• /

    تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی ویژه 16 اسفند 96


تاریخ شروع 1396/12/16
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/15
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/11/18
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب تاریخ رفت : 16 اسفند ساعت 22:00 ، تاریخ برگشت :24 اسفند ساعت 23:30
2 لنکاوی 3 شب
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات تاریخ رفت : 16 اسفند ساعت 22:00 ، تاریخ برگشت :24 اسفند ساعت 23:30
ردیف 4
به لنکاوی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Pacific Express Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

BB
BB
3,055,000 تومان
3,690,000 تومان
3,000,000 تومان
2,580,000 تومان
Arenaa Star Hotel

Bela Vista Hotel

BB
BB
3,060,000 تومان
3,680,000 تومان
3,000,000 تومان
2,575,000 تومان
COSMO HOTEL

Bela Vista Hotel

BB
BB
3,095,000 تومان
3,985,000 تومان
3,020,000 تومان
2,660,000 تومان
Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

Aseania Resort

BB
BB
3,425,000 تومان
4,540,000 تومان
3,270,000 تومان
2,770,000 تومان
Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

BB
BB
3,510,000 تومان
2,820,000 تومان
3,500,000 تومان
2,825,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
3,650,000 تومان
4,895,000 تومان
3,460,000 تومان
2,880,000 تومان
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
3,800,000 تومان
5,355,000 تومان
3,740,000 تومان
2,965,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

CENTURY BEACH

BB
BB
3,870,000 تومان
5,540,000 تومان
3,720,000 تومان
2,970,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
3,900,000 تومان
5,595,000 تومان
3,760,000 تومان
2,980,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

BB
BB
3,930,000 تومان
5,590,000 تومان
3,885,000 تومان
3,030,000 تومان
Berjaya Times Square Hotel

Berjaya Beach Resort

BB
BB
4,055,000 تومان
5,695,000 تومان
3,145,000 تومان
3,065,000 تومان
Istana Hotel Kuala lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
4,165,000 تومان
6,095,000 تومان
3,090,000 تومان
3,065,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
4,450,000 تومان
6,330,000 تومان
3,770,000 تومان
3,360,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Meritus Pelangi

BB
BB
4,845,000 تومان
7,400,000 تومان
4,525,000 تومان
3,430,000 تومان
Royale Chulan

Westin Hotel

BB
BB
5,010,000 تومان
7,795,000 تومان
4,960,000 تومان
3,455,000 تومان
TRADERS KUALA

THE ANDAMIN

BB
BB
5,585,000 تومان
8,770,000 تومان
3,705,000 تومان
3,680,000 تومان
TRADERS KUALA

Westin Hotel

BB
BB
5,610,000 تومان
8,805,000 تومان
4,110,000 تومان
3,685,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

Meritus Pelangi

BB
BB
5,695,000 تومان
8,985,000 تومان
5,370,000 تومان
3,725,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
5,895,000 تومان
9,610,000 تومان
5,810,000 تومان
4,870,000 تومان
delux
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
5,925,000 تومان
9,440,000 تومان
5,570,000 تومان
3,795,000 تومان
Istana Hotel Kuala lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
5,975,000 تومان
7,825,000 تومان
4,940,000 تومان
4,915,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

Meritus Pelangi

BB
BB
7,445,000 تومان
12,395,000 تومان
7,130,000 تومان
5,550,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
7,585,000 تومان
12,955,000 تومان
7,505,000 تومان
6,600,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
7,585,000 تومان
12,900,000 تومان
7,255,000 تومان
5,465,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
7,615,000 تومان
12,795,000 تومان
7,275,000 تومان
5,585,000 تومان
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arenaa Star Hotel

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

Aseania Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,825,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,965,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,685,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,870,000 تومان
توضیحات delux
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Hotel

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,725,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,585,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,465,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

از مكان هاي ديدني کووالالامپور مي توان آكواریوم كوالالامپور يا كی‌ال آكواریا ، برج‌های دوقلوی پتروناس ، پارك پروانه كوالالامپور، موزه هنر‌های اسلامی مالزی ، موزه ملی مالزی و مسجد نگارا را نام برد.
خرید در كوالالامپور با قیمت‌های مناسب و حراج‌های بزرگ همراه است، از جواهرات و ابریشم تا ظروف آشپزخانه، البسه طراحان سرشناس و دستگاه‌های الكترونیكی. پرسه در بازارهای خیابانی تجربه‌ای پیش‌بینی نشده و لذت‌بخش است. 
 جزیره لنکاوی یکی از مجموعه 9 جزيره ای است كه شامل سواحل دیدنی  ، زیبایی طبیعی، ماسه های سفید، نسیم ملایم، آبهای رو کریستالی، آبشارهای آرام و فضایی آرامش بخش، مناسب سرگرمی های بی سر و صدا و آرام است. گذشته از این، لنکاوی محلی برای دوستداران طبیعت است. 

 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 3 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 5,223,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 5,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 3 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 9,322,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 6,555,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 6,570,000 تومان
ثبت پرسش