• تور مالدیو ویژه فروردین و اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/12/18
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/17
مالدیو
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 5 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 5 شب
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات
Sun Island Resort & Spa

BB
17,677,000 تومان
23,364,000 تومان
نوع اتاق :SUN VILLA میباشد. جهت خدمات ALL 360 دلار به ازای هرنفر به پکیج اضافه میشود. ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت میباشد
Royal Island Resort & Spa

HB
20,802,000 تومان
29,409,000 تومان
نوع اتاق :BEACH VILLA میباشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 370دلار به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود و خدمات FB نیز 130 دلار برای هر نفر به پکیج اضافه میشود.ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت میباشد .
Paradise Island

BB
21,284,000 تومان
32,245,000 تومان
نوع اتاق HAVEN VILLA میباشد .جهت خدمات ALL به ازای هر نفر 665 به پکیج اضافه میشود و خدمات FB به ازای هر نفر 410 دلار به پکیج اضافه میشود. ترانسفر به هتل با قایق تندرو به مدت 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل انجام میشود.
Kurumba Island Resort

BB
29,409,000 تومان
47,585,000 تومان
نوع اتاق SUPERIOR ROOM میباشد جهت خدمات ALL برای هر نفر 255 دلار به پکیج اضافه میشود .خدمات FBبه ازای هر نفر 130 دلار به پکیج اضافه میشود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت میباشد.
Paradise Island Resort & Spa

HB
30,813,000 تومان
52,887,000 تومان
نوع اتاق SUPERIOR BACH میباشد.جهت خدمات ALL برای هر نفر 360 دلار به پکیج اضافه میشود و ترانسفر به هتل با قایق تندرو به مدت 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل انجام میشود.
Kandima Maldives

BB
36,363,000 تومان
58,808,000 تومان
نوع اتاق SKY STUDIO میباشد . جهت خدمات ALL برای هر نفر 535 دلار به به ازای هر نفر به پکیج اضافه میشود .و همچنین جهت خدمات FB به ازای هر نفر 260 دلار به پکیج اضافه میشود ترانسفر توسط پرواز داخلی 35 دقیقه +قایق تندرو 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت میباشد
Kandima Maldives

BB
36,363,000 تومان
58,808,000 تومان
نوع اتاق Bead vila with میباشد
Kandima Maldives

BB
36,363,000 تومان
58,808,000 تومان
نوع اتاق AQUA VILLA میباشد .
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

BB
38,566,000 تومان
67,070,000 تومان
نوع اتاق : DELUXE ROOM میباشد و جهت خدمات ALL به ازای هر نفر 865 دلار به پکیج اضافه میشود و جهت خدمات FBنیز 435 دلار به ازای هر نقر به پکیج اضافه میشود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 2 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا محل اقامت میباشد.
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

BB
38,566,000 تومان
67,070,000 تومان
نوع اتاق :COTTAGE WITH میباشد جهت خدمات ALL به ازای هر نفر 865 میباشد . برای خدمات FB به ازای هر نفر 435 اضافه میشود. ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد.
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

BB
38,566,000 تومان
67,070,000 تومان
نوع اتاق :WATER BUNGALOW میباشد. جهت خدمات ALL به ازای هر نفر اضافه میشود جهت خدمات ALL به زازای هر نفر 435 دلار اضافه میشود .
نام هتل Sun Island Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,677,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,364,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :SUN VILLA میباشد. جهت خدمات ALL 360 دلار به ازای هرنفر به پکیج اضافه میشود. ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت میباشد
نام هتل Paradise Island Resort & Spa

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,813,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,887,000 تومان
توضیحات نوع اتاق SUPERIOR BACH میباشد.جهت خدمات ALL برای هر نفر 360 دلار به پکیج اضافه میشود و ترانسفر به هتل با قایق تندرو به مدت 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل انجام میشود.
نام هتل Royal Island Resort & Spa

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,802,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,409,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :BEACH VILLA میباشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 370دلار به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود و خدمات FB نیز 130 دلار برای هر نفر به پکیج اضافه میشود.ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت میباشد .
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,566,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 67,070,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : DELUXE ROOM میباشد و جهت خدمات ALL به ازای هر نفر 865 دلار به پکیج اضافه میشود و جهت خدمات FBنیز 435 دلار به ازای هر نقر به پکیج اضافه میشود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 2 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا محل اقامت میباشد.
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,409,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,585,000 تومان
توضیحات نوع اتاق SUPERIOR ROOM میباشد جهت خدمات ALL برای هر نفر 255 دلار به پکیج اضافه میشود .خدمات FBبه ازای هر نفر 130 دلار به پکیج اضافه میشود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت میباشد.
نام هتل Kandima Maldives

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,363,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,808,000 تومان
توضیحات نوع اتاق SKY STUDIO میباشد . جهت خدمات ALL برای هر نفر 535 دلار به به ازای هر نفر به پکیج اضافه میشود .و همچنین جهت خدمات FB به ازای هر نفر 260 دلار به پکیج اضافه میشود ترانسفر توسط پرواز داخلی 35 دقیقه +قایق تندرو 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت میباشد
نام هتل Paradise Island

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,284,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,245,000 تومان
توضیحات نوع اتاق HAVEN VILLA میباشد .جهت خدمات ALL به ازای هر نفر 665 به پکیج اضافه میشود و خدمات FB به ازای هر نفر 410 دلار به پکیج اضافه میشود. ترانسفر به هتل با قایق تندرو به مدت 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل انجام میشود.
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,566,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 67,070,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :COTTAGE WITH میباشد جهت خدمات ALL به ازای هر نفر 865 میباشد . برای خدمات FB به ازای هر نفر 435 اضافه میشود. ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد.
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,566,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 67,070,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :WATER BUNGALOW میباشد. جهت خدمات ALL به ازای هر نفر اضافه میشود جهت خدمات ALL به زازای هر نفر 435 دلار اضافه میشود .
نام هتل Kandima Maldives

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,363,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,808,000 تومان
توضیحات نوع اتاق Bead vila with میباشد
نام هتل Kandima Maldives

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,363,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,808,000 تومان
توضیحات نوع اتاق AQUA VILLA میباشد .

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز قطر ایر
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
5 شب و 6 روز اقامت در هتل ها طبق پکیج 
پرواز رفت و برگشت 
گشت رایگان ماهیگیری :کروز دلفین ها به انتخاب مسافران محترم 
خدمات ویژه ماه عسل:پذیرایی ورودی با مسیرهای استوایی -ورزشهای آبی
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 17 اسفند , 05:25 جمعه 24 اسفند , 00:40

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
7 شب

تور موریس ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 18,500,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور مراکش ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 16,500,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور موریس ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 16,500,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور یونان ویژه 10 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/10
قیمت از : 17,850,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک و چیانگ مای ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,660,000 تومان
ثبت پرسش