• /

    تور پاتایا ویژه نوروز 97


تاریخ شروع 1396/12/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/25
پاتایا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/12/17
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب تاریخ رفت: 29 اسفند و 2 و 5فروردین / تاریخ برگشت : 8 و 10 و 13فروردین
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت: 29 اسفند و 2 و 5فروردین / تاریخ برگشت : 8 و 10 و 13فروردین
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
zing

BB
4,440,000 تومان
5,080,000 تومان
4,370,000 تومان
4,245,000 تومان
GAZEBO RESORT

BB
4,575,000 تومان
5,080,000 تومان
4,500,000 تومان
4,245,000 تومان
beston

BB
4,610,000 تومان
5,150,000 تومان
4,530,000 تومان
4,260,000 تومان
Welcome Plaza

BB
4,645,000 تومان
5,225,000 تومان
4,560,000 تومان
4,270,000 تومان
Mind Resort

BB
4,645,000 تومان
5,225,000 تومان
4,560,000 تومان
4,260,000 تومان
Golden Beach

BB
4,685,000 تومان
5,295,000 تومان
4,590,000 تومان
4,285,000 تومان
Pattaya Garden

BB
4,685,000 تومان
5,295,000 تومان
4,590,000 تومان
4,285,000 تومان
Crystal Palace

BB
4,720,000 تومان
5,370,000 تومان
4,620,000 تومان
4,295,000 تومان
The Sun Exclusive

BB
4,755,000 تومان
5,440,000 تومان
4,650,000 تومان
4,310,000 تومان
Sunshine Vista

BB
4,755,000 تومان
5,030,000 تومان
4,240,000 تومان
3,900,000 تومان
Bella Express

BB
4,790,000 تومان
5,100,000 تومان
4,270,000 تومان
3,910,000 تومان
Manita Boutique

BB
4,790,000 تومان
5,510,000 تومان
4,685,000 تومان
4,320,000 تومان
Garden Sea View

BB
4,825,000 تومان
5,585,000 تومان
4,715,000 تومان
4,335,000 تومان
Ibis Pattaya

BB
4,900,000 تومان
5,730,000 تومان
4,775,000 تومان
4,360,000 تومان
Citrus Parc Pattaya

BB
4,900,000 تومان
5,730,000 تومان
4,775,000 تومان
4,360,000 تومان
Nova Platinum

BB
5,005,000 تومان
5,945,000 تومان
4,865,000 تومان
4,400,000 تومان
Imperial

BB
5,140,000 تومان
6,135,000 تومان
4,895,000 تومان
4,495,000 تومان
Balihai Bay Pattaya

BB
5,140,000 تومان
6,135,000 تومان
4,895,000 تومان
4,495,000 تومان
Mercure Pattaya

BB
5,140,000 تومان
6,135,000 تومان
4,895,000 تومان
4,495,000 تومان
Pattaya Sea View

BB
5,180,000 تومان
5,915,000 تومان
4,930,000 تومان
4,510,000 تومان
Page 10

BB
5,250,000 تومان
6,355,000 تومان
4,990,000 تومان
4,535,000 تومان
Long Beach Garden

BB
5,250,000 تومان
6,355,000 تومان
4,990,000 تومان
4,535,000 تومان
Centara Nova and Spa Pattaya

BB
5,290,000 تومان
6,430,000 تومان
5,020,000 تومان
4,550,000 تومان
season five

BB
5,430,000 تومان
6,625,000 تومان
5,245,000 تومان
4,645,000 تومان
CENTARA PATTAYA

BB
5,465,000 تومان
6,700,000 تومان
5,280,000 تومان
4,660,000 تومان
A-One The Royal Cruise Pattaya

BB
5,470,000 تومان
6,795,000 تومان
5,175,000 تومان
4,610,000 تومان
The Zign Hotel Pattaya

BB
5,615,000 تومان
7,000,000 تومان
5,405,000 تومان
4,715,000 تومان
Garden Cliff Resort And Spa

