• /

    تور کوالالامپور ویژه نوروز 97


تاریخ شروع 1397/01/12
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/01/04
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/01/02
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب تاریخ رفت: 12و 13 و 15و17 و 19 فروردین و تاریخ برگشت : 20 و 21 و 23و 25 و 27 فروردین میباشد.
2 تهران 0 شب پکیج در تاریخ 13و 15 و 19 فروردین 300.000 هزار تومان و در تاریخ 17 فروردین 200.000 هزار تومان کاهش نرخ دارد.
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت: 12و 13 و 15و17 و 19 فروردین و تاریخ برگشت : 20 و 21 و 23و 25 و 27 فروردین میباشد.
ردیف 4
به تهران
مدت اقامت 0
توضیحات پکیج در تاریخ 13و 15 و 19 فروردین 300.000 هزار تومان و در تاریخ 17 فروردین 200.000 هزار تومان کاهش نرخ دارد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Pacific Express Kuala Lumpur

BB
2,730,000 تومان
3,290,000 تومان
2,700,000 تومان
2,530,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

BB
2,785,000 تومان
3,455,000 تومان
2,750,000 تومان
2,575,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
2,865,000 تومان
3,555,000 تومان
2,820,000 تومان
2,610,000 تومان
WIRA

BB
2,980,000 تومان
2,785,000 تومان
2,500,000 تومان
2,465,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
3,155,000 تومان
4,125,000 تومان
3,085,000 تومان
2,725,000 تومان
SUN WAY PUTRA

BB
3,215,000 تومان
4,375,000 تومان
3,145,000 تومان
2,775,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

BB
3,235,000 تومان
4,295,000 تومان
3,135,000 تومان
2,745,000 تومان
D MAJESTIC PALAS

BB
3,290,000 تومان
4,350,000 تومان
3,180,000 تومان
2,770,000 تومان
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

BB
3,405,000 تومان
4,590,000 تومان
3,310,000 تومان
2,855,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

BB
3,410,000 تومان
4,735,000 تومان
2,835,000 تومان
2,855,000 تومان
Berjaya Times Square Kuala Lumpur

BB
3,460,000 تومان
4,700,000 تومان
3,000,000 تومان
2,875,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

BB
3,510,000 تومان
4,915,000 تومان
3,410,000 تومان
3,730,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
3,595,000 تومان
4,995,000 تومان
3,480,000 تومان
2,930,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

BB
3,605,000 تومان
5,065,000 تومان
3,490,000 تومان
2,905,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
3,645,000 تومان
5,160,000 تومان
3,535,000 تومان
2,950,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

BB
3,685,000 تومان
5,215,000 تومان
3,565,000 تومان
2,940,000 تومان
delux
Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection

BB
3,730,000 تومان
5,185,000 تومان
4,090,000 تومان
3,260,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

BB
4,050,000 تومان
5,710,000 تومان
3,750,000 تومان
3,045,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
4,080,000 تومان
5,860,000 تومان
3,920,000 تومان
3,125,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

BB
4,565,000 تومان
6,805,000 تومان
4,755,000 تومان
2,895,000 تومان
The Majestic Hotel kuala lumpur

BB
4,860,000 تومان
7,480,000 تومان
4,625,000 تومان
3,435,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

BB
4,945,000 تومان
7,735,000 تومان
4,755,000 تومان
3,730,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

BB
4,945,000 تومان
7,560,000 تومان
4,915,000 تومان
3,565,000 تومان
club
نام هتل WIRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,465,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,725,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل D MAJESTIC PALAS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,905,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUN WAY PUTRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,875,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,565,000 تومان
توضیحات club
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,125,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Majestic Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,435,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,940,000 تومان
توضیحات delux
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,045,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 گشت شهری
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
<p>کوالالامپور و لنکاوی تور ترکیبی مالزی که مدرن و سنتی را در کنار هم در یک سفر خواهید دید شهری چون کوالالامپور که یک شبه به شهر آسمان خراش ها مبدل شد و در کنارش لنکاوی یک منطقه سنتی که طبیعت هنوز بدست بشر ویران نشده اینجاست که همه چیز واقعی میشود نه مجازی و آهنی در کنار هم بودن کوالالامپور و لنکاوی در یک سفر لذت شما را چندین برابر میکند</p><p>پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست </p><p>بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل تغییر و استرداد میباشد&nbsp;</p>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 18,175,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,656,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 7,658,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 6 شب

تور گوا ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 9,245,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه نوروز 1398

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 5,980,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 11,647,000 تومان
ثبت پرسش