تاریخ شروع 1397/01/12
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/01/04
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/01/02
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب تاریخ رفت: 12و 13 و 15و17 و 19 فروردین و تاریخ برگشت : 20 و 21 و 23و 25 و 27 فروردین میباشد.
2 تهران 0 شب پکیج در تاریخ 13و 15 و 19 فروردین 300.000 هزار تومان و در تاریخ 17 فروردین 200.000 هزار تومان کاهش نرخ دارد.
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت: 12و 13 و 15و17 و 19 فروردین و تاریخ برگشت : 20 و 21 و 23و 25 و 27 فروردین میباشد.
ردیف 4
به تهران
مدت اقامت 0
توضیحات پکیج در تاریخ 13و 15 و 19 فروردین 300.000 هزار تومان و در تاریخ 17 فروردین 200.000 هزار تومان کاهش نرخ دارد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
WIRA

BB
2,980,000 تومان 2,785,000 تومان 2,500,000 تومان 2,465,000 تومان
Pacific Express Kuala Lumpur

BB
2,730,000 تومان 3,290,000 تومان 2,700,000 تومان 2,530,000 تومان
Flamingo Hotel kuala lumpur

BB
2,785,000 تومان 3,455,000 تومان 2,750,000 تومان 2,575,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
2,865,000 تومان 3,555,000 تومان 2,820,000 تومان 2,610,000 تومان
Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

BB
3,155,000 تومان 4,125,000 تومان 3,085,000 تومان 2,725,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

BB
3,235,000 تومان 4,295,000 تومان 3,135,000 تومان 2,745,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

BB
3,410,000 تومان 4,735,000 تومان 2,835,000 تومان 2,855,000 تومان
D MAJESTIC PALAS

BB
3,290,000 تومان 4,350,000 تومان 3,180,000 تومان 2,770,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

BB
3,605,000 تومان 5,065,000 تومان 3,490,000 تومان 2,905,000 تومان
SUN WAY PUTRA

BB
3,215,000 تومان 4,375,000 تومان 3,145,000 تومان 2,775,000 تومان
Berjaya Times Square Hotel

BB
3,460,000 تومان 4,700,000 تومان 3,000,000 تومان 2,875,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

BB
4,945,000 تومان 7,735,000 تومان 4,755,000 تومان 3,730,000 تومان
Istana Hotel Kuala lumpur

BB
3,510,000 تومان 4,915,000 تومان 3,410,000 تومان 3,730,000 تومان
TRADERS KUALA

BB
4,565,000 تومان 6,805,000 تومان 4,755,000 تومان 2,895,000 تومان
TRADERS KUALA

BB
4,945,000 تومان 7,560,000 تومان 4,915,000 تومان 3,565,000 تومان club
Grand Melenium

BB
4,080,000 تومان 5,860,000 تومان 3,920,000 تومان 3,125,000 تومان
The Majestic Hotel kuala lumpur

BB
4,860,000 تومان 7,480,000 تومان 4,625,000 تومان 3,435,000 تومان
ROYALGHULAN

BB
3,645,000 تومان 5,160,000 تومان 3,535,000 تومان 2,950,000 تومان
FRASER RESIDENCE

BB
3,595,000 تومان 4,995,000 تومان 3,480,000 تومان 2,930,000 تومان
Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection

BB
3,730,000 تومان 5,185,000 تومان 4,090,000 تومان 3,260,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

BB
3,685,000 تومان 5,215,000 تومان 3,565,000 تومان 2,940,000 تومان delux
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

BB
3,405,000 تومان 4,590,000 تومان 3,310,000 تومان 2,855,000 تومان
Sheraton Imperial

BB
4,050,000 تومان 5,710,000 تومان 3,750,000 تومان 3,045,000 تومان
نام هتل WIRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,465,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,725,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل D MAJESTIC PALAS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,905,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUN WAY PUTRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,875,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,565,000 تومان
توضیحات club
نام هتل Grand Melenium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,125,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Majestic Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,435,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYALGHULAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل FRASER RESIDENCE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,940,000 تومان
توضیحات delux
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,045,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 گشت شهری
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
<p>کوالالامپور و لنکاوی تور ترکیبی مالزی که مدرن و سنتی را در کنار هم در یک سفر خواهید دید شهری چون کوالالامپور که یک شبه به شهر آسمان خراش ها مبدل شد و در کنارش لنکاوی یک منطقه سنتی که طبیعت هنوز بدست بشر ویران نشده اینجاست که همه چیز واقعی میشود نه مجازی و آهنی در کنار هم بودن کوالالامپور و لنکاوی در یک سفر لذت شما را چندین برابر میکند</p><p>پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست </p><p>بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل تغییر و استرداد میباشد&nbsp;</p>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ثبت پرسش