BB
5,650,000 تومان
7,075,000 تومان
5,440,000 تومان
4,725,000 تومان
The Bayview Pattaya

BB
5,840,000 تومان
7,450,000 تومان
5,595,000 تومان
4,790,000 تومان
Mercure Pattaya Ocean Resort

BB
5,990,000 تومان
7,750,000 تومان
5,725,000 تومان
4,845,000 تومان
Pullman Pattaya Hotel G

BB
6,215,000 تومان
8,200,000 تومان
5,915,000 تومان
4,925,000 تومان
Movenpick

BB
6,290,000 تومان
8,350,000 تومان
5,980,000 تومان
4,950,000 تومان
Dusit Thani Pattaya

BB
6,365,000 تومان
8,495,000 تومان
6,040,000 تومان
4,975,000 تومان
Amari ocean pattaya

BB
6,365,000 تومان
8,495,000 تومان
6,040,000 تومان
4,975,000 تومان
Siam Bayshore Resort Pattaya

BB
6,400,000 تومان
8,570,000 تومان
6,075,000 تومان
4,990,000 تومان
Cape Dara Resort

BB
6,400,000 تومان
8,570,000 تومان
6,075,000 تومان
4,990,000 تومان
RESORT U PATTAYA

BB
6,550,000 تومان
8,870,000 تومان
6,200,000 تومان
5,040,000 تومان
Royal Cliff Beach

BB
6,775,000 تومان
9,320,000 تومان
6,395,000 تومان
5,120,000 تومان
SEA SAND SUN RESORT

BB
6,775,000 تومان
9,320,000 تومان
6,395,000 تومان
5,120,000 تومان
RENAISSANCE PATTAYA

BB
6,925,000 تومان
6,920,000 تومان
6,520,000 تومان
5,170,000 تومان
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

BB
7,260,000 تومان
10,295,000 تومان
6,805,000 تومان
5,890,000 تومان
Intercontinental

BB
7,410,000 تومان
10,595,000 تومان
6,935,000 تومان
5,340,000 تومان
AVANI RESORT

BB
7,750,000 تومان
11,270,000 تومان
7,220,000 تومان
5,460,000 تومان
نام هتل zing

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل GAZEBO RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل beston

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mind Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Exclusive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bella Express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manita Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل A-One The Royal Cruise Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Platinum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Parc Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Page 10

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,535,000 تومان
توضیحات
نام هتل Long Beach Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,535,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Cliff Resort And Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,725,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Zign Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,715,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Pattaya Hotel G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,925,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siam Bayshore Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari ocean pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Nova and Spa Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Bayview Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya Ocean Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,845,000 تومان
توضیحات
نام هتل season five

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cape Dara Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل RESORT U PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEA SAND SUN RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل RENAISSANCE PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 سیم کارت
3 تورلیدر فارسی زبان
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 ویزا
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

نرخ کودک زیر 2 سال550 تومان می باشد 

پرداخت 50 درصدهزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد 

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

پاتایا جذاب ترین مقصد توریستی در تایلند است، واقع در مرکز شبه جزیره هندوچین در جنوب شرقی آسیا. آن به عنوان یکی از مقصدهای ساحلی محبوب هرساله انبوهی از گردشگران اروپا و همچنین آسیا را جذب میکند. پاتایا ارائه می دهد فرصت های بزرگ سرگرمی و خرید و همچنین گردشگران از امکانات رستوران ها، کافی ها و غذاهای خوشمزه دریایی تایلندی، و شب زنده داری ها در مناطق اطراف ساحل لذت میبرند .پاتایا محبوب است برای بار ها، ماساژ تایلندی و درمان های آب گرم آن، جاذبه های دیگر پاتایا دهکده فیل، بازار شناور باور نکردنی و باغ وحش ببر است.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه 23 دی 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/23
قیمت از : 6,245,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه 19 دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/19
قیمت از : 5,963,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 8,529,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/16
قیمت از : 2,690,000 تومان
ثبت پرسش