• /

    تور کوالالامپور و پنانگ ویژه 6 و 9 و 11 اسفند 96


تاریخ شروع 1396/12/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/08
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/11/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب تاریخ رفت : 9 و 11 اسفند ساعت 22:00 / تاریخ برگشت : 17 و 18 اسفند ساعت 23:30
2 پنانگ 3 شب
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات تاریخ رفت : 9 و 11 اسفند ساعت 22:00 / تاریخ برگشت : 17 و 18 اسفند ساعت 23:30
ردیف 4
به پنانگ
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arenaa Star Hotel

NEO HOTEL

BB
BB
2,660,000 تومان
3,440,000 تومان
2,420,000 تومان
2,330,000 تومان
Arenaa Star Hotel

central Sea View Hotel

BB
BB
2,760,000 تومان
3,495,000 تومان
2,695,000 تومان
2,455,000 تومان
Pacific Express Kuala Lumpur

Capthorn Orchid

BB
BB
2,890,000 تومان
3,610,000 تومان
2,810,000 تومان
2,425,000 تومان
COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

BB
BB
2,920,000 تومان
3,770,000 تومان
2,835,000 تومان
2,435,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Flamingo By The Beach

BB
BB
3,050,000 تومان
3,930,000 تومان
2,955,000 تومان
2,490,000 تومان
D MAJESTIC PALAS

Holiday Inn Resort Penang

BB
BB
3,185,000 تومان
4,295,000 تومان
3,610,000 تومان
2,915,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Holiday Inn Resort Penang

BB
BB
3,210,000 تومان
4,210,000 تومان
3,100,000 تومان
3,075,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

Holiday Inn Resort Penang

BB
BB
3,345,000 تومان
4,545,000 تومان
3,210,000 تومان
2,665,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

RAINBOW PARADISO

BB
BB
3,400,000 تومان
4,600,000 تومان
3,240,000 تومان
2,640,000 تومان
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

For Point Sheraton

BB
BB
3,540,000 تومان
4,980,000 تومان
3,455,000 تومان
2,855,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

Golden Sands Resort

BB
BB
3,575,000 تومان
5,025,000 تومان
3,430,000 تومان
2,755,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

Park Royal Hotel

BB
BB
3,730,000 تومان
5,020,000 تومان
3,570,000 تومان
3,225,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
3,755,000 تومان
5,390,000 تومان
3,600,000 تومان
2,790,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

Park Royal Hotel

BB
BB
3,770,000 تومان
5,430,000 تومان
3,560,000 تومان
2,755,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

BB
BB
3,945,000 تومان
5,690,000 تومان
3,755,000 تومان
2,885,000 تومان
Intercontinental Hotel

Park Royal Hotel

BB
BB
3,945,000 تومان
5,745,000 تومان
3,720,000 تومان
3,020,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Park Royal Hotel

BB
BB
4,000,000 تومان
5,805,000 تومان
3,770,000 تومان
2,900,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

BB
BB
4,110,000 تومان
6,125,000 تومان
3,945,000 تومان
2,965,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

BB
BB
4,355,000 تومان
6,400,000 تومان
3,905,000 تومان
2,780,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

Shangri-La

BB
BB
4,635,000 تومان
7,410,000 تومان
4,430,000 تومان
3,185,000 تومان
delux
Traders Kuala Lumpur

Shangri-La

BB
BB
4,820,000 تومان
7,545,000 تومان
4,550,000 تومان
3,240,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

shangri la rasa

BB
BB
4,845,000 تومان
7,460,000 تومان
4,575,000 تومان
3,225,000 تومان
JW Marriott

LEXIS SUITES

BB
BB
4,930,000 تومان
7,585,000 تومان
4,410,000 تومان
3,185,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

BB
BB
4,980,000 تومان
7,360,000 تومان
4,700,000 تومان
3,280,000 تومان
نام هتل Arenaa Star Hotel

NEO HOTEL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arenaa Star Hotel

central Sea View Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

Capthorn Orchid

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,425,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,435,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,755,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,185,000 تومان
توضیحات delux
نام هتل D MAJESTIC PALAS

Holiday Inn Resort Penang

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,755,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

RAINBOW PARADISO

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,225,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Holiday Inn Resort Penang

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,075,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

Holiday Inn Resort Penang

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,665,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,965,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

shangri la rasa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,225,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott

LEXIS SUITES

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,185,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 تورلیدر فارسی زبان
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
<div style="text-align:right;"><span style="font-family:Tahoma, sans-serif;font-size:16px;text-align:right;">شهر پنانگ یکی از معروفترین و زیباترین تفریحگاه های کشور مالزی است . این شهر شامل جزیره پنانگ و باریکه ای از سرزمین اصلی است. جرج تاون مرکز شهر پنانگ است که یکی از شهرهای عبی نظیر با بناهای تاریخی و سوابق فرهنگی است. لازم به ذکر است که خط ساحلی شمالی پنانگ با گستره ای از شنهای طلایی و آبهای پر تلالو مکان شناخته شده ای برای گردشگران و دیدارکنندگان محلی است. پنانگ، جزیره&zwnj;ی شگفتی&zwnj;هاست.&nbsp; سواحل ماسه&zwnj;ای طلایی، نخل&zwnj;های لاغر و بلند، جنگل&zwnj;های استوایی، حیوانات، پرنده&zwnj;ها و میوه&zwnj;های جورواجورش، همه و همه در کنار هتل های پنانگ قرار گرفته&zwnj;اند که مروارید مشرق&zwnj;زمین را بسازند</span></div><div style="text-align:right;"><br /></div>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,656,000 تومان
ایرلاین : امارات
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 18,175,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 7 شب

تور ترکیبی بمبئی و گوا ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/03
قیمت از : 6,595,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 7,658,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 11,647,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 6,050,000 تومان
ثبت پرسش