تاریخ شروع 1397/05/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/04/31
کیش
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/04/25
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
Qoqnos

BB
500,000 تومان
610,000 تومان
540,000 تومان
395,000 تومان
475,000 تومان
Paniz

BB
515,000 تومان
640,000 تومان
450,000 تومان
395,000 تومان
495,000 تومان
shabaviz

BB
530,000 تومان
670,000 تومان
420,000 تومان
395,000 تومان
495,000 تومان
Lotos

BB
580,000 تومان
765,000 تومان
575,000 تومان
395,000 تومان
535,000 تومان
Grand

BB
610,000 تومان
825,000 تومان
450,000 تومان
395,000 تومان
560,000 تومان
Sun Rise

BB
625,000 تومان
855,000 تومان
390,000 تومان
395,000 تومان
600,000 تومان
Aramesh

BB
670,000 تومان
950,000 تومان
510,000 تومان
395,000 تومان
620,000 تومان
Sadaf

BB
730,000 تومان
1,000,000 تومان
650,000 تومان
395,000 تومان
705,000 تومان
Aramis

BB
780,000 تومان
1,155,000 تومان
555,000 تومان
400,000 تومان
675,000 تومان
PARMIS

BB
955,000 تومان
1,500,000 تومان
950,000 تومان
410,000 تومان
900,000 تومان
Shayan

BB
1,050,000 تومان
1,695,000 تومان
1,040,000 تومان
410,000 تومان
950,000 تومان
Toranj

BB
1,975,000 تومان
3,540,000 تومان
1,240,000 تومان
410,000 تومان
1,730,000 تومان
نام هتل Qoqnos

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 395,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 475,000 تومان
توضیحات
نام هتل Paniz

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 395,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 495,000 تومان
توضیحات
نام هتل shabaviz

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 395,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lotos

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 395,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 535,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 395,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Rise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 395,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aramesh

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 395,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sadaf

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 395,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 705,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aramis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 675,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARMIS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shayan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Toranj

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,730,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

نرخ نوزاد 110 هزار تومان میباشد

هتل و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 1 مرداد , 18:45 پنج شنبه 4 مرداد , 21:00 پرواز رفت با هواپیمایی زاگرس و پرواز برگشت با هواپیمایی معراج انجام می پذیرد

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : Aegean
مدت اقامت 6 شب

تور آتن و سانتورینی ویژه مرداد و شهریور 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/20
قیمت از : 8,030,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور اربیل 3 شب ویژه تیر و مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/26
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان ویژه 4 و 5 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/04
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه18 و 19 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/18
قیمت از : 5,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور دبی ویژه مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/01
قیمت از : 1,755,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 24 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/24
قیمت از : 1,340,000 تومان
ثبت پرسش