تاریخ شروع 1397/01/11
تهران
به
به
تاریخ اعتبار
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار :
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب تاریخ رفت 11 فروردین 06:30 و تاریخ برگشت 14 فروردین ساعت 20:30
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ رفت 11 فروردین 06:30 و تاریخ برگشت 14 فروردین ساعت 20:30
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
CUMBALI PLAZA

BB
2,175,000 تومان 2,480,000 تومان 2,030,000 تومان 1,765,000 تومان
Blueway Hotel City Istanbul

BB
2,265,000 تومان 2,660,000 تومان 2,050,000 تومان 1,765,000 تومان
All Seasons Hotel Istanbul

BB
2,325,000 تومان 2,765,000 تومان 2,105,000 تومان 1,800,000 تومان
Blue Way Historical Hotel Istanbul

BB
2,345,000 تومان 2,800,000 تومان 2,105,000 تومان 1,800,000 تومان
Dora

BB
2,435,000 تومان 2,800,000 تومان 2,140,000 تومان 1,800,000 تومان
Cartoon Hotel Istanbul

BB
2,345,000 تومان 2,800,000 تومان 2,160,000 تومان 1,800,000 تومان
Elysium

BB
2,495,000 تومان 3,070,000 تومان 2,175,000 تومان 1,800,000 تومان
Konak Hotel Istanbul

BB
2,560,000 تومان 3,195,000 تومان 2,240,000 تومان 1,800,000 تومان
Crystal

BB
2,600,000 تومان 3,240,000 تومان 2,240,000 تومان 1,800,000 تومان
Surmeli Hotel Istanbul

BB
2,630,000 تومان 3,320,000 تومان 2,255,000 تومان 1,835,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
2,645,000 تومان 3,385,000 تومان 2,260,000 تومان 1,800,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
2,645,000 تومان 3,385,000 تومان 2,260,000 تومان 1,800,000 تومان
Lares Park

BB
2,855,000 تومان 3,600,000 تومان 2,365,000 تومان 1,800,000 تومان
Grand Hilariom

BB
2,215,000 تومان 3,600,000 تومان 2,350,000 تومان 1,835,000 تومان
DoubleTree by Hilton

BB
2,800,000 تومان 3,665,000 تومان 2,215,000 تومان 1,835,000 تومان
Arts Hotel Bosphorus

BB
2,800,000 تومان 3,665,000 تومان 2,325,000 تومان 1,835,000 تومان
Grand Cevahir

BB
3,815,000 تومان 3,535,000 تومان 2,030,000 تومان 1,835,000 تومان
Elysium

BB
2,910,000 تومان 3,880,000 تومان 2,325,000 تومان 1,835,000 تومان
HILTON BOMONTI

BB
2,885,000 تومان 3,880,000 تومان 2,410,000 تومان 1,835,000 تومان
HAYAT REGENCY

BB
3,405,000 تومان 4,510,000 تومان 2,650,000 تومان 1,800,000 تومان
Conrad Hotel

BB
3,300,000 تومان 4,640,000 تومان 2,605,000 تومان 1,835,000 تومان
GRAND HYATT

BB
3,320,000 تومان 4,705,000 تومان 2,540,000 تومان 1,835,000 تومان
FAIRMONT

BB
3,340,000 تومان 4,750,000 تومان 2,625,000 تومان 1,800,000 تومان
Shangri-La Bosphorus

BB
3,515,000 تومان 5,135,000 تومان 2,585,000 تومان 1,835,000 تومان
CIRAGAN PALACE KEMPINSKI

BB
4,530,000 تومان 6,830,000 تومان 2,975,000 تومان 1,835,000 تومان
نام هتل CUMBALI PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Hotel City Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Way Historical Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cartoon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elysium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lares Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilariom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل DoubleTree by Hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elysium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arts Hotel Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل HAYAT REGENCY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAIRMONT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HYATT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,835,000 تومان
توضیحات
نام هتل CIRAGAN PALACE KEMPINSKI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,835,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

اگرچه استانبول از زمانهای بسیار قدیم یکی از مقاصد تفریحی تجاری مردم بوده اما امروزه بعنوان یک شهر نیمه اروپایی از اهمیت بیشتری برخوردار شده و طرفداران بسیاری پیدا کرده است با ماه در آژانس الماس نشان همراه باشید 

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

هتل و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد 

نرخ نوزاد زیر 2 سال 350 هزار تومان میباشد 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کیش ایر
مدت اقامت 7 شب

تور تفلیس و باتومی 1 تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/01
قیمت از : 2,455,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 3 شب

تور دبی ویژه تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/02
قیمت از : 238,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور وارنا ویژه خرداد و تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/31
قیمت از : 3,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/11
قیمت از : 2,990,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان ویژه 8 تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/08
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 7 تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/07
قیمت از : 2,645,000 تومان
ثبت پرسش