• تور ترکیبی کوالالامپورو لنکاوی ویژه فروردین و اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/06/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/06/15
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/05/27
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب
2 لنکاوی 3 شب
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 4
به لنکاوی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Fraser Residence Kuala Lumpur

MERITUS PELANGI BEACH SPA

BB
BB
5,507,000 تومان
6,016,000 تومان
5,493,000 تومان
5,204,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

BB
BB
5,617,000 تومان
6,209,000 تومان
5,576,000 تومان
5,259,000 تومان
COSMO HOTEL

Favehotel Cenang Beach Langkawi

BB
BB
5,645,000 تومان
6,264,000 تومان
5,603,000 تومان
5,259,000 تومان
INTERCONTINENTAL

MERITUS PELANGI BEACH SPA

BB
BB
5,645,000 تومان
6,292,000 تومان
5,617,000 تومان
5,259,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

ASEANIA RESORT LANGKAWI

BB
BB
5,851,000 تومان
6,636,000 تومان
5,810,000 تومان
5,342,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

ASEANIA RESORT LANGKAWI

BB
BB
5,975,000 تومان
6,898,000 تومان
5,934,000 تومان
5,397,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

MERITUS PELANGI BEACH SPA

BB
BB
6,044,000 تومان
7,035,000 تومان
6,030,000 تومان
5,424,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

MERITUS PELANGI BEACH SPA

BB
BB
6,072,000 تومان
7,077,000 تومان
6,044,000 تومان
5,424,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

CENTURY BEACH

BB
BB
6,099,000 تومان
7,159,000 تومان
6,058,000 تومان
5,452,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

BB
BB
6,127,000 تومان
7,228,000 تومان
6,085,000 تومان
5,452,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
6,154,000 تومان
7,283,000 تومان
6,113,000 تومان
5,466,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

THE Dana Lankavi

BB
BB
6,223,000 تومان
7,407,000 تومان
6,209,000 تومان
5,493,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
6,430,000 تومان
7,807,000 تومان
4,998,000 تومان
5,590,000 تومان
Arena Hotel Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

BB
BB
6,994,000 تومان
7,559,000 تومان
7,311,000 تومان
5,218,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
7,449,000 تومان
9,817,000 تومان
7,421,000 تومان
5,989,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

Westin Hotel

BB
BB
7,559,000 تومان
10,037,000 تومان
7,531,000 تومان
6,044,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
12,406,000 تومان
9,927,000 تومان
7,490,000 تومان
6,016,000 تومان
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,994,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,559,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,311,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,218,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,617,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,209,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,576,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,259,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Favehotel Cenang Beach Langkawi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,264,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,603,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,259,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

ASEANIA RESORT LANGKAWI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,851,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,636,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,342,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

ASEANIA RESORT LANGKAWI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,898,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,934,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,397,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,099,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,058,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,452,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,154,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,283,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,113,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,466,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,127,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,228,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,452,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,807,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,998,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

MERITUS PELANGI BEACH SPA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,507,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,016,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,493,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,204,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

MERITUS PELANGI BEACH SPA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,044,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,424,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

MERITUS PELANGI BEACH SPA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,072,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,077,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,044,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,424,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

MERITUS PELANGI BEACH SPA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,292,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,617,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,259,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,449,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,817,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,421,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,989,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,559,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,037,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,531,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,044,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,406,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,927,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,016,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

THE Dana Lankavi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,223,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,407,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,209,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,493,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
نازنین محمودی (مسئول تور )

کوالالامپور و لنکاوی تور ترکیبی مالزی که مدرن و سنتی را در کنار هم در یک سفر خواهید دید شهری چون کوالالامپور که یک شبه به شهر آسمان خراش ها مبدل شد و در کنارش لنکاوی یک منطقه سنتی که طبیعت هنوز بدست بشر ویران نشده اینجاست که همه چیز واقعی میشود نه مجازی و آهنی در کنار هم بودن کوالالامپور و لنکاوی در یک سفر لذت شما را چندین برابر میکند

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست

 بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل تغییر و استرداد میباشد

نرخ نوزاد 350.000 تومان می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 9 شهریور , 22:30 شنبه 24 شهریور , 23:15 تاریخ رفت 9 الی12 و 14 الی 16 شهریور می باشد./ برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 22:30، مدت پرواز 08:00 می باشد. مدت اقامت در کوالالامپور4 شب می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی لنکاوی ساعت پرواز: 14:50، مدت پرواز 01:10 می باشد. مدت اقامت درلنکاوی 5 شب می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی لنکاوی به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 17:30، مدت پرواز 01:10 می باشد. مدت ترانزیت در کوالالامپور 03:00 ساعت می باشد. حرکت از به فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 23:15، مدت پرواز 08:00می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و چیانگ مای ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,660,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور دیدیم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 4,195,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و چیانگ مای ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,690,000 تومان
ثبت پرسش