• /

    تور استانبول ویژه اسفند 96


تاریخ شروع 1396/12/24
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/24
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1396/12/22
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب تاریخ رفت: 24 و 25و 26 اسفند و تاریخ برگشت: 27 و 28 و 29 اسفند می باشد.
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ رفت: 24 و 25و 26 اسفند و تاریخ برگشت: 27 و 28 و 29 اسفند می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sabena Hotel Istanbul

BB
1,030,000 تومان
1,305,000 تومان
1,055,000 تومان
910,000 تومان
Grand Milan

BB
1,110,000 تومان
1,305,000 تومان
1,055,000 تومان
910,000 تومان
GRAND LIZA

BB
1,125,000 تومان
1,305,000 تومان
1,055,000 تومان
910,000 تومان
Topkopi Hotel Istanbul

BB
1,145,000 تومان
1,360,000 تومان
1,055,000 تومان
910,000 تومان
Blueway Hotel City Istanbul

BB
1,180,000 تومان
1,430,000 تومان
1,125,000 تومان
910,000 تومان
Marinem Hotel

BB
1,205,000 تومان
1,475,000 تومان
1,095,000 تومان
930,000 تومان
Alfa

BB
1,235,000 تومان
1,485,000 تومان
1,090,000 تومان
910,000 تومان
Sanat Pera Boutique

BB
1,255,000 تومان
1,575,000 تومان
1,125,000 تومان
910,000 تومان
Grand Hilarium

BB
1,295,000 تومان
1,625,000 تومان
1,110,000 تومان
930,000 تومان
Sultan Otel Istanbul

BB
1,305,000 تومان
1,485,000 تومان
1,110,000 تومان
910,000 تومان
Buyuk Keban

BB
1,305,000 تومان
1,485,000 تومان
1,145,000 تومان
910,000 تومان
Grand Pamir Hotel

BB
1,330,000 تومان
1,515,000 تومان
1,130,000 تومان
930,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
1,330,000 تومان
1,695,000 تومان
1,130,000 تومان
930,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
1,385,000 تومان
1,695,000 تومان
1,165,000 تومان
930,000 تومان
Konak Hotel Istanbul

BB
1,445,000 تومان
1,920,000 تومان
1,230,000 تومان
930,000 تومان
Crystal

BB
1,470,000 تومان
2,005,000 تومان
1,210,000 تومان
930,000 تومان
The Green Park Hotel

BB
1,475,000 تومان
1,970,000 تومان
1,205,000 تومان
930,000 تومان
Golden Age

BB
1,510,000 تومان
2,050,000 تومان
1,230,000 تومان
930,000 تومان
Golden Park

BB
1,510,000 تومان
2,050,000 تومان
1,230,000 تومان
930,000 تومان
Grand Oztanik Hotel Istanbul

BB
1,530,000 تومان
2,095,000 تومان
1,230,000 تومان
930,000 تومان
Naz City Hotel Taksim

BB
1,540,000 تومان
2,090,000 تومان
1,255,000 تومان
945,000 تومان
MERCURE BOSPHORUS

BB
1,540,000 تومان
2,100,000 تومان
1,355,000 تومان
945,000 تومان
Surmeli Istanbul

BB
1,540,000 تومان
2,100,000 تومان
1,320,000 تومان
945,000 تومان
Point Taksim

BB
1,735,000 تومان
2,505,000 تومان
1,385,000 تومان
945,000 تومان
Ramada Plaza Hotel Istanbul

BB
1,870,000 تومان
2,525,000 تومان
0 تومان
945,000 تومان
SWISSOTEL

BB
2,020,000 تومان
3,100,000 تومان
1,605,000 تومان
945,000 تومان
FAIRMONT

BB
2,065,000 تومان
3,185,000 تومان
1,515,000 تومان
945,000 تومان
Hilton Hotel

BB
2,090,000 تومان
3,185,000 تومان
1,515,000 تومان
945,000 تومان
Divan

BB
2,090,000 تومان
2,695,000 تومان
1,515,000 تومان
945,000 تومان
Grand Hyatt

BB
2,265,000 تومان
3,580,000 تومان
1,605,000 تومان
945,000 تومان
CVK Park Bosphorus Istanbul

BB
2,420,000 تومان
3,845,000 تومان
1,690,000 تومان
945,000 تومان
Hyatt Regency Istanbul Atakoy

BB
2,485,000 تومان
3,605,000 تومان
1,715,000 تومان
945,000 تومان
Çırağan Palace Kempinski Istanbul

BB
3,625,000 تومان
5,955,000 تومان
0 تومان
945,000 تومان
نام هتل Sabena Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkopi Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alfa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sultan Otel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Buyuk Keban

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sanat Pera Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Hotel City Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Pamir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marinem Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilarium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Green Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Naz City Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Istanbul Atakoy

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Plaza Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAIRMONT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Çırağan Palace Kempinski Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست  

هتل و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد 

نرخ نوزاد زیر 2 سال250000 هزار تومان میباشد 

امروزه استانبول مرکز صنعتی ترکیه است. بسیاری از نقشه ها و طرح های تولیدی اصلی در شهر متمرکز شده است. استانبول و ایالات اطراف آن کتان، میوه، روغن زیتون، ابریشم و تنباکو تولید می‌کنند. فرآورده‌های غذایی، تولید منسوجات، محصولات روغنی، مواد لاستیکی و فلزی، چرم، مواد شیمیایی، الکترونیکی، شیشه ای، ماشینی، کاغذ و محصولات کاغذی از تولیدات صنعتی مهم شهر می‌باشند.

چشم انداز اصلی دیگر از اقتصاد استانبول گردشگری و جهانگردی است. هزاران هتل و صنعت‌های دیگر مرتبط با جهانگردی در استانبول وجود دارد که به گردشگران و بازدیدکنندگان به طور حرفه‌ای خدمت می‌کنند.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/16
قیمت از : 2,690,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/20
قیمت از : 2,204,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه 23 دی 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/23
قیمت از : 6,245,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه 19 دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/19
قیمت از : 5,963,000 تومان
ثبت پرسش