• /

    تور مالدیو ویژه اردیبهشت و خرداد 97


تاریخ شروع 1397/07/08
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/30
مالدیو
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 5 شب
تاریخ انتشار : 1397/07/08
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 5 شب
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات
Sun Island

BB
27,191,000 تومان
34,494,000 تومان
نوع اتاق :SUN VILLA میباشد. جهت خدمات ALL برای هر نفر 45 دلار به ازای هرشب پکیج اضافه میشود. ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما انجام میشود
Paradise Island

HB
28,026,000 تومان
38,041,000 تومان
نوع اتاق SUPERIOR BACH میباشد.جهت خدمات ALL برای هر نفر 93 دلار به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود .ترانسفر از ماله به هتل با قایق تندرو انجام میشود.
Kurumba Island Resort Hotel

BB
30,008,000 تومان
41,484,000 تومان
نوع اتاق SUPERIOR BEACH میباشد . جهت خدمات ALL برای هر نفر 86 دلار به به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما
Kurumba Island Resort Hotel

BB
30,008,000 تومان
41,484,000 تومان
نوع اتاق BEACH FRONT DELUXE میباشد . خدمات ALL بابت هر نفر به ازای هر شب 86 دلار اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه به هتل با هواپیما انجام میشود .
Royal Island

HB
31,156,000 تومان
42,214,000 تومان
نوع اتاق :BEACH VILLA میباشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 49 دلار به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود.از فرودگاه ماله به هتل ها با هواپیما انجام میشود
FURAVERI ISLAND

BB
33,138,000 تومان
43,153,000 تومان
نوع اتاق : GARDEN VILA میباشد .جهت خدماتHB برای هر نفر 52دلار به به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما انجام میشود .
FURAVERI ISLAND

BB
33,138,000 تومان
43,153,000 تومان
نوع اتاق :WATER VILLA میباشد . جهت خدمات FB برای هر نفر به ازای هر شب 89 دلار به پکیج اضافه میشود
Sheraton Full Moon Hotel

BB
34,181,000 تومان
34,181,000 تومان
نوع اتاق :DELUXE ROOM ترانسفر رایگان مییباشد.ورزشهای آبی غیر موتوری و تجهیزات غواصی رایگان و 20 درصد تخفیف ویژه ماساژ
Sheraton Full Moon Hotel

BB
34,181,000 تومان
34,181,000 تومان
نوع اتاق DELUXE ROOM میباشد.ترانسفر رایگان مییباشد.ورزشهای آبی غیر موتوری و تجهیزات غواصی رایگان و 20 درصد تخفیف ویژه ماساژ
Sheraton Full Moon Hotel

BB
34,181,000 تومان
34,181,000 تومان
ترانسفر رایگان مییباشد.ورزشهای آبی غیر موتوری و تجهیزات غواصی رایگان و 20 درصد تخفیف ویژه ماساژ
KANDIMA RESORT

FB
41,693,000 تومان
60,054,000 تومان
نوع اتاق SKY STUDIO میباشد جهت خدمات ALL برای هر نفر 107 دلار به به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود .
KANDIMA RESORT

BB
41,693,000 تومان
60,054,000 تومان
نوع اتاق BEACH VILLA WICH JACUZZI میباشد جهت خدمات ALL مبلغ 107 دلار بابت هر نفر برای هر شب به پکیج اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما انجام میشود
KANDIMA RESORT

BB
41,693,000 تومان
60,054,000 تومان
نوع اتاق AQUA VILLA میباشد .جهت خدمات ALL مبلغ 107 دلار بابت هر نفر برای هر شب به پکیج اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما انجام میشود
KANDIMA RESORT

BB
41,693,000 تومان
60,054,000 تومان
هت خدمات ALL مبلغ 107 دلار بابت هر نفر برای هر شب به پکیج اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما انجام میشود
Velassaru

BB
50,247,000 تومان
78,311,000 تومان
نوع اتاق DELUXE BAN GALOW .جهت خدمات ALL برای هر نفر 220 دلار به به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود .ترانسفر با قایق تندرو انجام میشود
Velassaru

BB
50,247,000 تومان
78,311,000 تومان
نوع اتاق BEACH VILLA WITH میباشد ترانسفر با قایق سرعتی انجام میشود
نام هتل Sun Island

