• تور آنتالیا ویژه 29 دی


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/01/05
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/01/07
آنتالیا
هوایی
پگاسوس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1396/12/15
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تاریخ رفت : 6،5، 7 ، 8 فروردین / برای کسب اطلاعات تکمیلی با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
2 تهران 0 شب در تاریخ 5 فروردین پکیج 200 هزار تومن افزایش نرخ دارد .
ردیف 3
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 6،5، 7 ، 8 فروردین / برای کسب اطلاعات تکمیلی با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
ردیف 4
به تهران
مدت اقامت 0
توضیحات در تاریخ 5 فروردین پکیج 200 هزار تومن افزایش نرخ دارد .
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sarp

ALL
3,245,000 تومان
3,745,000 تومان
2,975,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
the sense deluxe hotel side

ALL
3,545,000 تومان
4,095,000 تومان
3,075,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
Adonis

ALL
3,595,000 تومان
4,145,000 تومان
3,075,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
Side Star Resort

ALL
3,695,000 تومان
4,245,000 تومان
3,125,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
Orange County Resort Alanya

UALL
3,695,000 تومان
4,295,000 تومان
3,145,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room پارک آبی آب گرم
Side Star Elegance

ALL
3,795,000 تومان
4,345,000 تومان
3,175,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
Club Sera

UALL
3,945,000 تومان
4,645,000 تومان
3,245,000 تومان
2,195,000 تومان
STD Room
Grand Park Lara

UALL
3,995,000 تومان
0 تومان
3,275,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
ASKA LARA RIVER SUIT

UALL
4,145,000 تومان
5,145,000 تومان
3,425,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room استخر روباز آب گرم
ASKA LARA

UALL
4,195,000 تومان
5,145,000 تومان
3,425,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
Kervansaray Lara

UALL
4,395,000 تومان
5,245,000 تومان
3,475,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
Granada Luxury Belek

UALL
4,995,000 تومان
5,995,000 تومان
3,725,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room پارک آبی آب گرم
Royal Wings

UALL
5,345,000 تومان
6,695,000 تومان
3,975,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
Rixos Sungate Hotel

UALL
5,345,000 تومان
6,745,000 تومان
4,025,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
Royal Holiday Palace

UALL
5,595,000 تومان
7,045,000 تومان
4,075,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
ROYAL SEGINUS

UALL
5,595,000 تومان
7,045,000 تومان
4,075,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
Delphin Imperial Hotel

UALL
6,145,000 تومان
784,000 تومان
4,375,000 تومان
2,295,000 تومان
STD Room
نام هتل Sarp

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل the sense deluxe hotel side

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Adonis

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Side Star Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room پارک آبی آب گرم
نام هتل Side Star Elegance

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 0 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل ASKA LARA RIVER SUIT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room استخر روباز آب گرم
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل ASKA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room پارک آبی آب گرم
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 784,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان
توضیحات STD Room

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3

یکی از تورهای خیلی پر طرفدار در بین ایرانیان می باشد جالبه بدونید آنتالیا دقیقا شرایط مثل چابهار خودمان را داشت در 25 سال پیش( از لحاظ آب و هوایی و ساحلی خیلی شبیه هستند ) که پس از سیاست های جذب توریست دولت ترکیه آنتالیا رشد خیره کننده را طی نمود . دولت با تشویق و وامهای بلند مدت و زمین رایگان سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری راغب نمود و منطقه محروم 25 سال پیش شد اینی که الان هست، سالی 18 میلیون توریست و ساکنان محروم این منطقه از مرفه ترین اقشار فعلی ترکیه می باشند .


نرخ کودک زیر 2سال 290 هزار تومان می باشد

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

کمیسیون هتل ها 4 درصد و هتل های گارانتی شامل اورنج کانتی آلانیا، گرانادا بلک و اسکالارا 5 درصد می باشدردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز ارومیه ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,270,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز رامسر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,171,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
7 شب

تور 7شب و8 روز کرمان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 1,203,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز اراک ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,044,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5 روز اهواز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,003,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز همدان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 630,000 تومان
ثبت پرسش