• /

    تور ارمنستان ویژه 7 اسفند 96


تاریخ شروع 1396/12/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/06
ارمنستان
هوایی
آسمان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/11/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ارمنستان 7 شب تاریخ رفت : 7 اسفند ساعت 14:00 / تاریخ برگشت : 14 اسفند ساعت 17:00
ردیف 2
به ارمنستان
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت : 7 اسفند ساعت 14:00 / تاریخ برگشت : 14 اسفند ساعت 17:00
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
NURYerevan

BB
1,455,000 تومان
1,850,000 تومان
1,380,000 تومان
840,000 تومان
Comfort Hotel

BB
1,455,000 تومان
1,850,000 تومان
1,455,000 تومان
840,000 تومان
Regineh

BB
1,560,000 تومان
1,850,000 تومان
1,490,000 تومان
840,000 تومان
Shirak

BB
1,635,000 تومان
2,175,000 تومان
1,635,000 تومان
840,000 تومان
Silachi

BB
1,780,000 تومان
2,320,000 تومان
1,740,000 تومان
840,000 تومان
Royal Plaza

BB
1,830,000 تومان
2,425,000 تومان
1,830,000 تومان
840,000 تومان
Diamond Hotel

BB
1,830,000 تومان
2,460,000 تومان
1,830,000 تومان
840,000 تومان
Imperial Palace

BB
1,830,000 تومان
2,535,000 تومان
1,830,000 تومان
840,000 تومان
Ararat

BB
1,905,000 تومان
2,535,000 تومان
1,865,000 تومان
840,000 تومان
Aquatek Hotel

BB
1,940,000 تومان
2,500,000 تومان
1,865,000 تومان
840,000 تومان
Ani Plaza

BB
2,055,000 تومان
2,870,000 تومان
2,055,000 تومان
840,000 تومان
Best Western Congress

BB
2,125,000 تومان
2,905,000 تومان
2,015,000 تومان
840,000 تومان
Paris Yerevan

BB
2,245,000 تومان
3,450,000 تومان
2,245,000 تومان
840,000 تومان
Opera Suite Hotel

BB
2,310,000 تومان
3,315,000 تومان
2,090,000 تومان
840,000 تومان
Messier 53 Hotel Yerevan

BB
2,460,000 تومان
3,390,000 تومان
2,165,000 تومان
840,000 تومان
North Avenue Hotel

BB
2,810,000 تومان
4,135,000 تومان
2,425,000 تومان
840,000 تومان
National Hotel

BB
2,885,000 تومان
4,320,000 تومان
2,465,000 تومان
840,000 تومان
Republica Hotel Yerevan

BB
3,035,000 تومان
4,475,000 تومان
2,715,000 تومان
840,000 تومان
Radisson BLU Hotel Yerevan

BB
3,035,000 تومان
4,475,000 تومان
2,645,000 تومان
840,000 تومان
Royal Tulip Grand Hotel Yerevan

BB
3,075,000 تومان
4,850,000 تومان
2,500,000 تومان
840,000 تومان
Marriott Armenia Hotel Yerevan

BB
3,075,000 تومان
4,550,000 تومان
2,680,000 تومان
840,000 تومان
نام هتل NURYerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regineh

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shirak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Silachi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Comfort Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aquatek Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ararat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ani Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Opera Suite Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Congress

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Paris Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Republica Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson BLU Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل National Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Tulip Grand Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marriott Armenia Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل North Avenue Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Messier 53 Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 تورلیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

هزینه تور برای نوزاد 250 هزار تومان است

پرواز چارتر وهتل ها گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی هزینه تور سوخت میشود

ارمنستان کشوری که هم اکنون برای سفرهای بی برنامه و ازپیش تعیین نشده گزینه مناسبی شده و چون تنوع در نوع سفر در آن زیاد است  در تمام فصول سال میتوان آن را تجربه کرد

با آژانس الماس نشان سفر ارمنستان خود را برجسته و متفاوت کنید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 6,050,000 تومان
ایرلاین : امارات
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 18,175,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه نوروز 1398

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 5,980,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 7 شب

تور ترکیبی بمبئی و گوا ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/03
قیمت از : 6,595,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 6 شب

تور گوا ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 9,245,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,656,000 تومان
ثبت پرسش