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,191,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,494,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :SUN VILLA میباشد. جهت خدمات ALL برای هر نفر 45 دلار به ازای هرشب پکیج اضافه میشود. ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما انجام میشود
نام هتل Paradise Island

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,026,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,041,000 تومان
توضیحات نوع اتاق SUPERIOR BACH میباشد.جهت خدمات ALL برای هر نفر 93 دلار به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود .ترانسفر از ماله به هتل با قایق تندرو انجام میشود.
نام هتل Royal Island

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,156,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,214,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :BEACH VILLA میباشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 49 دلار به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود.از فرودگاه ماله به هتل ها با هواپیما انجام میشود
نام هتل FURAVERI ISLAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,138,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,153,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : GARDEN VILA میباشد .جهت خدماتHB برای هر نفر 52دلار به به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما انجام میشود .
نام هتل KANDIMA RESORT

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,693,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,054,000 تومان
توضیحات نوع اتاق SKY STUDIO میباشد جهت خدمات ALL برای هر نفر 107 دلار به به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود .
نام هتل Kurumba Island Resort Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,484,000 تومان
توضیحات نوع اتاق SUPERIOR BEACH میباشد . جهت خدمات ALL برای هر نفر 86 دلار به به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما
نام هتل Velassaru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,247,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 78,311,000 تومان
توضیحات نوع اتاق DELUXE BAN GALOW .جهت خدمات ALL برای هر نفر 220 دلار به به ازای هر شب به پکیج اضافه میشود .ترانسفر با قایق تندرو انجام میشود
نام هتل Sheraton Full Moon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,181,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,181,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :DELUXE ROOM ترانسفر رایگان مییباشد.ورزشهای آبی غیر موتوری و تجهیزات غواصی رایگان و 20 درصد تخفیف ویژه ماساژ
نام هتل FURAVERI ISLAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,138,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,153,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :WATER VILLA میباشد . جهت خدمات FB برای هر نفر به ازای هر شب 89 دلار به پکیج اضافه میشود
نام هتل KANDIMA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,693,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,054,000 تومان
توضیحات نوع اتاق BEACH VILLA WICH JACUZZI میباشد جهت خدمات ALL مبلغ 107 دلار بابت هر نفر برای هر شب به پکیج اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما انجام میشود
نام هتل KANDIMA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,693,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,054,000 تومان
توضیحات نوع اتاق AQUA VILLA میباشد .جهت خدمات ALL مبلغ 107 دلار بابت هر نفر برای هر شب به پکیج اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما انجام میشود
نام هتل KANDIMA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,693,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,054,000 تومان
توضیحات هت خدمات ALL مبلغ 107 دلار بابت هر نفر برای هر شب به پکیج اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه ماله به هتل با هواپیما انجام میشود
نام هتل Kurumba Island Resort Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,484,000 تومان
توضیحات نوع اتاق BEACH FRONT DELUXE میباشد . خدمات ALL بابت هر نفر به ازای هر شب 86 دلار اضافه میشود . ترانسفر از فرودگاه به هتل با هواپیما انجام میشود .
نام هتل Velassaru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,247,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 78,311,000 تومان
توضیحات نوع اتاق BEACH VILLA WITH میباشد ترانسفر با قایق سرعتی انجام میشود
نام هتل Sheraton Full Moon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,181,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,181,000 تومان
توضیحات نوع اتاق DELUXE ROOM میباشد.ترانسفر رایگان مییباشد.ورزشهای آبی غیر موتوری و تجهیزات غواصی رایگان و 20 درصد تخفیف ویژه ماساژ
نام هتل Sheraton Full Moon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,181,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,181,000 تومان
توضیحات ترانسفر رایگان مییباشد.ورزشهای آبی غیر موتوری و تجهیزات غواصی رایگان و 20 درصد تخفیف ویژه ماساژ

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز قطر ایر
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
5 شب و 6 روز اقامت در هتل ها طبق پکیج 
پرواز رفت و برگشت 
گشت رایگان ماهیگیری :کروز دلفین ها به انتخاب مسافران محترم 
خدمات ویژه ماه عسل:پذیرایی ورودی با مسیرهای استوایی -ورزشهای آبی
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 8 مهر , 05:25 جمعه 30 آذر , 00:40

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 3 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 9,322,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 3 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 6,570,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 5,223,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 5,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 6,555,000 تومان
ثبت پرسش