• /

    تور ارمنستان ویژه 21 اسفند 96


تاریخ شروع 1396/12/21
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/20
ارمنستان
هوایی
آسمان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1396/11/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ارمنستان 3 شب تاریخ رفت:21 اسفند ساعت: 14:00 و تاریخ برگشت : 24 اسفند ساعت 17:00
ردیف 2
به ارمنستان
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ رفت:21 اسفند ساعت: 14:00 و تاریخ برگشت : 24 اسفند ساعت 17:00
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Shirak

BB
995,000 تومان
1,220,000 تومان
990,000 تومان
660,000 تومان
NURYerevan

BB
1,080,000 تومان
1,250,000 تومان
1,045,000 تومان
815,000 تومان
Comfort Hotel

BB
1,080,000 تومان
1,250,000 تومان
1,075,000 تومان
815,000 تومان
Regineh

BB
1,125,000 تومان
1,250,000 تومان
1,095,000 تومان
815,000 تومان
Shirak

BB
1,155,000 تومان
1,085,000 تومان
1,360,000 تومان
815,000 تومان
Silachi

BB
1,215,000 تومان
1,450,000 تومان
1,200,000 تومان
815,000 تومان
Royal Plaza

BB
1,250,000 تومان
1,505,000 تومان
1,240,000 تومان
815,000 تومان
Diamond Hotel

BB
1,250,000 تومان
1,525,000 تومان
1,240,000 تومان
815,000 تومان
Imperial Palace

BB
1,250,000 تومان
1,555,000 تومان
1,250,000 تومان
815,000 تومان
Opera Suite Hotel

BB
1,260,000 تومان
1,890,000 تومان
1,365,000 تومان
815,000 تومان
Ararat

BB
1,285,000 تومان
1,555,000 تومان
1,270,000 تومان
815,000 تومان
Aquatek Hotel

BB
1,300,000 تومان
1,540,000 تومان
1,270,000 تومان
815,000 تومان
Ani Plaza

BB
1,350,000 تومان
1,700,000 تومان
1,350,000 تومان
815,000 تومان
Best Western Congress

BB
1,380,000 تومان
1,715,000 تومان
1,330,000 تومان
815,000 تومان
Paris Yerevan

BB
1,440,000 تومان
1,955,000 تومان
1,430,000 تومان
815,000 تومان
Messier 53 Hotel Yerevan

BB
1,525,000 تومان
1,920,000 تومان
1,395,000 تومان
815,000 تومان
North Avenue Hotel

BB
1,680,000 تومان
2,250,000 تومان
1,505,000 تومان
815,000 تومان
National Hotel

BB
1,715,000 تومان
2,330,000 تومان
1,510,000 تومان
815,000 تومان
Radisson BLU Hotel Yerevan

BB
1,780,000 تومان
2,395,000 تومان
1,590,000 تومان
815,000 تومان
Republica Hotel Yerevan

BB
1,780,000 تومان
2,395,000 تومان
1,620,000 تومان
815,000 تومان
Royal Tulip Grand Hotel Yerevan

BB
1,795,000 تومان
2,555,000 تومان
1,530,000 تومان
815,000 تومان
Marriott Armenia Hotel Yerevan

BB
1,795,000 تومان
2,425,000 تومان
1,605,000 تومان
815,000 تومان
نام هتل NURYerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regineh

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shirak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Silachi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Comfort Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aquatek Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ararat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ani Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Opera Suite Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Congress

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Paris Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson BLU Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Tulip Grand Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Republica Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل National Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marriott Armenia Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل North Avenue Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Messier 53 Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shirak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 660,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
<p style="text-align:right;">هزینه تور برای نوزاد 125 هزار تومان است</p><p style="text-align:right;">پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی ست&nbsp;</p><p style="text-align:right;">پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی هزینه تور سوخت خواهد شد&nbsp;</p><p style="text-align:right;"><span style="color:#212121;font-family:IRANSans;font-size:14px;text-align:justify;background-color:#ffffff;">&nbsp;ارمنستان، کشوری است که در همسایگی ایران واقع شده و پیوند فرهنگی بسیاری بین این دو کشور وجود دارد. هنوز هم بسیاری از ارامنه در ایران زندگی می&zwnj;کنند یا ایرانی&zwnj;های بسیاری را می&zwnj;توان در ارمنستان یافت که به تحصیل یا زندگی مشغول هستند. با توجه به تغییرات قوانین مهاجرتی آذربایجان و الزامی شدن روادید برای ورود به این کشور، همچنین اتفاقات رخ&zwnj;داده در کشور ترکیه که فضای آن را تا حدی ملتهب کرده&zwnj; است، فرصت بسیار مناسبی پیش آمد تا این همسایه شمالی ایران در حال حاضر مقصد شماره یک مسافرت&zwnj;های برون&zwnj;مرزی بیشتر ایرانی&zwnj;ها باشد.</span></p>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 3 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 9,322,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 6,570,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 3 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 6,555,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 5,223,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 5,495,000 تومان
ثبت پرسش