• /

    تور کوالالامپور ویژه 6و 9 و 11 اسفند 96


تاریخ شروع 1396/12/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/09
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/11/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب تاریخ رفت6 و 9 و 10 اسفند ساعت 22:00و تاریخ برگشت 14 و 17 و 18 اسفند ساعت 23:30هتل های مالزی 4 ستاره هر اتاق هر شب 10 رینگت شارژ توسط مسافرو5 ستاره 20 رینگت توسط مسافر شارژ
ردیف 2
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت6 و 9 و 10 اسفند ساعت 22:00و تاریخ برگشت 14 و 17 و 18 اسفند ساعت 23:30هتل های مالزی 4 ستاره هر اتاق هر شب 10 رینگت شارژ توسط مسافرو5 ستاره 20 رینگت توسط مسافر شارژ
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
WIRA

BB
2,275,000 تومان
2,470,000 تومان
2,185,000 تومان
2,155,000 تومان
Pacific Express Kuala Lumpur

BB
2,420,000 تومان
2,975,000 تومان
2,385,000 تومان
2,215,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

BB
2,480,000 تومان
3,160,000 تومان
2,445,000 تومان
2,270,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
2,560,000 تومان
3,255,000 تومان
2,515,000 تومان
2,310,000 تومان
Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

BB
2,855,000 تومان
3,835,000 تومان
2,785,000 تومان
2,420,000 تومان
Sunway Putra

BB
2,900,000 تومان
4,075,000 تومان
2,830,000 تومان
2,460,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

BB
2,935,000 تومان
4,005,000 تومان
2,830,000 تومان
2,440,000 تومان
D MAJESTIC PALAS

BB
2,985,000 تومان
4,055,000 تومان
2,880,000 تومان
2,465,000 تومان
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

BB
3,090,000 تومان
4,290,000 تومان
3,000,000 تومان
2,535,000 تومان
BERJIYA TIMES

BB
3,145,000 تومان
4,400,000 تومان
2,685,000 تومان
2,560,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

BB
3,155,000 تومان
4,520,000 تومان
2,720,000 تومان
2,750,000 تومان
Istana Hotel Kuala lumpur

BB
3,200,000 تومان
4,620,000 تومان
3,095,000 تومان
3,420,000 تومان
BERJIYA TIMES

BB
3,200,000 تومان
4,810,000 تومان
3,580,000 تومان
2,690,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
3,285,000 تومان
4,700,000 تومان
3,170,000 تومان
2,610,000 تومان
Royale Chulan

BB
3,335,000 تومان
4,865,000 تومان
3,225,000 تومان
2,635,000 تومان
Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection

BB
3,420,000 تومان
4,890,000 تومان
3,785,000 تومان
2,945,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

BB
3,510,000 تومان
4,980,000 تومان
3,390,000 تومان
2,800,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

BB
3,590,000 تومان
5,135,000 تومان
3,465,000 تومان
2,635,000 تومان
delux
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
3,775,000 تومان
5,570,000 تومان
3,615,000 تومان
2,810,000 تومان
The Majestic Hotel kuala lumpur

BB
4,565,000 تومان
5,420,000 تومان
3,440,000 تومان
2,730,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

BB
4,645,000 تومان
7,465,000 تومان
4,455,000 تومان
3,420,000 تومان
TRADERS KUALA

BB
4,645,000 تومان
7,290,000 تومان
4,620,000 تومان
3,255,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

BB
4,755,000 تومان
7,535,000 تومان
4,790,000 تومان
3,210,000 تومان
نام هتل WIRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,215,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,635,000 تومان
توضیحات delux
نام هتل D MAJESTIC PALAS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,465,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,535,000 تومان
توضیحات
نام هتل BERJIYA TIMES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,255,000 تومان
توضیحات
نام هتل BERJIYA TIMES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,635,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Majestic Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,730,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

نرخ کودک زیر 2 سال 450 هزار تومان می باشد 

پرداخت 50 درصدهزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد 

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

در حال حاضر سریع ترین رشد فرم های صنعتی و اقتصادی در مالزی، متوجه کوالالامپورومناطق شهری اطراف آن است.با وجود انتقال پايتخت اداري و حكومتي مالزي به شهر پوتراجايا بشتر مراكز حكومتي وابسته به تجارت مانند بانک مرکزی مالزی ، شرکت های مالزی و کمیسیون اوراق بهادار و همچنین بسیاری سفارتخانه ها در شهر کوالالامپور باقی مانده است.کوالالامپور مرکز اقتصادی و کسب و کار کشور مالزي است. در واقع مركزي براي امور مالی ، بیمه ، املاک ، رسانه ها و هنر در اين كشور است. توسعه زیرساخت در مناطق اطراف آن مانند فرودگاه بین المللی کوالالامپور و بندر كلانگ به تقويت اقتصادي اين شهر کمک بسزایی کرده است                                                   


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 6,570,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 5,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 5,223,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 3 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 9,322,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 6,555,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 3 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 1,995,000 تومان
ثبت پرسش