تاریخ شروع 1397/02/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/20
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب تاریخ رفت: 17 و 19 و 21 اردیبهشت/ تاریخ برگشت: 25 و 27 و 29 اردیبهشت می باشد.
2 لنکاوی 3 شب
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات تاریخ رفت: 17 و 19 و 21 اردیبهشت/ تاریخ برگشت: 25 و 27 و 29 اردیبهشت می باشد.
ردیف 4
به لنکاوی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Flamingo Hotel kuala lumpur

Bela Vista Hotel

BB
BB
3,075,000 تومان 4,000,000 تومان 2,995,000 تومان 2,625,000 تومان
Arena Hotel Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

BB
BB
2,985,000 تومان 3,820,000 تومان 2,920,000 تومان 2,590,000 تومان
COSMO HOTEL

Favehotel Cenang Beach Langkawi

BB
BB
3,225,000 تومان 4,260,000 تومان 3,140,000 تومان 2,720,000 تومان
Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

ASEANIA RESORT LANGKAWI

BB
BB
3,500,000 تومان 4,810,000 تومان 3,385,000 تومان 2,825,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

ASEANIA RESORT LANGKAWI

BB
BB
3,650,000 تومان 5,115,000 تومان 3,525,000 تومان 2,885,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
3,745,000 تومان 5,195,000 تومان 3,540,000 تومان 2,920,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
3,865,000 تومان 5,540,000 تومان 3,720,000 تومان 2,970,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

BB
BB
3,835,000 تومان 5,485,000 تومان 3,690,000 تومان 2,955,000 تومان
TAMU HOTEL & SUITS

CENTURY BEACH

BB
BB
3,680,000 تومان 5,175,000 تومان 2,955,000 تومان 2,895,000 تومان
Sunway Putra

Berjaya Beach Resort

BB
BB
4,155,000 تومان 6,080,000 تومان 3,175,000 تومان 3,115,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
4,495,000 تومان 6,760,000 تومان 3,310,000 تومان 3,250,000 تومان
Sheraton Imperial

MERITUS PELANGI BEACH SPA

BB
BB
4,805,000 تومان 7,380,000 تومان 4,570,000 تومان 3,375,000 تومان
Grand Melenium

MERITUS PELANGI BEACH SPA

BB
BB
5,210,000 تومان 8,185,000 تومان 4,930,000 تومان 3,535,000 تومان
INTERCONTINENTAL

MERITUS PELANGI BEACH SPA

BB
BB
5,270,000 تومان 8,300,000 تومان 4,985,000 تومان 3,560,000 تومان
Westin Hotel Kuala lumpur

Westin Hotel

BB
BB
5,270,000 تومان 8,320,000 تومان 4,895,000 تومان 3,560,000 تومان
TRADERS KUALA

THE ANDAMIN

BB
BB
5,800,000 تومان 9,380,000 تومان 5,465,000 تومان 3,770,000 تومان
JW Marriott Hotel

THE ANDAMIN

BB
BB
5,860,000 تومان 9,490,000 تومان 5,520,000 تومان 3,795,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

MERITUS PELANGI BEACH SPA

BB
BB
5,985,000 تومان 9,740,000 تومان 5,625,000 تومان 3,845,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
6,050,000 تومان 9,865,000 تومان 5,680,000 تومان 3,870,000 تومان
نام هتل Flamingo Hotel kuala lumpur

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,625,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Favehotel Cenang Beach Langkawi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

ASEANIA RESORT LANGKAWI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,825,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

ASEANIA RESORT LANGKAWI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,955,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAMU HOTEL & SUITS

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial

MERITUS PELANGI BEACH SPA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,375,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Melenium

MERITUS PELANGI BEACH SPA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,535,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

MERITUS PELANGI BEACH SPA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Westin Hotel Kuala lumpur

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott Hotel

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

MERITUS PELANGI BEACH SPA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,870,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

کوالالامپور و لنکاوی تور ترکیبی مالزی که مدرن و سنتی را در کنار هم در یک سفر خواهید دید شهری چون کوالالامپور که یک شبه به شهر آسمان خراش ها مبدل شد و در کنارش لنکاوی یک منطقه سنتی که طبیعت هنوز بدست بشر ویران نشده اینجاست که همه چیز واقعی میشود نه مجازی و آهنی در کنار هم بودن کوالالامپور و لنکاوی در یک سفر لذت شما را چندین برابر میکند

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست

 بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل تغییر و استرداد میباشد

نرخ نوزاد 350.000 تومان می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ثبت پرسش