تاریخ شروع 1396/10/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/28
استانبول
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1396/10/21
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب تاریخ رفت : 29 دی ساعت 05:50 و تاریخ برگشت : 2 بهمن ساعت 09:55
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ رفت : 29 دی ساعت 05:50 و تاریخ برگشت : 2 بهمن ساعت 09:55
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sabena Hotel Istanbul

BB
1,050,000 تومان
1,195,000 تومان
995,000 تومان
885,000 تومان
Grand Milan

BB
1,050,000 تومان
1,190,000 تومان
995,000 تومان
885,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
1,050,000 تومان
1,185,000 تومان
995,000 تومان
885,000 تومان
Topkopi Hotel Istanbul

BB
1,065,000 تومان
1,265,000 تومان
990,000 تومان
885,000 تومان
Kaya Madrid Hotel Istanbul

BB
1,080,000 تومان
1,255,000 تومان
1,010,000 تومان
885,000 تومان
Blueway Hotel City Istanbul

BB
1,090,000 تومان
1,280,000 تومان
1,050,000 تومان
885,000 تومان
Matiat

BB
1,100,000 تومان
1,205,000 تومان
975,000 تومان
890,000 تومان
Grand Hilariom

BB
1,110,000 تومان
1,350,000 تومان
975,000 تومان
840,000 تومان
Alfa

BB
1,130,000 تومان
1,320,000 تومان
1,030,000 تومان
885,000 تومان
Marinem Hotel

BB
1,140,000 تومان
1,245,000 تومان
960,000 تومان
840,000 تومان
SANAT

BB
1,145,000 تومان
1,390,000 تومان
1,050,000 تومان
885,000 تومان
Sogut Hotel Istanbul

BB
1,160,000 تومان
1,405,000 تومان
1,050,000 تومان
885,000 تومان
BIRBEY

BB
1,170,000 تومان
1,205,000 تومان
975,000 تومان
840,000 تومان
Grand Emin

BB
1,170,000 تومان
1,270,000 تومان
975,000 تومان
840,000 تومان
GOLDEN HILL

BB
1,180,000 تومان
1,270,000 تومان
975,000 تومان
840,000 تومان
Blue Way Historical Hotel Istanbul

BB
1,180,000 تومان
1,295,000 تومان
1,000,000 تومان
840,000 تومان
Sultan Otel Istanbul

BB
1,185,000 تومان
1,320,000 تومان
1,035,000 تومان
885,000 تومان
BUYUK KEBAN

BB
1,185,000 تومان
1,320,000 تومان
1,065,000 تومان
885,000 تومان
Budo

BB
1,195,000 تومان
1,335,000 تومان
1,000,000 تومان
840,000 تومان
Grand Pamir Hotel

BB
1,200,000 تومان
1,335,000 تومان
1,045,000 تومان
895,000 تومان
Konak Hotel Istanbul

BB
1,225,000 تومان
1,575,000 تومان
1,065,000 تومان
840,000 تومان
Crystal

BB
1,240,000 تومان
1,635,000 تومان
1,050,000 تومان
840,000 تومان
Golden Park

BB
1,245,000 تومان
1,605,000 تومان
1,040,000 تومان
840,000 تومان
Palaz Donizti

BB
1,253,000 تومان
1,650,000 تومان
1,050,000 تومان
850,000 تومان
POINT BARABAROS

BB
1,255,000 تومان
1,620,000 تومان
1,050,000 تومان
850,000 تومان
Dedeman Istanbul

BB
1,255,000 تومان
1,660,000 تومان
1,050,000 تومان
850,000 تومان
RICHMOND

BB
1,270,000 تومان
1,670,000 تومان
1,065,000 تومان
840,000 تومان
Golden Age Hotel

BB
1,270,000 تومان
1,670,000 تومان
1,065,000 تومان
840,000 تومان
Metropolitan Hotels Taksim

BB
1,270,000 تومان
1,670,000 تومان
1,065,000 تومان
840,000 تومان
Grand Oztanik Hotel Istanbul

BB
1,285,000 تومان
1,700,000 تومان
1,065,000 تومان
840,000 تومان
Naz City Hotel Taksim

BB
1,285,000 تومان
1,685,000 تومان
1,075,000 تومان
850,000 تومان
Lares Park Hotel

BB
1,320,000 تومان
1,670,000 تومان
1,110,000 تومان
840,000 تومان
BIZ SAVAHIR

BB
1,325,000 تومان
1,690,000 تومان
1,080,000 تومان
850,000 تومان
Point Taksim

BB
1,335,000 تومان
1,810,000 تومان
1,120,000 تومان
850,000 تومان
Central Palace Hotel Istanbul

BB
1,350,000 تومان
1,825,000 تومان
1,095,000 تومان
840,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
1,475,000 تومان
2,100,000 تومان
1,170,000 تومان
850,000 تومان
Elite World prestige

BB
1,510,000 تومان
1,975,000 تومان
1,185,000 تومان
850,000 تومان
Ramada Plaza Hotel Istanbul

BB
1,525,000 تومان
2,005,000 تومان
0 تومان
850,000 تومان
SWISSOTEL

BB
1,635,000 تومان
2,425,000 تومان
1,330,000 تومان
850,000 تومان
FAIRMONT

BB
1,670,000 تومان
2,485,000 تومان
1,265,000 تومان
850,000 تومان
Marmaray

BB
1,765,000 تومان
2,485,000 تومان
0 تومان
850,000 تومان
Divan

BB
1,785,000 تومان
2,325,000 تومان
1,265,000 تومان
850,000 تومان
Rixos Pera Istanbul

BB
1,815,000 تومان
2,730,000 تومان
1,330,000 تومان
850,000 تومان
GRAND HYATT

BB
1,925,000 تومان
2,775,000 تومان
1,330,000 تومان
850,000 تومان
Hyatt Regency Istanbul Atakoy

BB
1,975,000 تومان
2,795,000 تومان
1,410,000 تومان
850,000 تومان
Shangri-La Bosphorus

BB
2,895,000 تومان
4,465,000 تومان
1,780,000 تومان
850,000 تومان
نام هتل Sabena Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkopi Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alfa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sultan Otel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sogut Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل BUYUK KEBAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل SANAT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Hotel City Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Pamir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Matiat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل BIRBEY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marinem Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Budo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN HILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilariom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Way Historical Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central Palace Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Hotels Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lares Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palaz Donizti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,253,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Naz City Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل POINT BARABAROS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل BIZ SAVAHIR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Istanbul Atakoy

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Plaza Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World prestige

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Pera Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marmaray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAIRMONT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HYATT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

یکی از شهرهای مطرح در بین سفر دوستان استانبول ترکیه میباشد که شهری اروپایی محسوب میگردد آژانس الماس نشان با سالها تجربه بهترین تورهای استانبول را به شما ارائه میدهد 

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

بلیط و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد 

نرخ نوزاد 150 هزار تومان میباشد 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 5,223,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 3 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 9,322,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 3 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 6,570,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 6,555,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 5,495,000 تومان
ثبت پرسش