• /

    تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی ویژه 6 و 9 و 10 اسفند 96


تاریخ شروع 1396/12/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/08
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/11/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب تاریخ رفت :9و 10 اسفند ساعت 22:00 تاریخ برگشت : 17و 18 اسفند ساعت 23:30
2 لنکاوی 3 شب
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات تاریخ رفت :9و 10 اسفند ساعت 22:00 تاریخ برگشت : 17و 18 اسفند ساعت 23:30
ردیف 4
به لنکاوی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Pacific Express Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

BB
BB
2,870,000 تومان
3,535,000 تومان
2,885,000 تومان
2,590,000 تومان
Arenaa Star Hotel

Bela Vista Hotel

BB
BB
2,940,000 تومان
3,535,000 تومان
2,885,000 تومان
2,590,000 تومان
COSMO HOTEL

Bela Vista Hotel

BB
BB
3,095,000 تومان
3,950,000 تومان
3,025,000 تومان
2,675,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Aseania Resort

BB
BB
3,415,000 تومان
4,485,000 تومان
3,265,000 تومان
2,785,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Century Langkasuka Hotel

BB
BB
3,495,000 تومان
4,750,000 تومان
3,390,000 تومان
2,835,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

Aseania Resort

BB
BB
3,550,000 تومان
4,700,000 تومان
3,360,000 تومان
2,825,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

CENTURY BEACH

BB
BB
3,630,000 تومان
4,820,000 تومان
3,440,000 تومان
2,890,000 تومان
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
3,780,000 تومان
5,275,000 تومان
3,725,000 تومان
2,975,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

BB
BB
3,845,000 تومان
5,450,000 تومان
3,805,000 تومان
2,975,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

CENTURY BEACH

BB
BB
3,845,000 تومان
5,450,000 تومان
3,700,000 تومان
2,975,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
3,870,000 تومان
5,500,000 تومان
3,735,000 تومان
2,985,000 تومان
Berjaya Beach Resort

Berjaya Beach Resort

BB
BB
4,025,000 تومان
5,605,000 تومان
3,150,000 تومان
3,075,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

Berjaya Beach Resort

BB
BB
4,135,000 تومان
5,985,000 تومان
3,095,000 تومان
3,075,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
4,405,000 تومان
6,205,000 تومان
3,750,000 تومان
3,360,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Meritus Pelangi

BB
BB
4,785,000 تومان
7,240,000 تومان
4,470,000 تومان
3,425,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Westin Hotel

BB
BB
4,950,000 تومان
7,620,000 تومان
4,895,000 تومان
3,445,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
5,495,000 تومان
8,545,000 تومان
3,695,000 تومان
3,665,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

Westin Hotel

BB
BB
5,520,000 تومان
8,600,000 تومان
4,080,000 تومان
3,670,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

Meritus Pelangi

BB
BB
5,605,000 تومان
8,765,000 تومان
5,290,000 تومان
3,710,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
5,795,000 تومان
9,310,000 تومان
5,460,000 تومان
3,675,000 تومان
deluxe
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
5,820,000 تومان
9,200,000 تومان
5,485,000 تومان
3,795,000 تومان
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arenaa Star Hotel

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,675,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

Aseania Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,825,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Century Langkasuka Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,985,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,665,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,445,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,425,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,075,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,675,000 تومان
توضیحات deluxe
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Aseania Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Beach Resort

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,075,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,360,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

از مكان هاي ديدني کووالالامپور مي توان آكواریوم كوالالامپور يا كی‌ال آكواریا ، برج‌های دوقلوی پتروناس ، پارك پروانه كوالالامپور، موزه هنر‌های اسلامی مالزی ، موزه ملی مالزی و مسجد نگارا را نام برد.
خرید در كوالالامپور با قیمت‌های مناسب و حراج‌های بزرگ همراه است، از جواهرات و ابریشم تا ظروف آشپزخانه، البسه طراحان سرشناس و دستگاه‌های الكترونیكی. پرسه در بازارهای خیابانی تجربه‌ای پیش‌بینی نشده و لذت‌بخش است. 
 جزیره لنکاوی یکی از مجموعه 9 جزيره ای است كه شامل سواحل دیدنی  ، زیبایی طبیعی، ماسه های سفید، نسیم ملایم، آبهای رو کریستالی، آبشارهای آرام و فضایی آرامش بخش، مناسب سرگرمی های بی سر و صدا و آرام است. گذشته از این، لنکاوی محلی برای دوستداران طبیعت است. 

 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 11,647,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 7 شب

تور ترکیبی بمبئی و گوا ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/03
قیمت از : 6,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 6,050,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه نوروز 1398

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 5,980,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,656,000 تومان
ایرلاین : امارات
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 18,175,000 تومان
ثبت پرسش