تاریخ شروع 1397/03/18
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/03/17
کیش
هوایی
آتا
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/03/07
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات


BB
375,000 تومان 475,000 تومان 370,000 تومان 300,000 تومان 365,000 تومان
ارم محوطه

BB
410,000 تومان 520,000 تومان 405,000 تومان 300,000 تومان 400,000 تومان
گلدیس

BB
430,000 تومان 550,000 تومان 425,000 تومان 300,000 تومان 395,000 تومان


BB
450,000 تومان 590,000 تومان 445,000 تومان 300,000 تومان 430,000 تومان
ارم بزرگ

BB
485,000 تومان 650,000 تومان 480,000 تومان 300,000 تومان 450,000 تومان


BB
500,000 تومان 680,000 تومان 495,000 تومان 300,000 تومان 460,000 تومان


BB
500,000 تومان 680,000 تومان 495,000 تومان 300,000 تومان 480,000 تومان


BB
495,000 تومان 700,000 تومان 490,000 تومان 300,000 تومان 485,000 تومان
شایگان

BB
665,000 تومان 995,000 تومان 660,000 تومان 300,000 تومان 575,000 تومان


HB
765,000 تومان 1,200,000 تومان 760,000 تومان 300,000 تومان 725,000 تومان
پارمیس

HB
830,000 تومان 1,350,000 تومان 825,000 تومان 300,000 تومان 780,000 تومان


HB
935,000 تومان 1,560,000 تومان 930,000 تومان 300,000 تومان 880,000 تومان
مارینا

HB
1,120,000 تومان 1,900,000 تومان 1,110,000 تومان 300,000 تومان 1,200,000 تومان
ترنج دریایی

BB
1,780,000 تومان 3,225,000 تومان 1,775,000 تومان 300,000 تومان 1,780,000 تومان
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم محوطه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 430,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم بزرگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 485,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 480,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 575,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 725,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,780,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
3 اصل کارت ملی
نگار گلگون (مسئول تور )

نرخ نوزاد 110 هزار تومان میباشد

هتل و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 18 خرداد , 18:00 دوشنبه 21 خرداد , 13:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کیش ایر
مدت اقامت 7 شب

تور تفلیس و باتومی 1 تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/01
قیمت از : 2,455,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 7 تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/07
قیمت از : 2,645,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 3 شب

تور دبی ویژه تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/02
قیمت از : 238,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان ویژه 8 تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/08
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/11
قیمت از : 2,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور وارنا ویژه خرداد و تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/31
قیمت از : 3,695,000 تومان
ثبت پرسش