تاریخ شروع 1397/06/02
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/06/01
کیش
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/05/22
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
فانوس

BB
750,000 تومان
810,000 تومان
725,000 تومان
670,000 تومان
جام جم

BB
825,000 تومان
980,000 تومان
790,000 تومان
670,000 تومان
آفتاب شرق

BB
840,000 تومان
1,005,000 تومان
790,000 تومان
670,000 تومان
گلدیس

BB
840,000 تومان
1,010,000 تومان
790,000 تومان
670,000 تومان
تماشا

BB
885,000 تومان
1,100,000 تومان
820,000 تومان
670,000 تومان
پارس نیک

BB
910,000 تومان
885,000 تومان
820,000 تومان
670,000 تومان
لوتوس

BB
940,000 تومان
1,205,000 تومان
820,000 تومان
670,000 تومان
شباویز

BB
950,000 تومان
1,225,000 تومان
820,000 تومان
670,000 تومان
گراند

BB
950,000 تومان
1,235,000 تومان
820,000 تومان
670,000 تومان
آنا

HB
980,000 تومان
1,290,000 تومان
910,000 تومان
670,000 تومان
سارا

BB
1,000,000 تومان
1,310,000 تومان
990,000 تومان
685,000 تومان
صدف

BB
1,035,000 تومان
1,320,000 تومان
1,030,000 تومان
685,000 تومان
فلامینگو

BB
1,075,000 تومان
1,470,000 تومان
1,055,000 تومان
685,000 تومان
پارمیس

HB
1,375,000 تومان
2,050,000 تومان
1,365,000 تومان
695,000 تومان
ایران

BB
1,420,000 تومان
2,140,000 تومان
1,365,000 تومان
695,000 تومان
شایان

BB
1,455,000 تومان
2,215,000 تومان
1,335,000 تومان
695,000 تومان
ترنج دریایی

HB
2,260,000 تومان
3,825,000 تومان
1,555,000 تومان
695,000 تومان
استاندارد
نام هتل فانوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل آفتاب شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل تماشا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس نیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل شباویز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل آنا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 685,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 685,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 685,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 695,000 تومان
توضیحات استاندارد

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

نرخ نوزاد 110 هزار تومان میباشد

هتل و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 2 شهریور , 06:25 دوشنبه 5 شهریور , 06:30 پرواز رفت با هواپیمایی زاگرس و پرواز برگشت با هواپیمایی معراج انجام می پذیرد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
مدت اقامت 3 شب

تور قشم ویژه 29 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/29
قیمت از : 645,000 تومان
ایرلاین : امارات
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 20 شهریور (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/06/20
قیمت از : 11,752,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 22 شهریور (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/06/22
قیمت از : 8,301,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت
مدت اقامت 6 شب

تور کوش آداسی ویژه مرداد و شهریور 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/31
قیمت از : 2,895,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه شهریور (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/06/13
قیمت از : 6,942,000 تومان
ایرلاین : کاسپین
مدت اقامت 4 شب

تور چابهار ویژه 29 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/29
قیمت از : 1,020,000 تومان
ثبت پرسش