• /

    تور کوالالامپور ویژه نوروز 97


تاریخ شروع 1396/12/24
تهران
به
به
تاریخ اعتبار
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار :
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب تاریخ رفت: 26اسفندو 5 و 6 و 7 فروردین و تاریخ برگشت: 4 و 12 و 13 و 14فروردین می باشد.
2 تهران 0 شب پکیج در تاریخ 5 و 6 فروردین 1240 هزار تومان و 7 فروردین 830 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت: 26اسفندو 5 و 6 و 7 فروردین و تاریخ برگشت: 4 و 12 و 13 و 14فروردین می باشد.
ردیف 4
به تهران
مدت اقامت 0
توضیحات پکیج در تاریخ 5 و 6 فروردین 1240 هزار تومان و 7 فروردین 830 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
WIRA

BB
3,070,000 تومان
3,270,000 تومان
2,990,000 تومان
2,960,000 تومان
Pacific Express Kuala Lumpur

BB
3,805,000 تومان
4,365,000 تومان
3,770,000 تومان
3,600,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

BB
3,875,000 تومان
4,555,000 تومان
3,840,000 تومان
3,665,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
3,955,000 تومان
4,650,000 تومان
3,840,000 تومان
3,665,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
4,255,000 تومان
5,225,000 تومان
4,180,000 تومان
3,815,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

BB
4,330,000 تومان
5,355,000 تومان
5,400,000 تومان
4,225,000 تومان
D MAJESTIC PALAS

BB
4,380,000 تومان
6,330,000 تومان
4,660,000 تومان
4,030,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

BB
4,485,000 تومان
5,825,000 تومان
3,910,000 تومان
3,945,000 تومان
Berjaya Times Square Hotel

BB
4,570,000 تومان
5,715,000 تومان
4,425,000 تومان
3,960,000 تومان
Istana Hotel Kuala lumpur

BB
4,625,000 تومان
6,040,000 تومان
4,520,000 تومان
4,845,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

BB
4,705,000 تومان
6,175,000 تومان
4,585,000 تومان
3,995,000 تومان
SUN WAY PUTRA

BB
4,705,000 تومان
6,175,000 تومان
4,585,000 تومان
3,995,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
4,705,000 تومان
6,125,000 تومان
4,590,000 تومان
4,035,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
4,760,000 تومان
6,285,000 تومان
4,645,000 تومان
4,060,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
5,195,000 تومان
6,995,000 تومان
5,040,000 تومان
4,235,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

BB
6,070,000 تومان
8,885,000 تومان
5,880,000 تومان
4,845,000 تومان
TRADERS KUALA

BB
6,070,000 تومان
8,715,000 تومان
6,040,000 تومان
4,680,000 تومان
D MAJESTIC PALAS

BB
6,090,000 تومان
8,630,000 تومان
5,750,000 تومان
4,550,000 تومان
نام هتل WIRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,665,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,665,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,225,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,945,000 تومان
توضیحات
نام هتل D MAJESTIC PALAS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUN WAY PUTRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,845,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,235,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل D MAJESTIC PALAS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,550,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 گشت شهری
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
<p>کوالالامپور و لنکاوی تور ترکیبی مالزی که مدرن و سنتی را در کنار هم در یک سفر خواهید دید شهری چون کوالالامپور که یک شبه به شهر آسمان خراش ها مبدل شد و در کنارش لنکاوی یک منطقه سنتی که طبیعت هنوز بدست بشر ویران نشده اینجاست که همه چیز واقعی میشود نه مجازی و آهنی در کنار هم بودن کوالالامپور و لنکاوی در یک سفر لذت شما را چندین برابر میکند</p><p>پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست </p><p>بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل تغییر و استرداد میباشد </p>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/16
قیمت از : 2,690,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه 23 دی 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/23
قیمت از : 6,245,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/20
قیمت از : 2,204,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 8,529,000 تومان
ثبت پرسش