BB
7,845,000 تومان
9,665,000 تومان
7,340,000 تومان
6,795,000 تومان
vasanti

BB
BB
7,910,000 تومان
9,795,000 تومان
7,440,000 تومان
6,795,000 تومان
The Jayakarta

BB
BB
8,005,000 تومان
9,665,000 تومان
7,680,000 تومان
6,820,000 تومان
White Rose Kuta Resort

BB
BB
8,070,000 تومان
9,665,000 تومان
7,775,000 تومان
6,845,000 تومان
White Rose Kuta Resort

BB
BB
8,095,000 تومان
10,050,000 تومان
8,000,000 تومان
6,925,000 تومان
Adhi Jaya

BB
BB
8,290,000 تومان
10,440,000 تومان
8,195,000 تومان
7,005,000 تومان
Mercure Bali Legian

BB
BB
8,485,000 تومان
9,665,000 تومان
8,145,000 تومان
6,825,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
BB
8,520,000 تومان
9,665,000 تومان
8,115,000 تومان
7,025,000 تومان
Ramada Bintang Bali Resort

BB
BB
9,045,000 تومان
11,835,000 تومان
8,950,000 تومان
7,375,000 تومان
Holiday Inn Resort Bali Benoa

BB
BB
9,115,000 تومان
9,665,000 تومان
8,425,000 تومان
7,125,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
BB
9,145,000 تومان
9,665,000 تومان
7,930,000 تومان
7,140,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
BB
9,245,000 تومان
12,230,000 تومان
8,715,000 تومان
7,455,000 تومان
Mulia Resort - Nusa Dua, Bali

BB
BB
9,530,000 تومان
13,160,000 تومان
9,580,000 تومان
7,490,000 تومان
The Westin Resort Nusa Dua

BB
BB
10,175,000 تومان
9,665,000 تومان
9,415,000 تومان
7,305,000 تومان
THE LAGUNA

BB
BB
10,505,000 تومان
9,665,000 تومان
8,640,000 تومان
7,175,000 تومان
Nikko Bali Benoa Beach

BB
BB
10,635,000 تومان
15,130,000 تومان
10,050,000 تومان
7,510,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
BB
10,640,000 تومان
9,665,000 تومان
9,570,000 تومان
7,430,000 تومان
THE LAGUNA

BB
BB
10,640,000 تومان
15,020,000 تومان
9,845,000 تومان
7,655,000 تومان
THE LAGUNA

BB
BB
10,830,000 تومان
13,565,000 تومان
9,855,000 تومان
7,575,000 تومان
نام هتل Bali Rani

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل vasanti

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adhi Jaya

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,005,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Bintang Bali Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,375,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nikko Bali Benoa Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose Kuta Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,925,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose Kuta Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Bali Legian

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,825,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Resort Bali Benoa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,125,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mulia Resort - Nusa Dua, Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin Resort Nusa Dua

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,305,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,175,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,025,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 گشت شهری با ناهار
4 تورلیدر فارسی زبان
5 سیم کارت
6 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
4 کپی شناسنامه
5 کپی کارت ملی
6 عکس 4*3

ترکیب دو شهر بالی و سنگاپور یکی از تورهای ترکیبی دوست داشتنی در بین سفر دوستان میباشد چرا که شهر مدرن و زیبای سنگاپور در کنار طیبعت جذاب بالی هدف اکثر سفر دوستان را تامین میکند بهمین علت  آژآنس الماس نشان با تجربه چندین ساله این تور را به بهترین و حرفه ای ترین صورت به شما تقدیم میکند  

نرخ نوزاد 900 هزار تومان میباشد 

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد 

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست

شاید از دیر باز همگان شهر لاس وگاس را شهری لوکس و گران میدانستند اما این باور با تجهیز سنگاپور کمرنگ شده امروزه سنگاپور یکی از شهرهای لوکس و توریست پذیر جهان است در کنار آن شهری چون بالی با آرامش و طبیعت زیبا قطعا سفر خاطره انگیزی برای شما میآفریند  این تجربه را لذت بخش و حرفه ای امتحان کنید با آژانس الماس نشان مجری تورهای ترکیبی سنگاپور 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی شمشک ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 700,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
5 شب

تور ترکیبی کیش و قشم ویژه زمستان ( 97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/02
قیمت از : 1,127,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ثبت پرسش