تاریخ شروع 1396/12/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/25
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/12/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب تاریخ رفت :26 و27 اسفند 1 و2و3و 4و 5 فروردین تاریخ برگشت: 5 و6 و9 و10و11و 12و13فروردین
2 تهران 0 شب تور در تاریخ 27 اسفند 300 هزار تومان و 1 و2و 3 و 4 و5 فروردین 650 هزار تومان افزایش نرخ دارد
ردیف 3
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت :26 و27 اسفند 1 و2و3و 4و 5 فروردین تاریخ برگشت: 5 و6 و9 و10و11و 12و13فروردین
ردیف 4
به تهران
مدت اقامت 0
توضیحات تور در تاریخ 27 اسفند 300 هزار تومان و 1 و2و 3 و 4 و5 فروردین 650 هزار تومان افزایش نرخ دارد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Brother residence

BB
4,950,000 تومان 5,370,000 تومان 4,890,000 تومان 4,820,000 تومان
Pj Patong

BB
5,245,000 تومان 5,820,000 تومان 5,160,000 تومان 4,870,000 تومان
Baramee Hip

BB
5,280,000 تومان 5,895,000 تومان 5,190,000 تومان 4,880,000 تومان
Natural Resort

BB
5,280,000 تومان 5,895,000 تومان 5,190,000 تومان 4,880,000 تومان
At Home Boutique

BB
5,350,000 تومان 6,035,000 تومان 5,250,000 تومان 4,905,000 تومان
Belayer

BB
5,390,000 تومان 6,060,000 تومان 5,220,000 تومان 4,895,000 تومان
THE AIM PATONG

BB
5,460,000 تومان 6,255,000 تومان 5,340,000 تومان 4,945,000 تومان
aspira prime

BB
5,605,000 تومان 6,325,000 تومان 5,370,000 تومان 4,960,000 تومان
HYTON LEELAVADEE

BB
5,605,000 تومان 6,450,000 تومان 5,475,000 تومان 5,055,000 تومان
Ashlee Plaza

BB
5,640,000 تومان 6,520,000 تومان 5,510,000 تومان 5,065,000 تومان
BARAMEE RESORTEL

BB
5,715,000 تومان 6,540,000 تومان 5,465,000 تومان 4,995,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
5,785,000 تومان 6,815,000 تومان 5,525,000 تومان 5,020,000 تومان
Ashlee Hotel

BB
5,785,000 تومان 6,815,000 تومان 5,525,000 تومان 5,020,000 تومان
Patong Resort

BB
5,825,000 تومان 6,900,000 تومان 5,555,000 تومان 5,035,000 تومان
DEEVANA PATONG RESORT

BB
5,860,000 تومان 6,965,000 تومان 5,585,000 تومان 5,145,000 تومان
Andakira

BB
5,895,000 تومان 7,035,000 تومان 5,615,000 تومان 5,155,000 تومان
sleep with me

BB
5,895,000 تومان 7,035,000 تومان 5,615,000 تومان 5,155,000 تومان
Bauman Residence

BB
5,935,000 تومان 7,110,000 تومان 5,650,000 تومان 5,170,000 تومان
royal paradise

BB
6,120,000 تومان 7,480,000 تومان 5,800,000 تومان 5,235,000 تومان
Fisherman

BB
6,265,000 تومان 7,770,000 تومان 5,925,000 تومان 5,285,000 تومان
Centra Blue Marin

BB
6,340,000 تومان 7,920,000 تومان 6,100,000 تومان 5,310,000 تومان
Deevana Plaza

BB
6,375,000 تومان 7,990,000 تومان 6,130,000 تومان 5,325,000 تومان
The Charm Resort

BB
6,375,000 تومان 7,990,000 تومان 6,130,000 تومان 5,325,000 تومان
PATONG BAYHILL

BB
6,410,000 تومان 8,065,000 تومان 6,165,000 تومان 5,335,000 تومان
Swissotel resort

BB
6,670,000 تومان 8,580,000 تومان 6,380,000 تومان 5,425,000 تومان
WHNDHAM GRAND

BB
6,795,000 تومان 8,745,000 تومان 6,505,000 تومان 5,530,000 تومان
patong merlin

BB
6,835,000 تومان 8,820,000 تومان 6,535,000 تومان 5,545,000 تومان
Crest resort

BB
6,835,000 تومان 8,820,000 تومان 6,535,000 تومان 5,545,000 تومان
Millennium Resort

BB
6,835,000 تومان 8,820,000 تومان 6,535,000 تومان 5,545,000 تومان
Novotel Hotel

BB
6,870,000 تومان 8,895,000 تومان 6,570,000 تومان 5,554,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
6,985,000 تومان 9,120,000 تومان 6,665,000 تومان 5,595,000 تومان
Holiday Inn Express

BB
7,020,000 تومان 9,195,000 تومان 6,695,000 تومان 5,610,000 تومان
PHUKET GRACELAND

BB
7,210,000 تومان 9,565,000 تومان 6,855,000 تومان 5,675,000 تومان
Grand Mercure

BB
7,435,000 تومان 10,015,000 تومان 7,045,000 تومان 5,755,000 تومان
Avista Hideaway

BB
7,620,000 تومان 10,390,000 تومان 7,205,000 تومان 5,820,000 تومان
Angsana

BB
8,030,000 تومان 11,215,000 تومان 7,555,000 تومان 5,965,000 تومان
Hyatt Regency

BB
8,180,000 تومان 11,515,000 تومان 7,680,000 تومان 6,015,000 تومان
amari phuket

BB
8,330,000 تومان 11,815,000 تومان 7,810,000 تومان 6,070,000 تومان
amari phuket

BB
8,330,000 تومان 11,815,000 تومان 7,810,000 تومان 6,070,000 تومان
le meridien

BB
9,940,000 تومان 15,035,000 تومان 9,180,000 تومان 6,630,000 تومان
نام هتل Brother residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pj Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baramee Hip

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Natural Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل At Home Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,905,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belayer

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE AIM PATONG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,945,000 تومان
توضیحات
نام هتل aspira prime

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARAMEE RESORTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANA PATONG RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andakira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل sleep with me

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bauman Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل royal paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,235,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fisherman

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centra Blue Marin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,325,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Charm Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,325,000 تومان
توضیحات
نام هتل HYTON LEELAVADEE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,055,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG BAYHILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,425,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHNDHAM GRAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل patong merlin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,554,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHUKET GRACELAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,675,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,755,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Angsana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,965,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,015,000 تومان
توضیحات
نام هتل amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل le meridien

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,630,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 گشت شهری
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
6 ویزا
7 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 پرینت حساب بانکی با حداقل 3 میلیون موجودی

نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 750 هزار تومان میباشد 

پرواز و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

پرداخت 50درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

پوکت یکی از شهرهای زیبای کشور تایند که سالانه مشتاقان زیادی برای لذت بردن از آب و هوا و طبیعت دل انگیز آن به این شهر مسافرت میکنند لذا تورهای پوکت از جمله تورهای پرطرفدار آژانس الماس نشان در تمامی فصول سال است اگر شما هم میخواهید این سفر دل انگیز را تجربه کنید با الماس نشان همراه شوید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کیش ایر
مدت اقامت 7 شب

تور تفلیس و باتومی 1 تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/01
قیمت از : 2,455,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 7 تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/07
قیمت از : 2,645,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور وارنا ویژه خرداد و تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/31
قیمت از : 3,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/11
قیمت از : 2,990,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان ویژه 8 تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/08
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 3 شب

تور دبی ویژه تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/02
قیمت از : 238,000 تومان
ثبت پرسش