تاریخ شروع 1396/10/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/27
استانبول
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1396/10/21
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب تاریخ رفت : 28دی ساعت21:45 و تاریخ برگشت2 بهمن ساعت : 02:00 بامداد
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ رفت : 28دی ساعت21:45 و تاریخ برگشت2 بهمن ساعت : 02:00 بامداد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sabena Hotel Istanbul

BB
900,000 تومان
1,040,000 تومان
850,000 تومان
745,000 تومان
Grand Milan

BB
905,000 تومان
1,040,000 تومان
850,000 تومان
745,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
905,000 تومان
1,040,000 تومان
850,000 تومان
745,000 تومان
Topkopi Hotel Istanbul

BB
920,000 تومان
1,085,000 تومان
850,000 تومان
745,000 تومان
Kaya Madrid Hotel Istanbul

BB
935,000 تومان
1,115,000 تومان
865,000 تومان
745,000 تومان
Blueway Hotel City Istanbul

BB
945,000 تومان
11,350,000 تومان
905,000 تومان
745,000 تومان
Matiat

BB
952,500 تومان
1,105,000 تومان
886,000 تومان
750,000 تومان
Marinem Hotel

BB
955,000 تومان
1,185,000 تومان
905,000 تومان
750,000 تومان
BIRBEY

BB
985,000 تومان
1,125,000 تومان
885,000 تومان
750,000 تومان
Grand Emin

BB
985,000 تومان
1,190,000 تومان
915,000 تومان
785,000 تومان
Alfa

BB
990,000 تومان
1,180,000 تومان
880,000 تومان
745,000 تومان
GOLDEN HILL

BB
995,000 تومان
1,190,000 تومان
890,000 تومان
755,000 تومان
Blue Way Historical Hotel Istanbul

BB
995,000 تومان
1,215,000 تومان
915,000 تومان
750,000 تومان
SANAT

BB
1,000,000 تومان
1,245,000 تومان
905,000 تومان
745,000 تومان
Sogut Hotel Istanbul

BB
1,015,000 تومان
1,260,000 تومان
905,000 تومان
745,000 تومان
Grand Hilariom

BB
1,025,000 تومان
1,270,000 تومان
890,000 تومان
750,000 تومان
Sultan Otel Istanbul

BB
1,040,000 تومان
1,180,000 تومان
890,000 تومان
745,000 تومان
Grand Pamir Hotel

BB
1,050,000 تومان
1,190,000 تومان
890,000 تومان
755,000 تومان
Budo

BB
1,050,000 تومان
1,280,000 تومان
945,000 تومان
780,000 تومان
BUYUK KEBAN

BB
1,065,000 تومان
1,200,000 تومان
950,000 تومان
775,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
1,080,000 تومان
1,345,000 تومان
930,000 تومان
785,000 تومان
Crystal

BB
1,180,000 تومان
1,580,000 تومان
990,000 تومان
785,000 تومان
Golden Park

BB
1,185,000 تومان
1,545,000 تومان
985,000 تومان
785,000 تومان
RICHMOND

BB
1,210,000 تومان
1,610,000 تومان
1,005,000 تومان
785,000 تومان
Golden Age Hotel

BB
1,210,000 تومان
1,610,000 تومان
1,005,000 تومان
785,000 تومان
Naz City Hotel Taksim

BB
1,225,000 تومان
1,625,000 تومان
1,015,000 تومان
790,000 تومان
Grand Oztanik Hotel Istanbul

BB
1,230,000 تومان
1,640,000 تومان
1,005,000 تومان
785,000 تومان
Surmeli Hotel Istanbul

BB
1,250,000 تومان
1,630,000 تومان
1,060,000 تومان
790,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
1,625,000 تومان
2,430,000 تومان
1,210,000 تومان
790,000 تومان
Divan

BB
1,625,000 تومان
2,270,000 تومان
1,210,000 تومان
790,000 تومان
Shangri-La Bosphorus

BB
2,640,000 تومان
4,405,000 تومان
1,720,000 تومان
790,000 تومان
نام هتل Sabena Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkopi Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alfa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sultan Otel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sogut Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل BUYUK KEBAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل SANAT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Hotel City Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Pamir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 755,000 تومان
توضیحات
نام هتل Matiat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 952,500 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 886,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل BIRBEY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marinem Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Budo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 780,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN HILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 755,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilariom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Way Historical Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Naz City Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 790,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

بلیط و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد 

نرخ نوزاد 150 هزار تومان میباشد

امروزه سفر به ترکیه و مخصوصا شهر استانبول یکی از برنامه ه ای روزمره بخصوص در بین تجار میباشد از این رو. پرواز مستقیم به استانبول همه روزه از تهران انجام میشود از جهت دیگر استانبول یکی از مسیرهای توقف برای سفر به سایر نقاط جهان است از همین رو هتل های فروان و در مجموع خدمات توریستی زیاد در شهر استانبول صورت میگیرد  

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 6,555,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 5,223,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 6,570,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 5,495,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 3 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 3 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 9,322,000 تومان
ثبت پرسش